• Aby rozpocząć proces zgłoszenia naprawy, kliknij tutaj.
  • Aby wyświetlić status naprawy produktu, wpisz „Numeru zgłoszenia RMA” (pole: RMA Number Query) i „Numer seryjny RMA” (pole: RMA Serial Number), a następnie kliknij „SPRAWDŹ STATUS NAPRAWY”. Aby zgłosić naprawę, kliknij zakładkę „ZGŁOSZENIE SERWISOWE” w menu po lewej stronie.
  • W kolumnie Status wybierz „Kliknij, aby sprawdzić status”
  • Możesz kontrolować przebieg naprawy w czasie rzeczywistym sprawdzając dziennik naprawy i informacje o jej przebiegu.
  • Jeśli nadal masz problemy, skontaktuj się z naszym zespołem obsługi klienta za pośrednictwem.