kv kv

Red Team Gamers Dream

Kup płytę główną B550 oraz zestaw chłodzenia wodą

i zgarnij do do 228 PLN zwrotu gotówki!

msi amd

CZAS WYRÓŻNIĆ SIĘ W RED TEAM
DOŁĄCZ DO MSI RED TEAM GAMER'S DREAM I ZGARNIJ DO 228 PLN ZWROTU GOTÓWKI

Promocja trwa: od 7 do 30 czerwca 2021 r.
Odbiór promocyjnej nagrody: od 21 czerwca do 28 lipca 2021 r.

* Wszystkie produkty należy zgłosić do udziału w promocji dopiero po 14 dniach od daty ich zakupu.

Odbierz swoją nagrodę

Kup wybrany model płyty głównej MSI, aby uzyskać zwrot gotówki

wartość promocyjnej nagrody

**Rzeczywiste wartości zwrotu gotówki mogą się różnić z powodu automatycznego przeliczenia jej wartości na walutę lokalną, dokonanego na podstawie obowiązującego w dniu płatności kursu wymiany walut.

JAK ODEBRAĆ PROMOCYJNĄ NAGRODĘ
[ KROK 1 ]

Wyślij swoje zgłoszenie za pomocą formularza MSI Cashback Claim

[ KROK 2 ]

Zarejestruj swój biorący udział w promocji produkt i prześlij dowód zakupu: 1. Prześlij zdjęcie wyraźnie przedstawiające etykietę z numerem seryjnym urządzenia dla każdego zgłaszanego przez Ciebie produktu. 2. Prześlij ważną fakturę obejmująca wszystkie zgłaszane modele.

[ KROK 3 ]

Sprawdź poprawność wszystkich informacji, a następnie prześlij je do nas. Po zatwierdzeniu zgłoszenia otrzymasz e-mail z informacją o promocyjnej nagrodzie.

[ KROK 4 ]

Weź udział w promocji Shout Out for MSI
Zapoznaj się z pełną instrukcją

Zestawienie informacji na temat promocji

Wszystkie zgłoszenia rejestracyjne i odbiór nagród powinny być dokonywane po 14 dniach od daty zakupu promocyjnego produktu.
Wszystkie zgłoszenia rejestracyjne i odbiór nagród muszą być dokonane w okresie od 7 do 30 czerwca 2021 r.
Data wystawienia faktury musi mieścić się w przedziale od 7 do 30 czerwca 2021 r.
Dowód zakupu musi zawierać nazwę modelu, datę wystawienia faktury i nazwę firmy, w której dokonano zakupu.
Zdjęcia z numerem seryjnym płyty głównej i z numerem seryjnym systemu chłodzenia wodą powinny pokazywać numer seryjny znajdujący się bezpośrednio na produkcie, a nie numer umieszczony na kolorowym pudełku/opakowaniu. Zdjęcie numerów z kolorowego pudełka nie będą akceptowane.
Weryfikacja zgłoszenia może potrwać do 14 dni roboczych.
Zwrot gotówki może potrwać do 30 dni od daty zatwierdzenia zgłoszenia.
W razie jakichkolwiek pytań, prosimy o kontakt z naszym działem obsługi klienta pod adresem: msi@promotion-support.com

GDZIE KUPIĆ
x
Regulamin i Warunki Promocji

1. W dniach od 7 do 30 czerwca 2021 r. (uniwersalny czas koordynowany UTC + 08:00), lub do chwili wyczerpania zapasów, wszystkie osoby zainteresowane uczestnictwem w Wydarzeniu (określane dalej jako: „Ty”, „Twój”, lub poprzez inny równoważny zwrot), mogą zarejestrować się i wziąć udział w promocji MSI „B550 Cashback – B550, zwrot gotówki”, nazywanej dalej „Wydarzeniem”. Aby móc wziąć udział w Wydarzeniu, uczestnicy muszą spełnić następujące warunki:

 • i) Z zastrzeżeniem co do pełnej zgodności z niniejszymi Regulaminem i Warunkami Promocji („Regulamin i Warunki Promocji”), aby wziąć udział w promocji należy zakupić jedną (1) nową, kwalifikującą się płytę główną MSI z serii B550 lub system chłodzenia wodą firmy MSI (patrz: poniższa tabela kwalifikujących się modeli) u jednego z uczestniczących w promocji partnerów MSI. Możliwy jest też zakup Zestawu Combo składającego się z jednej (1) biorącej udział w promocji nowej płyty głównej MSI z serii B550 oraz jednego systemu chłodzenia wodą MSI (patrz: poniższa tabela kwalifikujących się modeli) u biorących udział w promocji partnerów MSI (każda z tych kombinacji, określana jest dalej terminem „Zestawu Duo Combo”). Każda kwalifikująca się płyta główna i system chłodzenia wodą może być zarejestrowany i użyty do odbioru promocyjnej nagrody tylko raz. Odbiór nagrody za Zestaw Duo Combo i odbiór nagrody za zakup kwalifikującej się płyty głównej wzajemnie się wyklucza i jest od siebie niezależny. Dla wyjaśnienia, kwalifikujące się produkty wchodzące w skład Zestawu Duo Combo nie mogą być zarejestrowane oddzielnie, w niezależnym programie odbioru nagród, ani w innej kombinacji sprzętu w ramach odbioru nagród za Zestaw Duo Combo.
 • ii) Do udziału w tym wydarzeniu kwalifikują się również podzespoły wchodzące w skład gotowego, kupionego przez użytkownika zestawu komputerowego.
 • iii) Zarejestruj swoje produkty na stronie Wydarzenia, która obsługiwana jest przez naszych dostawców usług związanych z tym Wydarzeniem. Strona znajduje się pod adresem: []. Możesz zarejestrować więcej niż jeden (1) biorący w promocji produkt, aby otrzymać więcej promocyjnych nagród, do chwili, dopóki nie wyczerpie się ich pula. NALEŻY JEDNAK PAMIĘTAĆ, ŻE KAŻDY UCZESTNIK BIORĄCY UDZIAŁ W WYDARZENIU MOŻE ZAREJESTROWAĆ TYLKO RAZ SWÓJ KWALIFIKUJĄCY SIĘ DO PROMOCJI ZESTAW COMBO. Wszystkie zgłoszenia rejestracyjne i odbiór nagród mogą rozpocząć się dopiero po czternastu (14) dniach od daty zakupu promocyjnych produktów i muszą być dokonane pomiędzy 21 czerwca 2021 r., a 28 lipca 2021 r.
 • iv) Prześlij kopię dowodu zakupu Twojego promocyjnego produktu lub zestawu Combo do weryfikacji przez firmę MSI. Przesłana dokumentacja musi zawierać zdjęcie naklejki z numerem seryjnym produktu, znajdującej się na produkcie, na którym to zdjęciu wyraźnie będzie widać numer seryjny urządzenia (zdjęcia numeru seryjnego płyty głównej i systemu chłodzenia wodą muszą być zrobione z samego produktu; zdjęcia numeru seryjnego znajdującego się na kolorowym pudełku, w którym zapakowany był produkt, nie będą akceptowane). Zdjęcie faktury lub paragonu musi zawierać nazwę zakupionego modelu produktu MSI, datę wystawienia faktury oraz nazwę sklepu/dostawcy. Faktura lub paragon muszą być wystawione pomiędzy 7 a 30 czerwca 2021 roku.
 • v) Wyraź zgodę na Warunki i Regulamin Promocji. Zakończ rejestrację produktu i poczekaj na weryfikację zgłoszenia przez firmę MSI. Jeśli MSI stwierdzi, że spełniasz wszystkie kryteria kwalifikacyjne, zwrot gotówki dokonany zostanie, zgodnie z poniższymi tabelami, na Twoje konto bankowe, które podane zostało podczas procesu rejestracji produktu w ciągu 30 dni roboczych od chwili otrzymania listu potwierdzającego pozytywne przejście procesu weryfikacji zgłoszenia. ZWROTY GOTÓWKI BĘDĄ ROZPATRYWANE I REALIZOWANE PRZEZ UPOWAŻNIONYCH PEŁNOMOCNIKÓW I PRZEDSTAWICIELI FIRMY MSI.
 • vi) Weryfikacja zgłoszenia może trwać do 14 dni roboczych. Podanie niekompletnych informacji podczas rejestracji, może skutkować dodatkowym czasem potrzebnym do weryfikacji tego zgłoszenia, zwłaszcza jeśli Uczestnik Wydarzenia zobowiązany będzie do podania dodatkowych danych. Realizacja zwrotów gotówki będzie miała miejsce dopiero po zakończeniu Wydarzenia. MSI zastrzega sobie prawo do weryfikacji, zatwierdzenia lub odrzucenia zgłoszenia według własnego uznania, jeśli zgłoszenie do Wydarzenia jest niekompletne, a dodatkowe informacje nie zostaną dostarczone w ciągu siedmiu (7) dni od daty poproszenia o nie przez firmę MSI lub zostaną one dostarczone już po okresie rejestracji zgłoszeń do Wydarzenia.
 • vii) Wartości zwrotów gotówki różnią się w zależności od każdego biorącego udział w promocji produktu lub produktów wchodzących w skład zestawu Combo. Proszę zapoznać się z przedstawionymi poniżej tabelami przedstawiającymi określone wartości zwrotu gotówki dla odpowiednich, kwalifikujących się produktów wchodzących w skład zestawów Combo. Wartości zwrotu gotówki przedstawione na stronie internetowej mają charakter jedynie informacyjny; rzeczywiste wartości zwrotu gotówki będą się różnić ze względu na automatyczne przeliczenie wartości na lokalną walutę na podstawie obowiązującego kursu wymiany walut w dniu dokonania jej zwrotu.
 • viii) Jeśli już zarejestrowany, biorący udział w promocji produkt MSI został zwrócony do sklepu i/lub sklep zwrócił jego równowartość bądź koszt zakupu, wówczas Uczestnik Wydarzenia powinien niezwłocznie o tym fakcie powiadomić firmę MSI w formie pisemnej, a promocyjna rejestracja produktu zostanie wówczas automatycznie wycofana z dalszego postępowania bez późniejszego powiadomienia. MSI zastrzega sobie prawo do wystąpienia do Uczestnika promocji o zwrot uzyskanych od MSI nagród, otrzymanych za zwrócone lub zrefundowane przez sprzedawcę produkty, w ciągu czternastu (14) dni od chwili ich rejestracji na stronie Wydarzenia.
 • ix) Uczestnicy Wydarzenia muszą mieć ukończone 18 lat. Niniejsze postanowienia są nieważne, jeśli w danej lokalizacji są zakazane lub ograniczone przez prawo.
 • x) Niniejsze Wydarzenie przeznaczone jest wyłącznie dla uprawnionych do wzięcia w nim udziału użytkowników końcowych, a nie dla firm. Pracownicy i najbliżsi członkowie rodzin pracowników firmy MSI, oddziałów MSI, filii, producentów, partnerów handlowych, integratorów systemów, dystrybutorów, hurtowników, resellerów, sprzedawców detalicznych, pracowników I-Cafe lub agencji związanych z MSI, nie są uprawnieni do wzięcia udziału w tym Wydarzeniu.
 • xi) MSI zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszych Warunkach i Regulaminie promocji bez uprzedniego powiadomienia, z zastrzeżeniem wszelkich wymagań właściwego organu regulacyjnego.
Biorące udział w promocji kwalifikujące się produkty i odpowiadające im wartości zwrotu gotówki

Kwoty zwrotu gotówki wyrażone są w EUR. Rzeczywiste wartości zwrotu gotówki będą się różnić ze względu na automatyczne przeliczenie wartości na lokalną walutę na podstawie obowiązującego kursu wymiany walut w dniu dokonania jej zwrotu.

Kwalifikujące się modele płyt głównych Wartość zwrotu gotówki (wyrażona w EUR)
MEG B550 UNIFY € 20
MPG B550 GAMING CARBON WIFI € 15
MPG B550 GAMING EDGE WIFI € 15
MPG B550 GAMING PLUS € 15
MPG B550I GAMING EDGE WIFI € 15
MPG B550I GAMING EDGE MAX WIFI € 15
MAG B550 TOMAHAWK € 10
MAG B550 TORPEDO € 10
MAG B550M MORTAR WIFI € 10
MAG B550M MORTAR € 10
MAG B550M BAZOOKA € 10
MAG B550M VECTOR WIFI € 10
Kwalifikujące się modele systemów chłodzenia wodą Wartość zwrotu gotówki (wyrażona w EUR)
MPG CORELIQUID K240 € 20
MPG CORELIQUID K360 € 20
MAG CORELIQUID 360R € 20
MAG CORELIQUID 280R € 20
MAG CORELIQUID 240R € 10
Kwalifikujące się modele płyt głównych + systemów chłodzenia wodą MPG CORELIQUID K360
MPG CORELIQUID K240
MAG CORELIQUID 360R
MAG CORELIQUID 280R
MAG CORELIQUID 240R
MEG B550 UNIFY € 50 € 40
MPG B550 GAMING CARBON WIFI € 45 € 35
MPG B550 GAMING EDGE WIFI € 45 € 35
MPG B550 GAMING PLUS € 45 € 35
MPG B550I GAMING EDGE WIFI € 45 € 35
MPG B550I GAMING EDGE MAX WIFI € 45 € 35
MAG B550 TOMAHAWK € 40 € 30
MAG B550 TORPEDO € 40 € 30
MAG B550M MORTAR € 40 € 30
MAG B550M BAZOOKA € 40 € 30
MAG B550M VECTOR WIFI € 40 € 30
 • Kraje biorące udział w promocji, w których zarejestrowani Uczestnicy Wydarzenia kwalifikują się do otrzymania promocyjnego zwrotu gotówki (Cashback): Niemcy, Austria, Szwajcaria, Wielka Brytania, Irlandia, Turcja, Polska, Hiszpania, Portugalia, Czechy, Węgry, Słowacja, Francja, Holandia, Belgia, Dania, Finlandia, Szwecja, Włochy, Rosja.
 • Wszystkie zdjęcia zamieszczono wyłącznie w celach ilustracyjnych. Rzeczywisty wygląd produktów może się różnić.
 • Dokonane automatycznie bądź przez zrobotyzowany system zgłoszenia indywidualnych uczestników lub organizacji zostaną zdyskwalifikowane. Zgłoszenie musi być dokonane osobiście przez Uczestnika Wydarzenia. Jakakolwiek próba uzyskania przez uczestnika więcej niż określonej liczby zgłoszeń przy użyciu różnych adresów e-mail, różnych tożsamości, rejestracji, loginów lub innych metod spowoduje unieważnienie wpisu uczestnika i może skutkować natychmiastową dyskwalifikacją.

2. Polityka prywatności. Podczas procesu rejestracji, niezbędnego do wzięcia udziału Użytkownika w Wydarzeniu, a także podczas rejestracji produktu możemy poprosić Użytkownika o podanie informacji, które mogą, w stosownych wypadkach, obejmować takie dane, jak: e-mail, imię i nazwisko, numer seryjny produktu, kod uprawniający do wzięcia udziału w promocji, informacje o zakupie oraz inne dobrowolne podane przez Użytkownika informacje. Ponadto możemy pośrednio zbierać informacje dotyczące Użytkownika za pośrednictwem plików cookie lub wbudowanych w stronę internetową narzędzi analitycznych. Gromadzone przez nas informacje będą wykorzystywane w następujący sposób: w celu przeprowadzenia niniejszego Wydarzenia, w celu zweryfikowania Państwa uprawnień do wzięcia udziału w Wydarzeniu (kwalifikowalności), w celu skontaktowania się z Państwem tak, abyśmy mieli możliwość wysłania do Państwa nagród, przechowywania zarejestrowanych danych dotyczących produktów tak długo, jak długo istnieje między nami ciągła relacja (np. w przypadku korzystania przez Państwa z naszych usług, takich jak gwarancja, subskrypcja newslettera, bezpośrednia wysyłka maili i informacji marketingowych eDM, itp.) oraz wyłącznie wewnętrznych badań rynkowych w celu opracowywania lepszych produktów i usług. Państwa dane nie będą udostępniane stronom trzecim, z wyjątkiem: (i) zewnętrznych firm będących dostawcami naszych usług i stron internetowych umożliwiających przeprowadzenie przez nasz niniejszego Wydarzenia; oraz (ii) podczas zgłaszania lub reagowania na faktyczne lub podejrzewane naruszenie obowiązujących przepisów prawnych wobec organów prawnych i regulacyjnych, takich jak sądy lub policja, w zakresie, w jakim jest to konieczne.
Ze względu na międzynarodowy charakter naszej działalności, przekazujemy informacje w ramach grupy MSI oraz stronom trzecim, o których mowa powyżej, w związku z celem określonym w niniejszym Regulaminie i Warunkach promocji. W związku z tym możemy przekazywać informacje do krajów, w których mogą obowiązywać inne przepisy prawa i wymogi w zakresie ochrony danych, niż te obowiązujące w kraju, w którym znajduje się Użytkownik.
Więcej informacji na temat sposobu wykorzystywania i przetwarzania danych osobowych Użytkownika znaleźć można w Polityce Prywatności MSI, dostępnej pod adresem https://pl.msi.com/page/privacy-policy . Polityka Prywatności MSI stanowi część niniejszych Warunków i przez odniesienie jest niniejszym włączona ze wszelkimi skutkami i z pełną mocą.
MSI jest Administratorem Danych w odniesieniu do wszelkich danych osobowych dostarczonych przez Uczestników Wydarzenia. Wszelkie dane osobowe przekazane firmie MSI będą przetwarzane przez naszego usługodawcę / podmiot przetwarzający dane, firmę Benamic, IDA Business & Technology Park, Ring Road, Kilkenny, Irlandia w celu administrowania tym Wydarzeniem oraz, jeśli ma to zastosowanie, w celach marketingowych - w przypadku, gdy Uczestnicy wyrazili zgodę na otrzymywanie komunikatów marketingowych od firmy MSI.

3. Subskrypcja eDM. Aby Użytkownik otrzymywał wiadomości o produktach MSI lub o aktualizacji usług, może zostać wyświetlona prośba o dołączenie do subskrypcji newslettera lub listy mailingowej MSI (eDM – electronic Direct Mail/e-mail Direct Marketing). Jeśli nie chcesz subskrybować tej listy, nie zaznaczaj subskrypcji lub podobnie zatytułowanego pola wyboru.

4. Licencja Uczestnika. W odniesieniu do wszelkich materiałów, które Użytkownik może nam dostarczyć w związku z tym Wydarzeniem, w tym, bez ograniczeń, zdjęć, filmów wideo, recenzji, treści, komentarzy, opinii i innych materiałów pisemnych, w zależności od przypadku (zwanych łącznie „Materiałami Dostarczonymi”), Użytkownik niniejszym udziela firmie MSI i jej rozrzuconym po całym świecie spółkom zależnym oraz podmiotom stowarzyszonym, bezterminowej, nieodwołalnej, wolnej od opłat, w pełni opłaconej, ogólnoświatowej, podlegającej sublicencjonowaniu, licencji na użytkowanie, reprodukcję, kopiowanie, rozpowszechnianie i dystrybucję, tworzenie dzieł pochodnych, publiczne wyświetlanie i prezentowanie, wykonywanie oraz wykorzystywanie Materiałów Dostarczonych w sposób zgodny z prawem i na zasadach ustalonych przez MSI oraz podlegający Polityce Prywatności MSI.

5. Oświadczenia uczestników i gwarancje. Uczestnik niniejszym oświadcza i gwarantuje, że:

 • i) Podane przez Użytkownika informacje są dokładne i prawdziwe;
 • ii) Masz całkowite przyzwolenie, zdolność, uprawnienia i prawo do zapisania się i wzięcia udziału w tym Wydarzeniu oraz do udzielenia wymaganych licencji, złożenia oświadczeń i gwarancji zgodnie z niniejszym Regulaminem i Warunkami promocji;
 • iii) Użytkownik uzyskał i zachowuje prawo do wszelkich stosownych zezwoleń, zgody, pozwoleń, licencji i zwolnień niezbędnych do udzielenia wymienionych powyżej licencji firmie MSI i jej spółkom zależnym; oraz and
 • iv) Zgłaszając się do udziału w tym Wydarzeniu, Użytkownik przestrzegał wszystkich obowiązujących przepisów prawa.

6. Odszkodowania ze strony uczestników. Użytkownik ma obowiązek bronić, zabezpieczyć i zwalnia z odpowiedzialności firmę MSI, jej podmioty zależne oraz następców prawnych, cesjonariuszy, dyrektorów i agentów od wszelkich zobowiązań, szkód, wyroków, kosztów, wydatków i honorariów (w tym uzasadnionych honorariów adwokackich) wynikających z wszelkich roszczeń, dochodzeń, postępowań sądowych lub innych działań prawnych lub administracyjnych podejmowanych przez osoby trzecie, wynikających z faktycznego lub domniemanego naruszenia przez Użytkownika wszelkich postanowień, oświadczeń, gwarancji i zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu i Warunków promocji.

7. Potwierdzenie uczestnictwa i wyrażenie zgody. Niniejszym potwierdzasz i zgadzasz się, że:

 • i) MSI zastrzega sobie wyłączne i uznaniowe prawo:
  • i) do ustalenia, w sposób ostateczny i rozstrzygający, czy uczestnik w dobrej wierze spełnił wymagania związane z Wydarzeniem. Dla przykładu, bez ograniczania jakichkolwiek innych warunków, MSI może zdyskwalifikować Uczestników: a) jeśli rejestracja na Wydarzenie lub zgłoszenie produktu są niekompletne, b) jeżeli nie są spełnione wymagania dotyczące kwalifikowalności do Wydarzenia, takie jak terminowa rejestracja, odpowiednia linia produktów lub ograniczenia regionalne; c) jeżeli dostarczone dokumenty zostały zmienione, sfałszowane, oszukane, niewłaściwe dostarczone lub uznane za nieważne; d) jeżeli za pomocą automatycznych kodów, skryptów, wtyczek lub innych środków przeprowadzono lub zakończono rejestrację na Wydarzenie; e) jeżeli uczestnik nie posiada zdolności prawnej do zarejestrowania się i uczestniczenia w Wydarzeniu, lub f) jeżeli popełniono lub rzekomo popełniono przestępstwo lub nielegalne działania w celu zapisania się na to Wydarzenie;
  • ii) do zastąpienia nagrody przedmiotami o podobnej wartości bez wcześniejszego powiadomienia;
  • iii) do zmiany brzmienia, usunięcia lub dodania któregokolwiek punktu niniejszego Regulaminu i Warunków promocji bez uprzedzenia;
 • ii) MSI nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec jakiejkolwiek osoby za jakiekolwiek straty, niezadowolenie lub szkody wynikające z przyznania nagrody i jej wykorzystanie. Zwycięzcy nie mogą wysuwać żadnych roszczeń wobec MSI;
 • iii) MSI nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za wszelkie opóźnienia, błędy związane z dostawą nagrody, utratę nagrody lub niepowodzenie w dostarczeniu zwycięskiego powiadomienia do Użytkownika wynikające z błędów mechanicznych, technicznych, elektronicznych, komunikacyjnych, telefonicznych, komputerowych, sprzętowych, internetowych lub programowych, wadliwego działania lub jakiegokolwiek rodzaju awarii. W takim przypadku zwycięzca bezwarunkowo zrzeka się prawa do nagrody i związanego z nią odszkodowania.

8. Wyłączenie gwarancji. MSI. NAGRODA(Y) MSI JEST/SĄ PRZYZNAWANA(E) „TAK JAK SĄ”, BEZ JAKIEJKOLWIEK WYRAŹNEJ LUB DOROZUMIANEJ GWARANCJI JAKIEGOKOLWIEK RODZAJU, W TYM GWARANCJI OBOWIĄZUJĄCEJ W HANDLU, NIENARUSZALNOŚCI LUB PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU.

9. Ograniczenie odpowiedzialności. W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO, MSI NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI WOBEC UŻYTKOWNIKA Z TYTUŁU JAKIEGOKOLWIEK ROSZCZENIA (NIEZALEŻNIE OD ODPOWIEDZIALNOŚCI WYNIKAJĄCEJ Z ZASAD UMOWY, GWARANCJI, ZANIEDBANIA LUB INNEGO CZYNU NIEDOZWOLONEGO, NARUSZENIA JAKICHKOLWIEK OBOWIĄZKÓW USTAWOWYCH LUB W INNY SPOSÓB) ZA JAKIEKOLWIEK SZCZEGÓLNE, WAŻKIE, WYNIKAJĄCE Z ZAUFANIA, POŚREDNIE, PRZYPADKOWE, PODLEGAJĄCE PRAWU KARNEMU LUB PRZYKŁADOWE SZKODY, ZARÓWNO PRZEWIDYWALNE, JAK I NIE, W TYM MIĘDZY INNYMI ZA UTRACONE ZYSKI, PRZYCHODY, WARTOŚĆ FIRMY LUB KOSZTY WYMIANY.

10. Inne postanowienia. Niniejszy Regulamin i Warunki promocji podlegają prawu Tajwanu i są interpretowane zgodnie z jego zasadami, niezależnie od możliwości wystąpienia konfliktów w normach i przepisach prawnych, a wszelkie spory wynikające z Wydarzenia i niniejszego Regulaminu i Warunków promocji będą rozstrzygane przez Sąd Okręgowy Tajpej w Tajpej na Tajwanie. Każde postanowienie unieważnione przez właściwy sąd zostanie skreślone, a pozostałe punkty Regulaminu i Warunków promocji pozostaną w pełnej mocy. Niewykonanie przez MSI jakichkolwiek praw wynikających z niniejszego Regulaminu i Warunków promocji nie będzie uznawane za zrzeczenie się praw. MSI nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek niewykonanie zobowiązania z powodu okoliczności pozostających poza jego uzasadnioną kontrolą. Niniejsze postanowienia Regulaminu i Warunków promocji nie będą cedowane, ani w żaden inny sposób przenoszone przez Użytkownika na osoby trzecie; wszelkie nieautoryzowane cesje są nieważne. Niniejszy Regulamin i Warunki promocji stanowią całość porozumienia pomiędzy stronami w odniesieniu do Wydarzenia i zastępują wszelkie wcześniejsze umowy, komunikaty, oświadczenia lub dyskusje czy inne ustne ustalenia.

□ * W pełni rozumiem treść Regulaminu i Warunków promocji i zgadzam się z nim.

□ Zgadzam się na to, że MSI może zbierać, wykorzystywać i przetwarzać moje dane osobowe w celach marketingowych zgodnie z Polityką Prywatności MSI

□ Wyrażam zgodę na przystąpienie do programu MSI Reward Program i otrzymywania informacji związanych z programem. Przystępując do programu potwierdzam, że przeczytałem i akceptuję Warunki Korzystania z programu oraz Politykę Prywatności MSI.