{{switchLocationNotice}}
Wybierz element:

ZDOBĄDŹ ZA DARMO ZESTAW DO MODERNIZACJI SYSTEMU CHŁODZENIA CIECZĄ MSI, KTÓRY PRZYSTOSUJE GO DO WSPÓŁPRACY Z NOWĄ GENERACJĄ PROCESORÓW INTEL KORZYSTAJĄCYCH Z SOCKETU LGA 1700

ZESTAW MODERNIZACYJNY DO SYSTEMÓW CHŁODZENIA CIECZĄ FIRMY MSI
Z SERII MAG CORELIQUID R ORAZ MPG CORELIQUID K

Firma MSI ma przyjemność poinformować wszystkich entuzjastów składania pecetów, którzy zakupili już wcześniej zestaw chłodzenia cieczą z serii MSI MAG CORELIQUID R lub MPG CORELIQUID K, że mogą teraz ubiegać się o wyjątkowy, bezpłatny komplet do modernizacji systemu montażowego zespołu chłodzenia cieczą po to, aby dopasować go do obsługi najnowszej generacji procesorów Intela korzystających z socketu LGA 1700. Zestawy te charakteryzują się doskonałym dociskiem i wygodną regulacją, dzięki zastosowaniu w nich jako stałego wspornika, zarówno dla systemu chłodzenia cieczą, jak dla płyty głównej, specjalnego, tylnego stelażu. Dzięki temu instalacja systemu chłodzenia wodą jest bezproblemowa! Wykonaj teraz poniższe kroki, aby móc ubiegać się o zestaw modernizacyjny.

Akcja trwa od 4 listopada 2021 r. do 31 grudnia 2022 r.

ZDOBĄDŹ JUŻ TERAZ

Krok 1

Proszę sprawdzić posiadany model chłodzenia cieczą.

Krok 2

Wyślij zgłoszenie internetowe korzystając ze strony MSI Member Center.

Krok 3

Uzupełnij wymagane informacje dla zespołu serwisowego MSI.

Kto może złożyć wniosek

Każdy nabywca, który zakupił odpowiedni model systemu chłodzenia cieczą z serii MAG CORELIQUID R lub MPG CORELIQUID K i zarejestrował go na stronie użytkowników produktów MSI, MSI Member Center.

Modele produktów, które spełniają wymagania:

- MAG CORELIQUID 360R

- MAG CORELIQUID 280R

- MAG CORELIQUID 240R

- MPG CORELIQUID K360

- MPG CORELIQUID K240

Jak złożyć wniosek

1. Prosimy o przesłanie zgłoszenia internetowego i zadanie nowego pytania poprzez stronę użytkowników produktów MSI, MSI Member Center. Jeśli nie masz jeszcze tam konta członkowskiego MSI, proszę najpierw się zarejestrować.

2. Podczas wysyłania zgłoszenia internetowego należy wybrać kategorię: Serwis gwarancyjny i naprawy oraz Chłodzenie cieczą. Uzupełnij wymagane informacje:

- Mój produkt, proszę wybrać zarejestrowany produkt.

- Nazwa produktu, proszę wpisać pełną nazwę produktu.

- Nazwa modelu, proszę wpisać pełną nazwę modelu.

- Numer seryjny, proszę wpisać numer seryjny produktu.

- Temat, proszę wpisać „Wniosek o zestaw do modernizacji MAG lub MPG CORELIQUID”.

- W przypadku pytań, prosimy o podanie odpowiedniego oznaczenia zestawu do aktualizacji, dla serii R (E27-7ZW1010-AQ0) lub K (OE2-6A03001-AK9).

- Dowód zakupu, prosimy o przesłanie faktury/paragonu z pełnymi informacjami o zakupie.

3. Upewnij się, że Twoje imię i nazwisko, e-mail, numer kontaktowy oraz adres zostały poprawnie wprowadzone na stronie Mój Profil w MSI Member Center. Do wysyłki zostaną bowiem wykorzystane te informacje.

4. Użytkownicy sprzętu MSI, którzy nie posiadają zarejestrowanych, kwalifikujących się modeli produktów nie mogą ubiegać się o zestaw modernizacyjny.

5. Okres zakupu kwalifikującego się produktu, który uprawnia do otrzymania zestawu modernizacyjnego obejmuje transakcje z przeszłości i trwa do 31 grudnia 2022 roku. Należy jednak pamiętać, że okres przesyłania zgłoszeń uprawniających do otrzymania zestawu modernizacyjnego trwa od 04 listopada 2021 r. do 31 grudnia 2022 r.

Kompatybilność zestawu modernizacyjnego

Sprawdź poniższą listę kompatybilnych modeli.

Zestaw modernizacyjny do systemów chłodzenia cieczą z serii R

E27-7ZW1010-AQ0
Części znajdujące się w zestawie:

1 1x stelaż do systemu MAG CORELIQUID

2 1x stelaż do usztywnienia płyty głównej nowej generacji

3 4x dwustronne śruby i 4x nakrętki

Zestaw modernizacyjny do systemów chłodzenia cieczą z serii K

OE2-6A03001-AK9
Części znajdujące się w zestawie:

1 1x stelaż do systemu MPG CORELIQUID

2 1x stelaż do usztywnienia płyty głównej nowej generacji

3 4x dwustronne śruby i 4x nakrętki

* Specyfikacja może ulec zmianie bez uprzedzenia, a dostępność produktów może się różnić w zależności od regionu. Prosimy o skontaktowanie się z lokalnym zespołem wsparcia technicznego MSI w celu uzyskania dalszych informacji.

Regulamin i Warunki Wydarzenia

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
x
Regulamin i Warunki Wydarzenia

Zgłoś się po darmowy komplet modernizacyjny do zestawów chłodzenia cieczą, MSI Liquid Cooling Upgrade Kit, który przystosowuje te systemy do współpracy z procesorami Intela korzystającymi z nowej generacji płyt głównych z socketem LGA 1700 (akcja ta zwana jest dalej „Wydarzeniem”). Wydarzenie rozpoczyna się w dnu 4 listopada 2021 roku o godzinie 00:01 czasu pacyficznego PDT i kończy się 31 grudnia 2022 roku o godzinie 23:59 czasu pacyficznego PDT („Okres Wydarzenia”). Osoby biorące udział w Wydarzeniu bezwarunkowo akceptują i zgadzają się przestrzegać niniejszego Regulaminu i Warunków Wydarzenia oraz decyzji Micro-Star Int'l Co., Ltd. („MSI”), które nie zostały uwzględnione w niniejszych Warunkach, a które są ostateczne i wiążące pod każdym względem.

 • Regiony biorące udział w Wydarzeniu oraz kwalifikowalność: Cały świat, z wyłączeniem krajów zamorskich zależnych od krajów UE oraz terytoriów zamorskich krajów UE.
 • Kwalifikujące się modele: MAG CORELIQUID 360R, MAG CORELIQUID 280R, MAG CORELIQUID 240R, MPG CORELIQUID K360 oraz MPG CORELIQUID K240
 • Okres zakupu kwalifikującego się produktu, który uprawnia do otrzymania zestawu modernizacyjnego obejmuje transakcje z przeszłości i trwa do 31 grudnia 2022 roku. Należy jednak pamiętać, że okres przesyłania zgłoszeń uprawniających do otrzymania zestawu modernizacyjnego trwa od 04 listopada 2021 r. do 31 grudnia 2022 r.
 • Zgłoszenia: Zgłoszenia do udziału w Wydarzeniu można dokonać w Okresie Trwania Wydarzenia wykonując następujące kroki:
  • Prześlij internetowe zgłoszenie i zadaj nowe pytanie poprzez stronę użytkowników produktów MSI, MSI Member Center.
  • W zgłoszeniu internetowym należy wybrać kategorię: Problem z zakupem oraz Chłodzenie cieczą.
  • Uzupełnij wymagane informacje: Nazwa produktu, Numer seryjny, Temat, Pytanie, Dowód zakupu
  • Upewnij się, że Twoje imię i nazwisko, e-mail, numer kontaktowy i adres zostały poprawnie podane w zakładce Mój Profil na stronie użytkowników produktów MSI, MSI Member Center. Logistyka i wysyłka zestawów związanych z Wydarzeniem będzie realizowana zgodnie z podanymi tam informacjami.
  • Uczestnicy Wydarzenia mogą wysłać więcej niż jedno (1) zgłoszenie, ale tylko jedno zgłoszenie przypadające na zarejestrowany produktu zostanie zrealizowane.
  • Użytkownicy sprzętu MSI, którzy nie posiadają zarejestrowanych, kwalifikujących się modeli produktów nie mogą ubiegać się o zestaw modernizacyjny.
  • Pracownicy oddziałów firmy MSI, filii, partnerów biznesowych, dystrybutorów, hurtowników, resellerów, sprzedawców detalicznych lub agencji związanych z MSI nie są uprawnieni do wzięcia udziału w tym Wydarzeniu.
 • Wykluczenia: Naruszenie niniejszego Regulaminu i Warunków Wydarzenia uprawnia MSI do wykluczenia danego uczestnika z udziału w Wydarzeniu. Dotyczy to w szczególności, nie ograniczając żadnej innej części niniejszego Regulaminu i Warunków Wydarzenia, jeśli uczestnik złoży fałszywe oświadczenia lub jeśli użyte dowody zakupu są fałszywe, lub jeśli jakiekolwiek podjęte działania naruszają obowiązujące prawo.
 • Wcześniejsze zakończenie Wydarzenia i zmiany: MSI zastrzega sobie wyłączne, uznaniowe prawo do wcześniejszego zakończenia Wydarzenia, w całości lub w części, bez podania przyczyny w dowolnym momencie lub do zmiany jego przebiegu, jeżeli nie jest możliwe zagwarantowanie prawidłowego przebiegu Wydarzenia z przyczyn technicznych (np. wirus komputerowy, manipulacja lub błędy w oprogramowaniu/sprzęcie), z przyczyn prawnych lub innych (np. zakaz wydany przez agencję rządową lub platformę internetową).
2. Polityka prywatności

Podczas procesu rejestracji, niezbędnego do wzięcia udziału Użytkownika w Wydarzeniu, a także podczas rejestracji produktu możemy poprosić Użytkownika o podanie informacji, które mogą, w stosownych wypadkach, obejmować takie dane, jak: e-mail, imię i nazwisko, numer seryjny produktu, kod uprawniający do wzięcia udziału w promocji, informacje o zakupie oraz inne dobrowolne podane przez Użytkownika informacje. Ponadto możemy pośrednio zbierać informacje dotyczące Użytkownika za pośrednictwem plików cookie lub wbudowanych w stronę internetową narzędzi analitycznych. Gromadzone przez nas informacje będą wykorzystywane w następujący sposób: w celu przeprowadzenia niniejszego Wydarzenia, w celu zweryfikowania Państwa uprawnień do wzięcia udziału w Wydarzeniu (kwalifikowalności), w celu skontaktowania się z Państwem tak, abyśmy mieli możliwość wysłania do Państwa nagród, przechowywania zarejestrowanych danych dotyczących produktów tak długo, jak długo istnieje między nami ciągła relacja (np. w przypadku korzystania przez Państwa z naszych usług, takich jak gwarancja, subskrypcja newslettera, bezpośrednia wysyłka maili i informacji marketingowych eDM, itp.) oraz wyłącznie wewnętrznych badań rynkowych w celu opracowywania lepszych produktów i usług. Państwa dane nie będą udostępniane stronom trzecim, z wyjątkiem: (i) zewnętrznych firm będących dostawcami naszych usług i stron internetowych umożliwiających przeprowadzenie przez nasz niniejszego Wydarzenia; oraz (ii) podczas zgłaszania lub reagowania na faktyczne lub podejrzewane naruszenie obowiązujących przepisów prawnych wobec organów prawnych i regulacyjnych, takich jak sądy lub policja, w zakresie, w jakim jest to konieczne.
Ze względu na międzynarodowy charakter naszej działalności, przekazujemy informacje w ramach grupy MSI oraz stronom trzecim, o których mowa powyżej, w związku z celem określonym w niniejszym Regulaminie i Warunkach promocji. W związku z tym możemy przekazywać informacje do krajów, w których mogą obowiązywać inne przepisy prawa i wymogi w zakresie ochrony danych, niż te obowiązujące w kraju, w którym znajduje się Użytkownik.
Więcej informacji na temat sposobu wykorzystywania i przetwarzania danych osobowych Użytkownika znaleźć można w Polityce Prywatności MSI, dostępnej pod adresem: https://pl.msi.com/page/privacy-policy. Polityka Prywatności MSI stanowi część niniejszych Warunków i przez odniesienie jest niniejszym włączona ze wszelkimi skutkami i z pełną mocą.

3. Subskrypcja eDM

Aby Użytkownik otrzymywał wiadomości o produktach MSI lub o aktualizacji usług, może zostać wyświetlona prośba o dołączenie do subskrypcji newslettera lub listy mailingowej MSI (eDM – electronic Direct Mail/e-mail Direct Marketing). Jeśli nie chcesz subskrybować tej listy, nie zaznaczaj subskrypcji lub podobnie zatytułowanego pola wyboru.

4. Licencja Uczestnika

W odniesieniu do wszelkich materiałów, które Użytkownik może nam dostarczyć w związku z tym Wydarzeniem, w tym, bez ograniczeń, zdjęć, filmów wideo, recenzji, treści, komentarzy, opinii i innych materiałów pisemnych, w zależności od przypadku (zwanych łącznie „Materiałami Dostarczonymi”), Użytkownik niniejszym udziela firmie MSI i jej rozrzuconym po całym świecie spółkom zależnym oraz podmiotom stowarzyszonym, bezterminowej, nieodwołalnej, wolnej od opłat, w pełni opłaconej, ogólnoświatowej, podlegającej sublicencjonowaniu, licencji na użytkowanie, reprodukcję, kopiowanie, rozpowszechnianie i dystrybucję, tworzenie dzieł pochodnych, publiczne wyświetlanie i prezentowanie, wykonywanie oraz wykorzystywanie Materiałów Dostarczonych w sposób zgodny z prawem i na zasadach ustalonych przez MSI oraz podlegający Polityce Prywatności MSI.

5. Oświadczenia uczestników i gwarancje

Uczestnik niniejszym oświadcza i gwarantuje, że:

 • Podane przez Użytkownika informacje są dokładne i prawdziwe;
 • Masz całkowite przyzwolenie, zdolność, uprawnienia i prawo do zapisania się i wzięcia udziału w tym Wydarzeniu oraz do udzielenia wymaganych licencji, złożenia oświadczeń i gwarancji zgodnie z niniejszym Regulaminem i Warunkami promocji;
 • Użytkownik uzyskał i zachowuje prawo do wszelkich stosownych zezwoleń, zgody, pozwoleń, licencji i zwolnień niezbędnych do udzielenia wymienionych powyżej licencji firmie MSI i jej spółkom zależnym; oraz
 • Zgłaszając się do udziału w tym Wydarzeniu, Użytkownik przestrzegał wszystkich obowiązujących przepisów prawa.
6. Odszkodowania ze strony uczestników

Użytkownik ma obowiązek bronić, zabezpieczyć i zwalnia z odpowiedzialności firmę MSI, jej podmioty zależne oraz następców prawnych, cesjonariuszy, dyrektorów i agentów od wszelkich zobowiązań, szkód, wyroków, kosztów, wydatków i honorariów (w tym uzasadnionych honorariów adwokackich) wynikających z wszelkich roszczeń, dochodzeń, postępowań sądowych lub innych działań prawnych lub administracyjnych podejmowanych przez osoby trzecie, wynikających z faktycznego lub domniemanego naruszenia przez Użytkownika wszelkich postanowień, oświadczeń, gwarancji i zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu i Warunków promocji.

7. Potwierdzenie uczestnictwa i wyrażenie zgody

Niniejszym potwierdzasz i zgadzasz się, że:

 • MSI zastrzega sobie wyłączne i uznaniowe prawo:
  • do ustalenia, w sposób ostateczny i rozstrzygający, czy uczestnik w dobrej wierze spełnił wymagania związane z Wydarzeniem. Dla przykładu, bez ograniczania jakichkolwiek innych warunków, MSI może zdyskwalifikować Uczestników: a) jeśli rejestracja na Wydarzenie lub zgłoszenie produktu są niekompletne, b) jeżeli nie są spełnione wymagania dotyczące kwalifikowalności do Wydarzenia, takie jak terminowa rejestracja, odpowiednia linia produktów lub ograniczenia regionalne; c) jeżeli dostarczone dokumenty zostały zmienione, sfałszowane, oszukane, niewłaściwe dostarczone lub uznane za nieważne; d) jeżeli za pomocą automatycznych kodów, skryptów, wtyczek lub innych środków przeprowadzono lub zakończono rejestrację na Wydarzenie; e) jeżeli uczestnik nie posiada zdolności prawnej do zarejestrowania się i uczestniczenia w Wydarzeniu, lub f) jeżeli popełniono lub rzekomo popełniono przestępstwo lub nielegalne działania w celu zapisania się na to Wydarzenie;
  • do zastąpienia nagrody przedmiotami o podobnej wartości bez wcześniejszego powiadomienia;
  • do zmiany brzmienia, usunięcia lub dodania któregokolwiek punktu niniejszego Regulaminu i Warunków promocji bez uprzedzenia;
 • MSI nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec jakiejkolwiek osoby za jakiekolwiek straty, niezadowolenie lub szkody wynikające z przyznania nagrody i jej wykorzystanie. Zwycięzcy nie mogą wysuwać żadnych roszczeń wobec MSI;
 • MSI nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za wszelkie opóźnienia, błędy związane z dostawą nagrody, utratę nagrody lub niepowodzenie w dostarczeniu zwycięskiego powiadomienia do Użytkownika wynikające z błędów mechanicznych, technicznych, elektronicznych, komunikacyjnych, telefonicznych, komputerowych, sprzętowych, internetowych lub programowych, wadliwego działania lub jakiegokolwiek rodzaju awarii. W takim przypadku zwycięzca bezwarunkowo zrzeka się prawa do nagrody i związanego z nią odszkodowania.
8. Wyłączenie gwarancji

MSI. NAGRODA(Y) MSI JEST/SĄ PRZYZNAWANA(E) „TAK JAK SĄ”, BEZ JAKIEJKOLWIEK WYRAŹNEJ LUB DOROZUMIANEJ GWARANCJI JAKIEGOKOLWIEK RODZAJU, W TYM GWARANCJI OBOWIĄZUJĄCEJ W HANDLU, NIENARUSZALNOŚCI LUB PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU.

9. Ograniczenie odpowiedzialności

W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO, MSI NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI WOBEC UŻYTKOWNIKA Z TYTUŁU JAKIEGOKOLWIEK ROSZCZENIA (NIEZALEŻNIE OD ODPOWIEDZIALNOŚCI WYNIKAJĄCEJ Z ZASAD UMOWY, GWARANCJI, ZANIEDBANIA LUB INNEGO CZYNU NIEDOZWOLONEGO, NARUSZENIA JAKICHKOLWIEK OBOWIĄZKÓW USTAWOWYCH LUB W INNY SPOSÓB) ZA JAKIEKOLWIEK SZCZEGÓLNE, WAŻKIE, WYNIKAJĄCE Z ZAUFANIA, POŚREDNIE, PRZYPADKOWE, PODLEGAJĄCE PRAWU KARNEMU LUB PRZYKŁADOWE SZKODY, ZARÓWNO PRZEWIDYWALNE, JAK I NIE, W TYM MIĘDZY INNYMI ZA UTRACONE ZYSKI, PRZYCHODY, WARTOŚĆ FIRMY LUB KOSZTY WYMIANY.

10. Inne postanowienia

Niniejszy Regulamin i Warunki promocji podlegają prawu Tajwanu i są interpretowane zgodnie z jego zasadami, niezależnie od możliwości wystąpienia konfliktów w normach i przepisach prawnych, a wszelkie spory wynikające z Wydarzenia i niniejszego Regulaminu i Warunków promocji będą rozstrzygane przez Sąd Okręgowy Tajpej w Tajpej na Tajwanie. Każde postanowienie unieważnione przez właściwy sąd zostanie skreślone, a pozostałe punkty Regulaminu i Warunków promocji pozostaną w pełnej mocy. Niewykonanie przez MSI jakichkolwiek praw wynikających z niniejszego Regulaminu i Warunków promocji nie będzie uznawane za zrzeczenie się praw. MSI nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek niewykonanie zobowiązania z powodu okoliczności pozostających poza jego uzasadnioną kontrolą. Niniejsze postanowienia Regulaminu i Warunków promocji nie będą cedowane, ani w żaden inny sposób przenoszone przez Użytkownika na osoby trzecie; wszelkie nieautoryzowane cesje są nieważne. Niniejszy Regulamin i Warunki promocji stanowią całość porozumienia pomiędzy stronami w odniesieniu do Wydarzenia i zastępują wszelkie wcześniejsze umowy, komunikaty, oświadczenia lub dyskusje czy inne ustne ustalenia.

W pełni rozumiem treść Regulaminu i Warunków promocji i zgadzam się z nim.

Zgadzam się na to, że MSI może zbierać, wykorzystywać i przetwarzać moje dane osobowe w celach marketingowych zgodnie z Polityką Prywatności MSI.