Na bazie 11. generacji
procesorów Intel® Core™ i9

Nowa Era Wydajności

Wiodąca Moc Dzięki Procesorom Intela 11. Generacji

Przewiń w dół

Zgarnij za darmo kod do portfela w serwisie Steam o wartości 50 USD!

Odkryj naszą nową technologię

KOD O WARTOŚCI 50 USD DO PORTFELA W SERWISIE STEAM

Z NOWĄ SERIĄ LAPTOPÓW Z PROCESORAMI 11. GENERACJI

Czas trwania promocji

Od 24 maja do 3 października 2021 r.

KROK1:

Napisz recenzję dotyczącą zakupionego przez siebie notebooka z procesorem Intela 11. generacji na stronie WWW sprzedawcy detalicznego lub sklepu internetowego i zaloguj się lub zarejestruj w Centrum Rejestracji Produktów MSI pod adresem https://register.msi.com.

KROK2:

Zarejestruj swój produkt, podaj jego numer seryjny, wgraj fakturę lub paragon potwierdzające zakup sprzętu oraz podaj link do swojej recenzji (oceny produktu) i zawierający ją zrzut ekranu ze strony WWW sprzedawcy detalicznego lub sklepu internetowego.

KROK3:

Sprawdzimy Twoją recenzję/ocenę produktu i wyślemy Ci kod o wartości 50 USD do portfela w serwisie Steam za pośrednictwem oficjalnego e-maila MSI.

*Proszę pamiętać, że czas realizacji odbioru nagrody może trwać do 14 dni.
Odbiór promocyjnej nagrody

Regulamin i Warunki Promocji

Czas Trwania Promocji i Rejestracja. W dniach od 24 maja 2021 roku od godziny 0:00 do 3 października 2021 r. do godziny 23:59 (Standardowy Czas Pacyfiku, PST), lub do chwili wyczerpania się zapasów promocyjnych nagród, wszystkie osoby zainteresowane uczestnictwem w Wydarzeniu (określane dalej jako: „Ty”, „Twój”, lub poprzez inny równoważny zwrot), mogą zarejestrować się i wziąć udział w promocji MSI „MSI 11th gen TGL-H review and Receive”, nazywanej dalej „Wydarzeniem”. Aby móc wziąć udział w Wydarzeniu, uczestnicy muszą spełnić następujące warunki:

Zakupić jeden (1) lub więcej biorących udział w promocji produktów MSI u uczestniczących w Wydarzeniu partnerów MSI. Następnie należy napisać recenzje (ocenę produktu) dla zakupionego przez siebie urządzenia i zamieścić ją na stronie internetowej produktu w witrynie WWW sprzedawcy detalicznego lub sklepu internetowego, u którego kupiłeś dane urządzenie.

Zrejestruj swój produkt na stronie użytkowników produktów MSI, MSI Member Center, wybierając odpowiednią linię produktową, a następnie wybierz promocję „MSI 11th gen TGL-H review and Receive”. Jeśli nigdy wcześniej nie korzystałeś ze strony użytkowników produktów MSI, MSI Member Center, to musisz utworzyć nowe konto członkowskie użytkownika produktów MSI w serwisie MSI Member Center pod adresem https://register.msi.com/home/login. Prześlij kopię dowodu zakupu Twojego promocyjnego produktu do weryfikacji przez firmę MSI. Przesłana dokumentacja musi zawierać obraz naklejki z nazwą i modelem produktu, datę wystawienia faktury/paragonu, nazwę sklepu/sprzedawcy oraz link do Twojej recenzji (oceny produktu) wraz ze zrzutem ekranu Twojej recenzji na stronie sklepu, w którym zakupiłeś produkt. Faktura/Paragon musi być wystawiona pomiędzy 24 maja 2021 roku od godziny 0:00 a 3 października 2021 r. do godziny 23:59 (Standardowy Czas Pacyfiku, PST). W razie potrzeby MSI może poprosić Cię o wycięcie z kolorowego, kartonowego pudełka, w jakie zapakowany był produkt, fragmentu na którym znajdują się jego numery seryjne. Odbiór nagród może być realizowany od godziny 0:00 w dniu 24 maja 2021 roku do godziny 23:59 w dniu 11 sierpnia 2021 r. Standardowego Czasu Pacyfiku, PST (Pacific Standard Time).

Liczba nagród jest limitowana.

Wyraź zgodę na Warunki i Regulamin Promocji i poczekaj na weryfikację zgłoszenia przez firmę MSI. Jeśli MSI stwierdzi, że spełniasz wszystkie kryteria kwalifikacyjne, promocyjna nagroda (patrz: niżej) zostanie wysłana na Twój adres e-mail, który został podany przez Ciebie podczas rejestracji. Weryfikacja zgłoszenia może trwać do 14 dni roboczych. Podanie niekompletnych informacji podczas rejestracji uczestnika Wydarzenia, może skutkować dodatkowym czasem do weryfikacji zgłoszenia, również do kolejnych czternastu (14) dni roboczych, jeżeli wymagane będzie podanie dodatkowych informacji.

Produkty MSI biorące udział w promocji: Laptopów wyposażone w procesory Intela 11. Generacji Tiger Lake-H. ( Dostępne modele mogą się różnić w zależności od regionu )

Kraje biorące udział w promocji: Chiny, Korea, Niemcy, Szwajcaria, Austria, Stany Zjednoczone, Turcja, Indonezja, Kanada, Rosja, Hiszpania, Belgia, Holandia, Luksemburg, Hong Kong, Polska, Singapur

Informacje na temat promocyjnej nagrody: jeden (1) przypadający na jednego uczestnika kod do portfela w serwisie Steam o wartości 50 USD. Wartości kodów do portfela w serwisie Steam przedstawione na stronie internetowej mają charakter jedynie poglądowy; rzeczywista ich wartość będzie się różnić ze względu na automatyczne przeliczenie ich wartości na lokalną walutę w oparciu o kurs wymiany walut obowiązujący w dniu odbioru. Nagroda promocyjna nie może przeniesiona, wypłacona ani zastąpiona gotówką. Uczestnicy Wydarzenia muszą mieć ukończone 18 lat lub więcej. Niniejsze postanowienia są nieważne, jeśli w danej lokalizacji są zakazane lub ograniczone przez prawo.
Niniejsze Wydarzenie przeznaczone jest wyłącznie dla uprawnionych do wzięcia w nim udziału użytkowników końcowych, a nie dla firm. Pracownicy i najbliżsi członkowie rodzin pracowników firmy MSI, oddziałów MSI, filii, producentów, partnerów handlowych, integratorów systemów, dystrybutorów, hurtowników, resellerów, sprzedawców detalicznych, pracowników I-Cafe lub agencji związanych z MSI, nie są uprawnieni do wzięcia udziału w tym Wydarzeniu.

Dokonane automatycznie bądź przez zrobotyzowany system zgłoszenia indywidualnych uczestników lub organizacji zostaną zdyskwalifikowane. Internetowe zgłoszenie musi być dokonane osobiście przez Uczestnika Wydarzenia. Jakakolwiek próba uzyskania przez uczestnika więcej niż określonej liczby zgłoszeń przy użyciu różnych adresów e-mail, różnych tożsamości, rejestracji, loginów lub innych metod spowoduje unieważnienie wpisu uczestnika i może skutkować natychmiastową dyskwalifikacją. Ostateczne zakwalifikowanie Uczestnika, jako Uczestnika uprawnionego do odbioru promocyjnej nagrody podlega weryfikacji jego kwalifikowalności zgodnie z poniższym opisem. Aby wziąć udział w Wydarzeniu, wszystkie zgłoszenia muszą zostać przesłane do chwili zakończenia Wydarzenia. Zegar bazy danych MSI będzie oficjalnym wyznacznikiem czasu dla tego Wydarzenia.

Polityka prywatności. Podczas procesu rejestracji, niezbędnego do wzięcia udziału Użytkownika w Wydarzeniu, a także podczas rejestracji produktu możemy poprosić Użytkownika o podanie informacji, które mogą, w stosownych wypadkach, obejmować takie dane, jak: e-mail, imię i nazwisko, numer seryjny produktu, kod uprawniający do wzięcia udziału w promocji, informacje o zakupie oraz inne dobrowolne podane przez Użytkownika informacje. Ponadto możemy pośrednio zbierać informacje dotyczące Użytkownika za pośrednictwem plików cookie lub wbudowanych w stronę internetową narzędzi analitycznych. Gromadzone przez nas informacje będą wykorzystywane w następujący sposób: w celu przeprowadzenia niniejszego Wydarzenia, w celu zweryfikowania Państwa uprawnień do wzięcia udziału w Wydarzeniu (kwalifikowalności), w celu skontaktowania się z Państwem tak, abyśmy mieli możliwość wysłania do Państwa nagród, przechowywania zarejestrowanych danych dotyczących produktów tak długo, jak długo istnieje między nami ciągła relacja (np. w przypadku korzystania przez Państwa z naszych usług, takich jak gwarancja, subskrypcja newslettera, bezpośrednia wysyłka maili i informacji marketingowych eDM, itp.) oraz wyłącznie wewnętrznych badań rynkowych w celu opracowywania lepszych produktów i usług. Państwa dane nie będą udostępniane stronom trzecim, z wyjątkiem: (i) zewnętrznych firm będących dostawcami naszych usług i stron internetowych umożliwiających przeprowadzenie przez nasz niniejszego Wydarzenia; oraz (ii) podczas zgłaszania lub reagowania na faktyczne lub podejrzewane naruszenie obowiązujących przepisów prawnych wobec organów prawnych i regulacyjnych, takich jak sądy lub policja, w zakresie, w jakim jest to konieczne.

Ze względu na międzynarodowy charakter naszej działalności, przekazujemy informacje w ramach grupy MSI oraz stronom trzecim, o których mowa powyżej, w związku z celem określonym w niniejszym Regulaminie i Warunkach promocji. W związku z tym możemy przekazywać informacje do krajów, w których mogą obowiązywać inne przepisy prawa i wymogi w zakresie ochrony danych, niż te obowiązujące w kraju, w którym znajduje się Użytkownik.

Więcej informacji na temat sposobu wykorzystywania i przetwarzania danych osobowych Użytkownika znaleźć można w Polityce Prywatności MSI, dostępnej pod adresem https://pl.msi.com/page/privacy-policy. Polityka Prywatności MSI stanowi część niniejszych Warunków i przez odniesienie jest niniejszym włączona ze wszelkimi skutkami i z pełną mocą.

Subskrypcja eDM. Aby Użytkownik otrzymywał wiadomości o produktach MSI lub o aktualizacji usług, może zostać wyświetlona prośba o dołączenie do subskrypcji newslettera lub listy mailingowej MSI (eDM – electronic Direct Mail/e-mail Direct Marketing). Jeśli nie chcesz subskrybować tej listy, nie zaznaczaj subskrypcji lub podobnie zatytułowanego pola wyboru.

Licencja Uczestnika. W odniesieniu do wszelkich materiałów, które Użytkownik może nam dostarczyć w związku z tym Wydarzeniem, w tym, bez ograniczeń, zdjęć, filmów wideo, recenzji, treści, komentarzy, opinii i innych materiałów pisemnych, w zależności od przypadku (zwanych łącznie „Materiałami Dostarczonymi”), Użytkownik niniejszym udziela firmie MSI i jej rozrzuconym po całym świecie spółkom zależnym oraz podmiotom stowarzyszonym, bezterminowej, nieodwołalnej, wolnej od opłat, w pełni opłaconej, ogólnoświatowej, podlegającej sublicencjonowaniu, licencji na użytkowanie, reprodukcję, kopiowanie, rozpowszechnianie i dystrybucję, tworzenie dzieł pochodnych, publiczne wyświetlanie i prezentowanie, wykonywanie oraz wykorzystywanie Materiałów Dostarczonych w sposób zgodny z prawem i na zasadach ustalonych przez MSI oraz podlegający Polityce Prywatności MSI.

Oświadczenia uczestników i gwarancje. Uczestnik niniejszym oświadcza i gwarantuje, że:

Podane przez Użytkownika informacje są dokładne i prawdziwe;

Masz całkowite przyzwolenie, zdolność, uprawnienia i prawo do zapisania się i wzięcia udziału w tym Wydarzeniu oraz do udzielenia wymaganych licencji, złożenia oświadczeń i gwarancji zgodnie z niniejszym Regulaminem i Warunkami promocji; Użytkownik uzyskał i zachowuje prawo do wszelkich stosownych zezwoleń, zgody, pozwoleń, licencji i zwolnień niezbędnych do udzielenia wymienionych powyżej licencji firmie MSI i jej spółkom zależnym; oraz Zgłaszając się do udziału w tym Wydarzeniu, Użytkownik przestrzegał wszystkich obowiązujących przepisów prawa.

Odszkodowania ze strony uczestników. Użytkownik ma obowiązek bronić, zabezpieczyć i zwalnia z odpowiedzialności firmę MSI, jej podmioty zależne oraz następców prawnych, cesjonariuszy, dyrektorów i agentów od wszelkich zobowiązań, szkód, wyroków, kosztów, wydatków i honorariów (w tym uzasadnionych honorariów adwokackich) wynikających z wszelkich roszczeń, dochodzeń, postępowań sądowych lub innych działań prawnych lub administracyjnych podejmowanych przez osoby trzecie, wynikających z faktycznego lub domniemanego naruszenia przez Użytkownika wszelkich postanowień, oświadczeń, gwarancji i zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu i Warunków promocji.

Potwierdzenie uczestnictwa i wyrażenie zgody. Niniejszym potwierdzasz i zgadzasz się, że:

MSI zastrzega sobie wyłączne i uznaniowe prawo:

do ustalenia, w sposób ostateczny i rozstrzygający, czy uczestnik w dobrej wierze spełnił wymagania związane z Wydarzeniem. Dla przykładu, bez ograniczania jakichkolwiek innych warunków, MSI może zdyskwalifikować Uczestników: a) jeśli rejestracja na Wydarzenie lub zgłoszenie produktu są niekompletne, b) jeżeli nie są spełnione wymagania dotyczące kwalifikowalności do Wydarzenia, takie jak terminowa rejestracja, odpowiednia linia produktów lub ograniczenia regionalne; c) jeżeli dostarczone dokumenty zostały zmienione, sfałszowane, oszukane, niewłaściwe dostarczone lub uznane za nieważne; d) jeżeli za pomocą automatycznych kodów, skryptów, wtyczek lub innych środków przeprowadzono lub zakończono rejestrację na Wydarzenie; e) jeżeli uczestnik nie posiada zdolności prawnej do zarejestrowania się i uczestniczenia w Wydarzeniu, lub f) jeżeli popełniono lub rzekomo popełniono przestępstwo lub nielegalne działania w celu zapisania się na to Wydarzenie; do zastąpienia nagrody przedmiotami o podobnej wartości bez wcześniejszego powiadomienia; do zmiany brzmienia, usunięcia lub dodania któregokolwiek punktu niniejszego Regulaminu i Warunków promocji bez uprzedzenia; MSI nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec jakiejkolwiek osoby za jakiekolwiek straty, niezadowolenie lub szkody wynikające z przyznania nagrody i jej wykorzystanie. Zwycięzcy nie mogą wysuwać żadnych roszczeń wobec MSI; MSI nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za wszelkie opóźnienia, błędy związane z dostawą nagrody, utratę nagrody lub niepowodzenie w dostarczeniu zwycięskiego powiadomienia do Użytkownika wynikające z błędów mechanicznych, technicznych, elektronicznych, komunikacyjnych, telefonicznych, komputerowych, sprzętowych, internetowych lub programowych, wadliwego działania lub jakiegokolwiek rodzaju awarii. W takim przypadku zwycięzca bezwarunkowo zrzeka się prawa do nagrody i związanego z nią odszkodowania.

Wyłączenie gwarancji MSI. NAGRODA(Y) MSI JEST/SĄ PRZYZNAWANA(E) „TAK JAK SĄ”, BEZ JAKIEJKOLWIEK WYRAŹNEJ LUB DOROZUMIANEJ GWARANCJI JAKIEGOKOLWIEK RODZAJU, W TYM GWARANCJI OBOWIĄZUJĄCEJ W HANDLU, NIENARUSZALNOŚCI LUB PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU.
Ograniczenie odpowiedzialności. W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO, MSI NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI WOBEC UŻYTKOWNIKA Z TYTUŁU JAKIEGOKOLWIEK ROSZCZENIA (NIEZALEŻNIE OD ODPOWIEDZIALNOŚCI WYNIKAJĄCEJ Z ZASAD UMOWY, GWARANCJI, ZANIEDBANIA LUB INNEGO CZYNU NIEDOZWOLONEGO, NARUSZENIA JAKICHKOLWIEK OBOWIĄZKÓW USTAWOWYCH LUB W INNY SPOSÓB) ZA JAKIEKOLWIEK SZCZEGÓLNE, WAŻKIE, WYNIKAJĄCE Z ZAUFANIA, POŚREDNIE, PRZYPADKOWE, PODLEGAJĄCE PRAWU KARNEMU LUB PRZYKŁADOWE SZKODY, ZARÓWNO PRZEWIDYWALNE, JAK I NIE, W TYM MIĘDZY INNYMI ZA UTRACONE ZYSKI, PRZYCHODY, WARTOŚĆ FIRMY LUB KOSZTY WYMIANY.

Inne postanowienia. Niniejszy Regulamin i Warunki promocji podlegają prawu Tajwanu i są interpretowane zgodnie z jego zasadami, niezależnie od możliwości wystąpienia konfliktów w normach i przepisach prawnych, a wszelkie spory wynikające z Wydarzenia i niniejszego Regulaminu i Warunków promocji będą rozstrzygane przez Sąd Okręgowy Tajpej w Tajpej na Tajwanie. Każde postanowienie unieważnione przez właściwy sąd zostanie skreślone, a pozostałe punkty Regulaminu i Warunków promocji pozostaną w pełnej mocy. Niewykonanie przez MSI jakichkolwiek praw wynikających z niniejszego Regulaminu i Warunków promocji nie będzie uznawane za zrzeczenie się praw. MSI nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek niewykonanie zobowiązania z powodu okoliczności pozostających poza jego uzasadnioną kontrolą. Niniejsze postanowienia Regulaminu i Warunków promocji nie będą cedowane, ani w żaden inny sposób przenoszone przez Użytkownika na osoby trzecie; wszelkie nieautoryzowane cesje są nieważne. Niniejszy Regulamin i Warunki promocji stanowią całość porozumienia pomiędzy stronami w odniesieniu do Wydarzenia i zastępują wszelkie wcześniejsze umowy, komunikaty, oświadczenia lub dyskusje czy inne ustne ustalenia.

POTĘŻNA WYDAJNOŚĆ, DZIĘKI KTÓREJ MOŻNA SWOBODNIE GRAĆ

Notebook wyposażony jest w najnowszy procesor Intel® Core™ i9 11. generacji z 8-rdzeniami, który oferuje możliwość pracy w dwurdzeniowym trybie turbo pozwalającym osiągnąć częstotliwości taktowania do 5,0 GHz. Dzięki temu zmaksymalizowano wydajność w grach i podczas pracy wielozadaniowej pozwalając tym samym na znaczny wzrost produktywności.

8
Rdzeni
30%
wyższa wydajność
2x
Większy rozmiar pamięci podręcznej L3

* Wydajność w porównaniu z poprzednią generacją procesorów i9-10980HK. Specyfikacja różni się w zależności od modelu.
*2x większa pamięć podręczna L3 w porównaniu z poprzednią generacją procesorów i7-10750H.

NAJWYŻSZA WYDAJNOŚĆ W GRACH

Procesory graficzne z serii GeForce RTX™ 30 zapewniają najwyższą wydajność graczom i twórcom. Układy te korzystają z architektury Ampere, drugiej generacji architektury RTX firmy, która charakteryzuje się nowymi rdzeniami RT, rdzeniami Tensor oraz procesorami strumieniowymi, zapewniającymi najbardziej realistyczną grafikę generowaną z wykorzystaniem technologii ray tracingu. Oferują one najnowocześniejsze funkcje oraz wykorzystują algorytmy sztucznej inteligencji.

Nowa Era Wydajności

Wiodąca Moc Dzięki Procesorom Intela 11. Generacji

DARMOWY KOD O WARTOŚCI 50 USD DO PORTFELA W SERWISIE STEAM

Z NOWĄ SERIĄ LAPTOPÓW Z PROCESORAMI 11. GENERACJI

Czas trwania promocji

Od 24 maja do 3 października 2021 r.

Odbierz swoją promocyjną nagrodę

* Obowiązują regulamin i warunki promocji

DARMOWY KOD O WARTOŚCI 50 USD DO PORTFELA W SERWISIE STEAM

Z NOWĄ SERIĄ LAPTOPÓW Z PROCESORAMI 11. GENERACJI

Czas trwania promocji

Od 24 maja do 3 października 2021 r.

KROK1:

Napisz recenzję dotyczącą zakupionego przez siebie notebooka z procesorem Intela 11. generacji na stronie WWW sprzedawcy detalicznego lub sklepu internetowego i zaloguj się lub zarejestruj w Centrum Rejestracji Produktów MSI pod adresem https://register.msi.com.

KROK2:

Zarejestruj swój produkt, podaj jego numer seryjny, wgraj fakturę lub paragon potwierdzające zakup sprzętu oraz podaj link do swojej recenzji (oceny produktu) i zawierający ją zrzut ekranu ze strony WWW sprzedawcy detalicznego lub sklepu internetowego.

KROK3:

Sprawdzimy Twoją recenzję/ocenę produktu i wyślemy Ci kod o wartości 50 USD do portfela w serwisie Steam za pośrednictwem oficjalnego e-maila MSI.

*Proszę pamiętać, że czas realizacji odbioru nagrody może trwać do 14 dni.

Regulamin i Warunki Promocji

Czas Trwania Promocji i Rejestracja. W dniach od 24 maja 2021 roku od godziny 0:00 do 25 lipiec 2021 r. do godziny 23:59 (Standardowy Czas Pacyfiku, PST), lub do chwili wyczerpania się zapasów promocyjnych nagród, wszystkie osoby zainteresowane uczestnictwem w Wydarzeniu (określane dalej jako: „Ty”, „Twój”, lub poprzez inny równoważny zwrot), mogą zarejestrować się i wziąć udział w promocji MSI „MSI 11th gen TGL-H review and Receive”, nazywanej dalej „Wydarzeniem”. Aby móc wziąć udział w Wydarzeniu, uczestnicy muszą spełnić następujące warunki:

Zakupić jeden (1) lub więcej biorących udział w promocji produktów MSI u uczestniczących w Wydarzeniu partnerów MSI. Następnie należy napisać recenzje (ocenę produktu) dla zakupionego przez siebie urządzenia i zamieścić ją na stronie internetowej produktu w witrynie WWW sprzedawcy detalicznego lub sklepu internetowego, u którego kupiłeś dane urządzenie.

Zrejestruj swój produkt na stronie użytkowników produktów MSI, MSI Member Center, wybierając odpowiednią linię produktową, a następnie wybierz promocję „MSI 11th gen TGL-H review and Receive”. Jeśli nigdy wcześniej nie korzystałeś ze strony użytkowników produktów MSI, MSI Member Center, to musisz utworzyć nowe konto członkowskie użytkownika produktów MSI w serwisie MSI Member Center pod adresem https://register.msi.com/home/login. Prześlij kopię dowodu zakupu Twojego promocyjnego produktu do weryfikacji przez firmę MSI. Przesłana dokumentacja musi zawierać obraz naklejki z nazwą i modelem produktu, datę wystawienia faktury/paragonu, nazwę sklepu/sprzedawcy oraz link do Twojej recenzji (oceny produktu) wraz ze zrzutem ekranu Twojej recenzji na stronie sklepu, w którym zakupiłeś produkt. Faktura/Paragon musi być wystawiona pomiędzy 18 maja 2021 roku od godziny 0:00 a 18 czerwca 2021 r. do godziny 23:59 (Standardowy Czas Pacyfiku, PST). W razie potrzeby MSI może poprosić Cię o wycięcie z kolorowego, kartonowego pudełka, w jakie zapakowany był produkt, fragmentu na którym znajdują się jego numery seryjne. Odbiór nagród może być realizowany od godziny 0:00 w dniu 24 maja 2021 roku do godziny 23:59 w dniu 3 października 2021 r. Standardowego Czasu Pacyfiku, PST (Pacific Standard Time).

Wyraź zgodę na Warunki i Regulamin Promocji i poczekaj na weryfikację zgłoszenia przez firmę MSI. Jeśli MSI stwierdzi, że spełniasz wszystkie kryteria kwalifikacyjne, promocyjna nagroda (patrz: niżej) zostanie wysłana na Twój adres e-mail, który został podany przez Ciebie podczas rejestracji. Weryfikacja zgłoszenia może trwać do 14 dni roboczych. Podanie niekompletnych informacji podczas rejestracji uczestnika Wydarzenia, może skutkować dodatkowym czasem do weryfikacji zgłoszenia, również do kolejnych czternastu (14) dni roboczych, jeżeli wymagane będzie podanie dodatkowych informacji.

Produkty MSI biorące udział w promocji: Laptopz wyposażone w procesory Intela 11. Generacji Tiger Lake-H. ( Dostępne modele mogą się różnić w zależności od regionu )

Kraje biorące udział w promocji: Chiny, Korea, Niemcy, Szwajcaria, Austria, Stany Zjednoczone, Turcja, Indonezja, Kanada, Rosja, Hiszpania, Belgia, Holandia, Luksemburg, Hong Kong, Polska, Singapur

Informacje na temat promocyjnej nagrody: jeden (1) przypadający na jednego uczestnika kod do portfela w serwisie Steam o wartości 50 USD. Wartości kodów do portfela w serwisie Steam przedstawione na stronie internetowej mają charakter jedynie poglądowy; rzeczywista ich wartość będzie się różnić ze względu na automatyczne przeliczenie ich wartości na lokalną walutę w oparciu o kurs wymiany walut obowiązujący w dniu odbioru. Nagroda promocyjna nie może przeniesiona, wypłacona ani zastąpiona gotówką. Uczestnicy Wydarzenia muszą mieć ukończone 18 lat lub więcej. Niniejsze postanowienia są nieważne, jeśli w danej lokalizacji są zakazane lub ograniczone przez prawo.;br: Niniejsze Wydarzenie przeznaczone jest wyłącznie dla uprawnionych do wzięcia w nim udziału użytkowników końcowych, a nie dla firm. Pracownicy i najbliżsi członkowie rodzin pracowników firmy MSI, oddziałów MSI, filii, producentów, partnerów handlowych, integratorów systemów, dystrybutorów, hurtowników, resellerów, sprzedawców detalicznych, pracowników I-Cafe lub agencji związanych z MSI, nie są uprawnieni do wzięcia udziału w tym Wydarzeniu.

Dokonane automatycznie bądź przez zrobotyzowany system zgłoszenia indywidualnych uczestników lub organizacji zostaną zdyskwalifikowane. Internetowe zgłoszenie musi być dokonane osobiście przez Uczestnika Wydarzenia. Jakakolwiek próba uzyskania przez uczestnika więcej niż określonej liczby zgłoszeń przy użyciu różnych adresów e-mail, różnych tożsamości, rejestracji, loginów lub innych metod spowoduje unieważnienie wpisu uczestnika i może skutkować natychmiastową dyskwalifikacją. Ostateczne zakwalifikowanie Uczestnika, jako Uczestnika uprawnionego do odbioru promocyjnej nagrody podlega weryfikacji jego kwalifikowalności zgodnie z poniższym opisem. Aby wziąć udział w Wydarzeniu, wszystkie zgłoszenia muszą zostać przesłane do chwili zakończenia Wydarzenia. Zegar bazy danych MSI będzie oficjalnym wyznacznikiem czasu dla tego Wydarzenia.

Polityka prywatności. Podczas procesu rejestracji, niezbędnego do wzięcia udziału Użytkownika w Wydarzeniu, a także podczas rejestracji produktu możemy poprosić Użytkownika o podanie informacji, które mogą, w stosownych wypadkach, obejmować takie dane, jak: e-mail, imię i nazwisko, numer seryjny produktu, kod uprawniający do wzięcia udziału w promocji, informacje o zakupie oraz inne dobrowolne podane przez Użytkownika informacje. Ponadto możemy pośrednio zbierać informacje dotyczące Użytkownika za pośrednictwem plików cookie lub wbudowanych w stronę internetową narzędzi analitycznych. Gromadzone przez nas informacje będą wykorzystywane w następujący sposób: w celu przeprowadzenia niniejszego Wydarzenia, w celu zweryfikowania Państwa uprawnień do wzięcia udziału w Wydarzeniu (kwalifikowalności), w celu skontaktowania się z Państwem tak, abyśmy mieli możliwość wysłania do Państwa nagród, przechowywania zarejestrowanych danych dotyczących produktów tak długo, jak długo istnieje między nami ciągła relacja (np. w przypadku korzystania przez Państwa z naszych usług, takich jak gwarancja, subskrypcja newslettera, bezpośrednia wysyłka maili i informacji marketingowych eDM, itp.) oraz wyłącznie wewnętrznych badań rynkowych w celu opracowywania lepszych produktów i usług. Państwa dane nie będą udostępniane stronom trzecim, z wyjątkiem: (i) zewnętrznych firm będących dostawcami naszych usług i stron internetowych umożliwiających przeprowadzenie przez nasz niniejszego Wydarzenia; oraz (ii) podczas zgłaszania lub reagowania na faktyczne lub podejrzewane naruszenie obowiązujących przepisów prawnych wobec organów prawnych i regulacyjnych, takich jak sądy lub policja, w zakresie, w jakim jest to konieczne.

Ze względu na międzynarodowy charakter naszej działalności, przekazujemy informacje w ramach grupy MSI oraz stronom trzecim, o których mowa powyżej, w związku z celem określonym w niniejszym Regulaminie i Warunkach promocji. W związku z tym możemy przekazywać informacje do krajów, w których mogą obowiązywać inne przepisy prawa i wymogi w zakresie ochrony danych, niż te obowiązujące w kraju, w którym znajduje się Użytkownik.

Więcej informacji na temat sposobu wykorzystywania i przetwarzania danych osobowych Użytkownika znaleźć można w Polityce Prywatności MSI, dostępnej pod adresem https://pl.msi.com/page/privacy-policy. Polityka Prywatności MSI stanowi część niniejszych Warunków i przez odniesienie jest niniejszym włączona ze wszelkimi skutkami i z pełną mocą.

Subskrypcja eDM. Aby Użytkownik otrzymywał wiadomości o produktach MSI lub o aktualizacji usług, może zostać wyświetlona prośba o dołączenie do subskrypcji newslettera lub listy mailingowej MSI (eDM – electronic Direct Mail/e-mail Direct Marketing). Jeśli nie chcesz subskrybować tej listy, nie zaznaczaj subskrypcji lub podobnie zatytułowanego pola wyboru.

Licencja Uczestnika. W odniesieniu do wszelkich materiałów, które Użytkownik może nam dostarczyć w związku z tym Wydarzeniem, w tym, bez ograniczeń, zdjęć, filmów wideo, recenzji, treści, komentarzy, opinii i innych materiałów pisemnych, w zależności od przypadku (zwanych łącznie „Materiałami Dostarczonymi”), Użytkownik niniejszym udziela firmie MSI i jej rozrzuconym po całym świecie spółkom zależnym oraz podmiotom stowarzyszonym, bezterminowej, nieodwołalnej, wolnej od opłat, w pełni opłaconej, ogólnoświatowej, podlegającej sublicencjonowaniu, licencji na użytkowanie, reprodukcję, kopiowanie, rozpowszechnianie i dystrybucję, tworzenie dzieł pochodnych, publiczne wyświetlanie i prezentowanie, wykonywanie oraz wykorzystywanie Materiałów Dostarczonych w sposób zgodny z prawem i na zasadach ustalonych przez MSI oraz podlegający Polityce Prywatności MSI.

Oświadczenia uczestników i gwarancje.

Uczestnik niniejszym oświadcza i gwarantuje, że:

Podane przez Użytkownika informacje są dokładne i prawdziwe;

Masz całkowite przyzwolenie, zdolność, uprawnienia i prawo do zapisania się i wzięcia udziału w tym Wydarzeniu oraz do udzielenia wymaganych licencji, złożenia oświadczeń i gwarancji zgodnie z niniejszym Regulaminem i Warunkami promocji; Użytkownik uzyskał i zachowuje prawo do wszelkich stosownych zezwoleń, zgody, pozwoleń, licencji i zwolnień niezbędnych do udzielenia wymienionych powyżej licencji firmie MSI i jej spółkom zależnym; oraz Zgłaszając się do udziału w tym Wydarzeniu, Użytkownik przestrzegał wszystkich obowiązujących przepisów prawa.

Odszkodowania ze strony uczestników. Użytkownik ma obowiązek bronić, zabezpieczyć i zwalnia z odpowiedzialności firmę MSI, jej podmioty zależne oraz następców prawnych, cesjonariuszy, dyrektorów i agentów od wszelkich zobowiązań, szkód, wyroków, kosztów, wydatków i honorariów (w tym uzasadnionych honorariów adwokackich) wynikających z wszelkich roszczeń, dochodzeń, postępowań sądowych lub innych działań prawnych lub administracyjnych podejmowanych przez osoby trzecie, wynikających z faktycznego lub domniemanego naruszenia przez Użytkownika wszelkich postanowień, oświadczeń, gwarancji i zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu i Warunków promocji.

Potwierdzenie uczestnictwa i wyrażenie zgody. Niniejszym potwierdzasz i zgadzasz się, że:

MSI zastrzega sobie wyłączne i uznaniowe prawo:

do ustalenia, w sposób ostateczny i rozstrzygający, czy uczestnik w dobrej wierze spełnił wymagania związane z Wydarzeniem. Dla przykładu, bez ograniczania jakichkolwiek innych warunków, MSI może zdyskwalifikować Uczestników: a) jeśli rejestracja na Wydarzenie lub zgłoszenie produktu są niekompletne, b) jeżeli nie są spełnione wymagania dotyczące kwalifikowalności do Wydarzenia, takie jak terminowa rejestracja, odpowiednia linia produktów lub ograniczenia regionalne; c) jeżeli dostarczone dokumenty zostały zmienione, sfałszowane, oszukane, niewłaściwe dostarczone lub uznane za nieważne; d) jeżeli za pomocą automatycznych kodów, skryptów, wtyczek lub innych środków przeprowadzono lub zakończono rejestrację na Wydarzenie; e) jeżeli uczestnik nie posiada zdolności prawnej do zarejestrowania się i uczestniczenia w Wydarzeniu, lub f) jeżeli popełniono lub rzekomo popełniono przestępstwo lub nielegalne działania w celu zapisania się na to Wydarzenie; do zastąpienia nagrody przedmiotami o podobnej wartości bez wcześniejszego powiadomienia; do zmiany brzmienia, usunięcia lub dodania któregokolwiek punktu niniejszego Regulaminu i Warunków promocji bez uprzedzenia; MSI nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec jakiejkolwiek osoby za jakiekolwiek straty, niezadowolenie lub szkody wynikające z przyznania nagrody i jej wykorzystanie. Zwycięzcy nie mogą wysuwać żadnych roszczeń wobec MSI; MSI nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za wszelkie opóźnienia, błędy związane z dostawą nagrody, utratę nagrody lub niepowodzenie w dostarczeniu zwycięskiego powiadomienia do Użytkownika wynikające z błędów mechanicznych, technicznych, elektronicznych, komunikacyjnych, telefonicznych, komputerowych, sprzętowych, internetowych lub programowych, wadliwego działania lub jakiegokolwiek rodzaju awarii. W takim przypadku zwycięzca bezwarunkowo zrzeka się prawa do nagrody i związanego z nią odszkodowania.

Wyłączenie gwarancji MSI. NAGRODA(Y) MSI JEST/SĄ PRZYZNAWANA(E) „TAK JAK SĄ”, BEZ JAKIEJKOLWIEK WYRAŹNEJ LUB DOROZUMIANEJ GWARANCJI JAKIEGOKOLWIEK RODZAJU, W TYM GWARANCJI OBOWIĄZUJĄCEJ W HANDLU, NIENARUSZALNOŚCI LUB PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU.
Ograniczenie odpowiedzialności. W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO, MSI NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI WOBEC UŻYTKOWNIKA Z TYTUŁU JAKIEGOKOLWIEK ROSZCZENIA (NIEZALEŻNIE OD ODPOWIEDZIALNOŚCI WYNIKAJĄCEJ Z ZASAD UMOWY, GWARANCJI, ZANIEDBANIA LUB INNEGO CZYNU NIEDOZWOLONEGO, NARUSZENIA JAKICHKOLWIEK OBOWIĄZKÓW USTAWOWYCH LUB W INNY SPOSÓB) ZA JAKIEKOLWIEK SZCZEGÓLNE, WAŻKIE, WYNIKAJĄCE Z ZAUFANIA, POŚREDNIE, PRZYPADKOWE, PODLEGAJĄCE PRAWU KARNEMU LUB PRZYKŁADOWE SZKODY, ZARÓWNO PRZEWIDYWALNE, JAK I NIE, W TYM MIĘDZY INNYMI ZA UTRACONE ZYSKI, PRZYCHODY, WARTOŚĆ FIRMY LUB KOSZTY WYMIANY.

Inne postanowienia. Niniejszy Regulamin i Warunki promocji podlegają prawu Tajwanu i są interpretowane zgodnie z jego zasadami, niezależnie od możliwości wystąpienia konfliktów w normach i przepisach prawnych, a wszelkie spory wynikające z Wydarzenia i niniejszego Regulaminu i Warunków promocji będą rozstrzygane przez Sąd Okręgowy Tajpej w Tajpej na Tajwanie. Każde postanowienie unieważnione przez właściwy sąd zostanie skreślone, a pozostałe punkty Regulaminu i Warunków promocji pozostaną w pełnej mocy. Niewykonanie przez MSI jakichkolwiek praw wynikających z niniejszego Regulaminu i Warunków promocji nie będzie uznawane za zrzeczenie się praw. MSI nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek niewykonanie zobowiązania z powodu okoliczności pozostających poza jego uzasadnioną kontrolą. Niniejsze postanowienia Regulaminu i Warunków promocji nie będą cedowane, ani w żaden inny sposób przenoszone przez Użytkownika na osoby trzecie; wszelkie nieautoryzowane cesje są nieważne. Niniejszy Regulamin i Warunki promocji stanowią całość porozumienia pomiędzy stronami w odniesieniu do Wydarzenia i zastępują wszelkie wcześniejsze umowy, komunikaty, oświadczenia lub dyskusje czy inne ustne ustalenia.

POTĘŻNA WYDAJNOŚĆ, DZIĘKI KTÓREJ MOŻNA SWOBODNIE GRAĆ

Notebook wyposażony jest w najnowszy procesor Intel® Core™ i9 11. generacji z 8-rdzeniami, który oferuje możliwość pracy w dwurdzeniowym trybie turbo pozwalającym osiągnąć częstotliwości taktowania do 5,0 GHz. Dzięki temu zmaksymalizowano wydajność w grach i podczas pracy wielozadaniowej pozwalając tym samym na znaczny wzrost produktywności.

8

Rdzeni

o 30%

wyższa wydajność

2x

Większy rozmiar pamięci podręcznej L3


* Wydajność w porównaniu z poprzednią generacją procesorów i9-10980HK. Specyfikacja różni się w zależności od modelu.
*2x większa pamięć podręczna L3 w porównaniu z poprzednią generacją procesorów i7-10750H.

NAJWYŻSZA WYDAJNOŚĆ W GRACH

Procesory graficzne z serii GeForce RTX™ 30 zapewniają najwyższą wydajność graczom i twórcom. Układy te korzystają z architektury Ampere, drugiej generacji architektury RTX firmy, która charakteryzuje się nowymi rdzeniami RT, rdzeniami Tensor oraz procesorami strumieniowymi, zapewniającymi najbardziej realistyczną grafikę generowaną z wykorzystaniem technologii ray tracingu. Oferują one najnowocześniejsze funkcje oraz wykorzystują algorytmy sztucznej inteligencji.