kv kv kv
kv kv

PODZIEL SIĘ SWOIMI WRAŻENIAMI NA TEMAT PRODUKTÓW MSI
POMÓŻ WYBRAĆ INNYM NAJLEPSZY SPRZĘT, POWIEDZ IM DLACZEGO WYBRAŁEŚ PRODUKTY MSI

Czy kiedykolwiek czytałeś i analizowałeś opinie innych użytkowników przed podjęciem decyzji o zakupie sprzętu?
Jeśli tak, to na pewno rozumiesz, jak ważne są uczciwe opinie i komentarze innych użytkowników, do tego aby podjąć właściwą decyzję. Nadszedł czas, abyś teraz Ty mógł oddać przysługę kolejnym osobom, dzieląc się z nimi swoimi przemyśleniami.
Twoja opinia może dać komuś pewność, której potrzebuje. Napisz recenzję, i poinformuj nas o niej, a my podziękujemy Ci za nią fajną nagrodą.

MODELE BIORĄCE UDZIAŁ W PROMOCJI
Motherboard

Płyty główne

pc_case

Obudowy PC

lc

Chłodzenie wodne

lc

Zasilacze

lc

Krzesła gamingowe

Mini PC

Komputery Mini PC

ALL-in-One PC

Komputery All-in-One

Professional Monitor

Monitory Profesjonalne

Content Creation PC

Komputery z serii Content Creation

Content Creation Monitor

Monitory z serii Content Creation

NAGRODA NAGRODA
STEAM

Podziel się swoją recenzją, a my podziękujemy Ci MSI Modern LED Lux
i Alessi Alessandro M.

LEDlux

MSI Modern LED Lux

Alessi

Alessi Alessandro M.

KOD STEAM 18$ NA SERIĘ GIER

Okres promocji: 2022/10/01-2022/12/31 lub do wyczerpania zapasów.

JAK ODEBRAĆ NAGRODĘ
KROK 1

Napisz recenzję dotyczącą produktu, który bierze udział w promocji i umieść ją na wybranych stronach sklepów online

KROK 2

Zarejestruj swój produkt na stronie internetowej MSI Register Center

KROK 3

Prześlij do nas link do swojej recenzji

*Prosimy o przesyłanie tylko adresów URL, bezpośrednio prowadzą do Twojej recenzji. Pamiętaj, że nie możemy zweryfikować linków do opinii, które wymagają logowania. Jeśli nie masz pewności, czy link zostanie zaakceptowany, otwórz link, po wylogowaniu się ze strony, na której napisałeś swoją recenzję, i sprawdź, czy możesz zobaczyć tylko swoją recenzję.

*Kilka pomysłów, które mogą Ci pomóc w napisaniu recenzji:

 • Jaka jest Twoja ulubiona cecha produktu i w jaki sposób poprawiła ona Twoje wrażenia z jego użytkowania?
 • Dlaczego wybrałeś ten produkt zamiast innego?
 • Czy produkt spełnia Twoje potrzeby? Czy spełnia Twoje oczekiwania?
 • Jakie są Pana(i) zdaniem mocne i słabe strony produktu?
INSTRUKCJA DOTYCZĄCA ODBIORU NAGRÓD

REGULAMIN I WARUNKI PROMOCJI

GDZIE WYSŁAĆ RECENZJĘ

Dowiedz się, jakie sklepy internetowe lub strony, na których możesz umieścić recenzję biorą udział w promocji, wybierając kategorię produktu i kraj.
Podziel się swoimi przemyśleniami na tych stronach i prześlij link do Centrum Rejestracji Produktów MSI – MSI Register Center.

Przepraszamy, ale nie możemy znaleźć wyniku!
ZAJRZYJ TEŻ TUTAJ
x
PROMOCJA SHOUT OUT

Promocja Shout Out (nazywana dalej „Promocją”, „Kampanią” lub „Wydarzeniem”) prowadzona jest przez firmę Micro-Star International Co., Ltd. (określaną dalej jako „MSI” lub „My”) za pośrednictwem strony https://pl.msi.com/Landing/join-shout-out-for-msi, na której to stronie znajduje się wiele różnych Promocji, w których Uczestnik może wziąć udział. Każda Promocja trwa tylko przez określony czas. Uczestnicząc w niniejszej Kampanii, każdy Uczestnik lub Uczestnicy promocji (określany dalej mianem „Uczestnika” lub jako „Ty”) bezwarunkowo akceptuje (akceptują) i zgadza (zgadzają się) na przestrzeganie i stosowanie się do niniejszych Warunków i Regulaminu Promocji oraz akceptuje decyzje MSI, które są ostateczne i wiążące pod każdym względem.

1. Kwalifikowalność:

W Promocji mogą wziąć udział jedynie te Osoby, które mają ukończone co najmniej 18 lat lub są pełnoletnie w kraju, w którym mieszkają. Niniejsze postanowienia są nieważne, jeśli w danej lokalizacji są zakazane lub ograniczone przez prawo. Ważne wpisy są liczone na podstawie daty umieszczenia przedłożonej do weryfikacji recenzji na stronie(-ach) internetowej(-ych), które wymienione zostały wcześniej przez MSI („Wyznaczone strony internetowe”). Akceptowane są wyłącznie recenzje dotyczące Produktów MSI biorących udział w danej Promocji, które to określane są każdorazowo w każdym z odpowiednich programów ("Kwalifikujące się Produkty MSI") – patrz niżej: "Jak wziąć udział w Promocji". MSI zastrzega sobie prawo do odmowy Uczestnikowi wzięcia udziału w Promocji, jeśli nie zostaną spełnione jakiekolwiek warunki kwalifikowalności.

2. Jak wziąć udział w promocji: Wykonaj następujące kroki
 • Zarejestruj się lub skorzystaj ze swojego ważnego konta na stronie użytkownika produktów MSI, MSI Member Center, dostępnej pod adresem: http://register.msi.com
 • Zarejestruj produkt MSI spełniający kryteria promocji na swoim profilu MSI.
 • Opublikuj recenzję dla jednego z zarejestrowanych przez Ciebie i biorących udział w Promocji Produktów MSI, na jednej z Wyznaczonych Stron Internetowych.
 • Prześlij swoją recenzję na swój profil MSI, kopiując i wklejając link do swojej recenzji znajdującej się na jednej z Wyznaczonych Stron Internetowych.
3. Nagroda Podstawowa:

Uczestnik otrzyma Nagrodę Podstawową, która wymieniona jest w każdym programie, za przesłanie autentycznej, bogatej w informacje i pouczającej recenzji. MSI zweryfikuje recenzję i ma prawo do zatwierdzenia lub odrzucenia zgłoszenia według własnego uznania. Każda przedłożona recenzja może ubiegać się tylko o jedną nagrodę z listy Nagród Podstawowych rozlosowywanych przez MSI. Zwycięzcy, zostaną powiadomieni o przyznaniu nagrody e-mailem. Od czasu do czasu, recenzje niektórych linii produktów mogą być uprawnione do otrzymania dodatkowych, specjalnych upominków – obowiązują warunki programu.

4. Jurysdykcja

MSI prowadzi niniejszą Kampanię Promocyjną w wielu krajach. W każdym kraju, w którym ma miejsce niniejsza Promocja, oferowana pula Nagród Podstawowych może się różnić. W celu uniknięcia wątpliwości, Uczestnicy Kampanii nie mogą zgłaszać jednej i tej samej recenzji do wielu Promocji z cyklu Shout Out lub prośby o nagrodę, która oferowana jest w innych jurysdykcjach. Nagrody wymienione na poszczególnych stronach programu Kampanii są dostępne tylko dla Uczestników Kampanii, którzy spełniają wszystkie warunki określone dla danego programu i dla danej jurysdykcji/terytorium.

5. Szczególne warunki dla Uczestników z USA

W wypadku Uczestników biorących udział w Promocji na terenie USA obowiązują specjalne warunki, które określają, ŻE ŻADEN ZAKUP ANI ŻADNA PŁATNOŚĆ NIE SĄ KONIECZNE, ABY UCZESTNICZYĆ LUB WYGRAĆ W NINIEJSZEJ PROMOCJI. Osoba może również skorzystać z szansy wygrania nagrody, pisząc prośbę do MSI i wysyłając ją na adres MSI Computer Corp. (USA), located at 901 Canada Court, City of Industry, CA 91748, USA. Twoja pisemna prośba musi być czytelna, aby została zaakceptowana i musi zawierać Twoje imię i nazwisko oraz poprawny adres pocztowy w USA (nie P.O. BOX), numer telefonu i dowolny adres e-mail po to, aby umożliwić firmie MSI weryfikację uczestnika. Dozwolone jest tylko jedno zgłoszenie na jednego uczestnika. MSI użyje również informacji kontaktowych podanych we wpisie po to, aby w razie potrzeby skontaktować się z uczestnikiem.

6. Polityka prywatności

Podczas procesu rejestracji, niezbędnego do wzięcia udziału Użytkownika w Wydarzeniu, a także podczas rejestracji produktu możemy poprosić Użytkownika o podanie informacji, które mogą, w stosownych wypadkach, obejmować takie dane, jak: e-mail, imię i nazwisko, numer seryjny produktu, kod uprawniający do wzięcia udziału w promocji, informacje o zakupie oraz inne dobrowolne podane przez Użytkownika informacje. Ponadto możemy pośrednio zbierać informacje dotyczące Użytkownika za pośrednictwem plików cookie lub wbudowanych w stronę internetową narzędzi analitycznych. Gromadzone przez nas informacje będą wykorzystywane w następujący sposób: w celu przeprowadzenia niniejszego Wydarzenia, w celu zweryfikowania Państwa uprawnień do wzięcia udziału w Wydarzeniu (kwalifikowalności), w celu skontaktowania się z Państwem tak, abyśmy mieli możliwość wysłania do Państwa nagród, przechowywania zarejestrowanych danych dotyczących produktów tak długo, jak długo istnieje między nami ciągła relacja (np. w przypadku korzystania przez Państwa z naszych usług, takich jak gwarancja, subskrypcja newslettera, bezpośrednia wysyłka maili i informacji marketingowych eDM, itp.) oraz wyłącznie wewnętrznych badań rynkowych w celu opracowywania lepszych produktów i usług. Państwa dane nie będą udostępniane stronom trzecim, z wyjątkiem: (i) zewnętrznych firm będących dostawcami naszych usług i stron internetowych umożliwiających przeprowadzenie przez nasz niniejszego Wydarzenia; oraz (ii) podczas zgłaszania lub reagowania na faktyczne lub podejrzewane naruszenie obowiązujących przepisów prawnych wobec organów prawnych i regulacyjnych, takich jak sądy lub policja, w zakresie, w jakim jest to konieczne.

Ze względu na międzynarodowy charakter naszej działalności, przekazujemy informacje w ramach grupy MSI oraz stronom trzecim, o których mowa powyżej, w związku z celem określonym w niniejszym Regulaminie i Warunkach promocji. W związku z tym możemy przekazywać informacje do krajów, w których mogą obowiązywać inne przepisy prawa i wymogi w zakresie ochrony danych, niż te obowiązujące w kraju, w którym znajduje się Użytkownik.

Więcej informacji na temat sposobu wykorzystywania i przetwarzania danych osobowych Użytkownika znaleźć można w Polityce Prywatności MSI, dostępnej pod adresem: https://www.msi.com/page/privacy-policy. Polityka Prywatności MSI stanowi część niniejszych Warunków i przez odniesienie jest niniejszym włączona ze wszelkimi skutkami i z pełną mocą.

7. Subskrypcja eDM

Aby Użytkownik otrzymywał wiadomości o produktach MSI lub o aktualizacji usług, może zostać wyświetlona prośba o dołączenie do subskrypcji newslettera lub listy mailingowej MSI (eDM – electronic Direct Mail/e-mail Direct Marketing). Jeśli nie chcesz subskrybować tej listy, nie zaznaczaj subskrypcji lub podobnie zatytułowanego pola wyboru.

8. Licencja Uczestnika

W odniesieniu do wszelkich materiałów, które Użytkownik może nam dostarczyć w związku z tym Wydarzeniem, w tym, bez ograniczeń, zdjęć, filmów wideo, recenzji, treści, komentarzy, opinii i innych materiałów pisemnych, w zależności od przypadku (zwanych łącznie „Materiałami Dostarczonymi”), Użytkownik niniejszym udziela firmie MSI i jej rozrzuconym po całym świecie spółkom zależnym oraz podmiotom stowarzyszonym, bezterminowej, nieodwołalnej, wolnej od opłat, w pełni opłaconej, ogólnoświatowej, podlegającej sublicencjonowaniu, licencji na użytkowanie, reprodukcję, kopiowanie, rozpowszechnianie i dystrybucję, tworzenie dzieł pochodnych, publiczne wyświetlanie i prezentowanie, wykonywanie oraz wykorzystywanie Materiałów Dostarczonych w sposób zgodny z prawem i na zasadach ustalonych przez MSI oraz podlegający Polityce Prywatności MSI.

9. Oświadczenia uczestników i gwarancje

Uczestnik niniejszym oświadcza i gwarantuje, że:

 • Podane przez Użytkownika informacje są dokładne i prawdziwe;
 • Masz całkowite przyzwolenie, zdolność, uprawnienia i prawo do zapisania się i wzięcia udziału w tym Wydarzeniu oraz do udzielenia wymaganych licencji, złożenia oświadczeń i gwarancji zgodnie z niniejszym Regulaminem i Warunkami promocji;
 • Użytkownik uzyskał i zachowuje prawo do wszelkich stosownych zezwoleń, zgody, pozwoleń, licencji i zwolnień niezbędnych do udzielenia wymienionych powyżej licencji firmie MSI i jej spółkom zależnym; oraz
 • Zgłaszając się do udziału w tym Wydarzeniu, Użytkownik przestrzegał wszystkich obowiązujących przepisów prawa.
10. Odszkodowania ze strony uczestników

Użytkownik ma obowiązek bronić, zabezpieczyć i zwalnia z odpowiedzialności firmę MSI, jej podmioty zależne oraz następców prawnych, cesjonariuszy, dyrektorów i agentów od wszelkich zobowiązań, szkód, wyroków, kosztów, wydatków i honorariów (w tym uzasadnionych honorariów adwokackich) wynikających z wszelkich roszczeń, dochodzeń, postępowań sądowych lub innych działań prawnych lub administracyjnych podejmowanych przez osoby trzecie, wynikających z faktycznego lub domniemanego naruszenia przez Użytkownika wszelkich postanowień, oświadczeń, gwarancji i zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu i Warunków promocji.

11. Potwierdzenie uczestnictwa i wyrażenie zgody

Niniejszym potwierdzasz i zgadzasz się, że:

 • MSI zastrzega sobie wyłączne i uznaniowe prawo:
  • do ustalenia, w sposób ostateczny i rozstrzygający, czy uczestnik w dobrej wierze spełnił wymagania związane z Wydarzeniem. Dla przykładu, bez ograniczania jakichkolwiek innych warunków, MSI może zdyskwalifikować Uczestników:
   • jeśli rejestracja na Wydarzenie lub zgłoszenie produktu są niekompletne,
   • jeżeli nie są spełnione wymagania dotyczące kwalifikowalności do Wydarzenia, takie jak terminowa rejestracja, odpowiednia linia produktów lub ograniczenia regionalne;
   • jeżeli dostarczone dokumenty zostały zmienione, sfałszowane, oszukane, niewłaściwe dostarczone lub uznane za nieważne;
   • jeżeli za pomocą automatycznych kodów, skryptów, wtyczek lub innych środków przeprowadzono lub zakończono rejestrację na Wydarzenie;
   • jeżeli uczestnik nie posiada zdolności prawnej do zarejestrowania się i uczestniczenia w Wydarzeniu, lub
   • jeżeli popełniono lub rzekomo popełniono przestępstwo lub nielegalne działania w celu zapisania się na to Wydarzenie;
  • do zastąpienia nagrody przedmiotami o podobnej wartości bez wcześniejszego powiadomienia;
  • do zmiany brzmienia, usunięcia lub dodania któregokolwiek punktu niniejszego Regulaminu i Warunków promocji bez uprzedzenia;
 • MSI nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec jakiejkolwiek osoby za jakiekolwiek straty, niezadowolenie lub szkody wynikające z przyznania nagrody i jej wykorzystanie. Zwycięzcy nie mogą wysuwać żadnych roszczeń wobec MSI;
 • MSI nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za wszelkie opóźnienia, błędy związane z dostawą nagrody, utratę nagrody lub niepowodzenie w dostarczeniu zwycięskiego powiadomienia do Użytkownika wynikające z błędów mechanicznych, technicznych, elektronicznych, komunikacyjnych, telefonicznych, komputerowych, sprzętowych, internetowych lub programowych, wadliwego działania lub jakiegokolwiek rodzaju awarii. W takim przypadku zwycięzca bezwarunkowo zrzeka się prawa do nagrody i związanego z nią odszkodowania.
12. Wyłączenie gwarancji MSI

NAGRODA(Y) MSI JEST/SĄ PRZYZNAWANA(E) „TAK JAK SĄ”, BEZ JAKIEJKOLWIEK WYRAŹNEJ LUB DOROZUMIANEJ GWARANCJI JAKIEGOKOLWIEK RODZAJU, W TYM GWARANCJI OBOWIĄZUJĄCEJ W HANDLU, NIENARUSZALNOŚCI LUB PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU.

13. Ograniczenie odpowiedzialności

W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO, MSI NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI WOBEC UŻYTKOWNIKA Z TYTUŁU JAKIEGOKOLWIEK ROSZCZENIA (NIEZALEŻNIE OD ODPOWIEDZIALNOŚCI WYNIKAJĄCEJ Z ZASAD UMOWY, GWARANCJI, ZANIEDBANIA LUB INNEGO CZYNU NIEDOZWOLONEGO, NARUSZENIA JAKICHKOLWIEK OBOWIĄZKÓW USTAWOWYCH LUB W INNY SPOSÓB) ZA JAKIEKOLWIEK SZCZEGÓLNE, WAŻKIE, WYNIKAJĄCE Z ZAUFANIA, POŚREDNIE, PRZYPADKOWE, PODLEGAJĄCE PRAWU KARNEMU LUB PRZYKŁADOWE SZKODY, ZARÓWNO PRZEWIDYWALNE, JAK I NIE, W TYM MIĘDZY INNYMI ZA UTRACONE ZYSKI, PRZYCHODY, WARTOŚĆ FIRMY LUB KOSZTY WYMIANY.

14. Inne postanowienia

Niniejszy Regulamin i Warunki promocji podlegają prawu Tajwanu i są interpretowane zgodnie z jego zasadami, niezależnie od możliwości wystąpienia konfliktów w normach i przepisach prawnych, a wszelkie spory wynikające z Wydarzenia i niniejszego Regulaminu i Warunków promocji będą rozstrzygane przez Sąd Okręgowy Tajpej w Tajpej na Tajwanie. Każde postanowienie unieważnione przez właściwy sąd zostanie skreślone, a pozostałe punkty Regulaminu i Warunków promocji pozostaną w pełnej mocy. Niewykonanie przez MSI jakichkolwiek praw wynikających z niniejszego Regulaminu i Warunków promocji nie będzie uznawane za zrzeczenie się praw. MSI nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek niewykonanie zobowiązania z powodu okoliczności pozostających poza jego uzasadnioną kontrolą. Niniejsze postanowienia Regulaminu i Warunków promocji nie będą cedowane, ani w żaden inny sposób przenoszone przez Użytkownika na osoby trzecie; wszelkie nieautoryzowane cesje są nieważne. Niniejszy Regulamin i Warunki promocji stanowią całość porozumienia pomiędzy stronami w odniesieniu do Wydarzenia i zastępują wszelkie wcześniejsze umowy, komunikaty, oświadczenia lub dyskusje czy inne ustne ustalenia


□ W pełni rozumiem treść Regulaminu i zgadzam się z nim.


□ Zgadzam się na to, że MSI może zbierać, wykorzystywać i przetwarzać moje dane osobowe w celach marketingowych zgodnie z Polityką prywatności MSI dostępną na stronie: https://pl.msi.com/page/privacy-policy.