Konfigurowanie monitora

Co powinniśmy zrobić, gdy po raz pierwszy otworzymy monitor?


Podłączanie monitora do komputera

urządzenie USB
  • Wyłącz komputer, podłącz kabel HDMI/DisplayPort z monitora do komputera.
  • Złóż zasilacz sieciowy i przewód zasilający. (Rysunek A)
  • Podłącz zasilacz sieciowy do gniazda zasilania monitora. (Rysunek B)
  • Podłącz przewód zasilający do gniazdka elektrycznego. (Rysunek C)
  • Włącz monitor.(Rysunek D)
  • Wybierz źródło wejścia w menu OSD i włącz komputer.

Konfiguracja OSD

Sugerujemy użytkownikowi zapoznanie się z instrukcją przed ustawieniem OSD.
Istnieje wiele modeli, każdy z nieco innymi ustawieniami. Użytkownik mógł znaleźć instrukcję dla konkretnego modelu na oficjalnej stronie MSI lub w oryginalnym opakowaniu.


  • Po włączeniu monitora naciśnij klawisz nawigacyjny. W prawym rogu pojawi się menu OSD.
  • Użytkownik może dostosować ustawienia OSD, takie jak częstotliwość odświeżania, Fresssync, jasność… .
urządzenie USB

Odniesienie: instrukcja Optix MPG27CQ

Survey