Informacje dotyczące gwarancji

Uwaga: Informacje dotyczące terminu gwarancji na produkt

Okres gwarancji różni się w zależności od regionu. W celu weryfikacji warunków gwarancji zakupionego produktu prosimy o kontakt z naszymi lokalnymi biurami.

Ogólna polityka gwarancyjna na produkt MSI

* Materiały zamieszczone na tej stronie internetowej mają charakter wyłącznie informacyjny. MSI dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tu informacje były poprawne i aktualne, niemniej mogą wystąpić niezamierzone, przypadkowe nieścisłości techniczne lub rozbieżności ze stanem faktycznym czy błędy typograficzne, za które serdecznie przepraszamy. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian i poprawek w dowolnym momencie bez uprzedzenia.

Notebooki

 

 

Uwagi  
Zgodnie z numerem seryjnym/kodem kreskowym nadanym przez oryginalnego producenta, notebooki objęte są 12-miesięczną gwarancją producenta sprzętu.
Notebooków/Netbooków Wind nie są obejmuje gwarancja 0 pikseli na defekty matrycy LCD.
Notebook traktowany jako cale urządzenie Zgodnie z numerem seryjnym/kodem kreskowym nadanym przez oryginalnego producenta, objęty 12-miesięczną gwarancją serwisową, licząc od daty jego produkcji.
Części i podzespoły sprzętowe płyta główna, procesor, pamięć, wyświetlacz LCD, dysk twardy Zgodnie z numerem seryjnym/kodem kreskowym nadanym przez oryginalnego producenta, jest on objęty 12-miesięczną gwarancją serwisową, licząc od daty jego produkcji.
Akumulator (skategoryzowany, jako element podlegający zużyciu), Zewnętrzny zasilacz Zgodnie z numerem seryjnym/kodem kreskowym nadanym przez oryginalnego producenta, jest on objęty 12-miesięczną gwarancją serwisową, licząc od daty jego produkcji.
Oprogramowanie Zainstalowane fabrycznie oprogramowanie (w tym dysk z oprogramowaniem) Zgodnie z numerem seryjnym/kodem kreskowym nadanym przez oryginalnego producenta, jest on objęty 12-miesięczną gwarancją serwisową, licząc od daty jego produkcji.
Oprogramowanie dołączone do notebooka (dane, płyta CD z oprogramowaniem, dyskietka lub inny nośnik) Zgodnie z numerem seryjnym/kodem kreskowym nadanym przez oryginalnego producenta, udzielana jest 1-miesięczna gwarancja na wymianę wadliwej części, licząc od daty jej produkcji.
Netbooki Wind: 1 rok gwarancji, z dostępną opcją przedłużenia gwarancji do 2 lat.

Wyłączenia gwarancyjne

 1. Następujące okoliczności wyłączone są z zakresu gwarancji
 2. Uszkodzenia produktu spowodowane zostały katastrofą, uderzeniem pioruna, wadliwą instalacją elektryczną i czynnikami środowiskowymi.
 3. Zniszczona etykieta lub naklejka produktu (przeróbki, poprawki i fałszerstwa etykiety bądź naklejki producenta, brak numeru seryjnego, numer seryjny jest nieczytelny lub nieprawidłowy). Wszystkie numery seryjne są rejestrowane i monitorowane na potrzeby usług gwarancyjnych.
 4. Nieautoryzowana wymiana części na inne niż te produkowane lub dostarczane przez MSI, modyfikacje lub przeróbki sprzętu, usunięcie części w produkcie lub z niego.
 5. Uszkodzenia spowodowane nieprawidłową obsługą, przenoszeniem i przechowywaniem sprzętu przez użytkownika lub nieprzestrzeganiem przez niego instrukcji obsługi, w tym, ale nie tylko, niewłaściwe przechowywanie, w wyniku czego produkt zamoczył się lub uległ zawilgoceniu, uległ korozji, upadł, został ściśnięty lub wystawiony na działanie nieodpowiedniej temperatury/wilgotności środowiska.
 6. Wewnętrzne lub zewnętrzne materiały eksploatacyjne, będące częścią samego produktu, takie jak baterie, słuchawki itp.
 7. Akcesoria lub opakowania, takie jak pudełka, instrukcje obsługi itp.

Jak odczytać oryginalny kod kreskowy producenta

Przykład. 42SXXXXXX
(42 oznacza datę produkcji, tu według systemu oznaczeń MSI, luty 2004 r.)


(Nazwa modelu znajduje się na spodniej części notebooka)
- U100
U100

Trzy kroki zmierzające do usunięcia usterki

Jeśli napotkasz jakikolwiek problem związany z użytkowaniem produktu, sugerujemy, abyś zapoznał się z następującymi krokami, które pozwolą na szybkie rozwiązanie problemu:

Uwaga: Informacje dotyczące terminu gwarancji na produkt

Okres gwarancji różni się w zależności od regionu. W celu weryfikacji warunków gwarancji zakupionego produktu prosimy o kontakt z naszymi lokalnymi biurami.

Ogólna polityka gwarancyjna na produkt MSI

* Materiały zamieszczone na tej stronie internetowej mają charakter wyłącznie informacyjny. MSI dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tu informacje były poprawne i aktualne, niemniej mogą wystąpić niezamierzone, przypadkowe nieścisłości techniczne lub rozbieżności ze stanem faktycznym czy błędy typograficzne, za które serdecznie przepraszamy. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian i poprawek w dowolnym momencie bez uprzedzenia.

Tablety

Okres gwarancji Uwagi
W zależności od kraju Zgodnie z numerem seryjnym/kodem kreskowym nadanym przez oryginalnego producenta, tablet jest on objęty 12-miesięczną gwarancją serwisową obejmującą sprzęt, realizowaną przez jego oryginalnego producenta.
(Tabletów nie obejmuje gwarancja 0 pikseli na defekty matrycy LCD)
Tablet traktowany jako cale urządzenie Zgodnie z numerem seryjnym/kodem kreskowym nadanym przez oryginalnego producenta, jest on objęty 12-miesięczną gwarancją serwisową, licząc od daty jego produkcji.
Części i podzespoły sprzętowe płyta główna, procesor, pamięć, wyświetlacz LCD, napęd SSD Zgodnie z numerem seryjnym/kodem kreskowym nadanym przez oryginalnego producenta, jest on objęty 12-miesięczną gwarancją serwisową, licząc od daty jego produkcji.
Akumulator
(skategoryzowany, jako element podlegający zużyciu)
Zgodnie z numerem seryjnym/kodem kreskowym nadanym przez oryginalnego producenta, jest on objęty 6-miesięczną gwarancją serwisową, licząc od daty jego produkcji.
Oprogramowanie i akcesoria Oprogramowanie dostarczone z tabletem Zgodnie z numerem seryjnym/kodem kreskowym nadanym przez oryginalnego producenta, udzielana jest 1-miesięczna gwarancja na wymianę wadliwej części, licząc od daty jej produkcji.
Akcesoria
(opcjonalnie – stacja dokująca)
Zgodnie z numerem seryjnym/kodem kreskowym nadanym przez oryginalnego producenta, udzielana jest 12-miesięczna gwarancja na wymianę wadliwej części, licząc od daty jej produkcji.

Wyłączenia gwarancyjne

 1. Następujące okoliczności wyłączone są z zakresu gwarancji
 2. Uszkodzenia produktu spowodowane zostały katastrofą, uderzeniem pioruna, wadliwą instalacją elektryczną i czynnikami środowiskowymi.
 3. Zniszczona etykieta lub naklejka produktu (przeróbki, poprawki i fałszerstwa etykiety bądź naklejki producenta, brak numeru seryjnego, numer seryjny jest nieczytelny lub nieprawidłowy). Wszystkie numery seryjne są rejestrowane i monitorowane na potrzeby usług gwarancyjnych.
 4. Nieautoryzowana wymiana części na inne niż te produkowane lub dostarczane przez MSI, modyfikacje lub przeróbki sprzętu, usunięcie części w produkcie lub z niego.
 5. Uszkodzenia spowodowane nieprawidłową obsługą, przenoszeniem i przechowywaniem sprzętu przez użytkownika lub nieprzestrzeganiem przez niego instrukcji obsługi, w tym, ale nie tylko, niewłaściwe przechowywanie, w wyniku czego produkt zamoczył się lub uległ zawilgoceniu, uległ korozji, upadł, został ściśnięty lub wystawiony na działanie nieodpowiedniej temperatury/wilgotności środowiska.
 6. Wewnętrzne lub zewnętrzne materiały eksploatacyjne, będące częścią samego produktu, takie jak baterie, słuchawki itp.
 7. Akcesoria lub opakowania, takie jak pudełka, instrukcje obsługi itp.

Jak odczytać oryginalny kod kreskowy producenta

Przykład. 42SXXXXXX
(42 oznacza datę produkcji, tu według systemu oznaczeń MSI luty 2004 r.)

Uwaga: Informacje dotyczące terminu gwarancji na produkt

Okres gwarancji różni się w zależności od regionu. W celu weryfikacji warunków gwarancji zakupionego produktu prosimy o kontakt z naszymi lokalnymi biurami.

Ogólna polityka gwarancyjna na produkt MSI

* Materiały zamieszczone na tej stronie internetowej mają charakter wyłącznie informacyjny. MSI dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tu informacje były poprawne i aktualne, niemniej mogą wystąpić niezamierzone, przypadkowe nieścisłości techniczne lub rozbieżności ze stanem faktycznym czy błędy typograficzne, za które serdecznie przepraszamy. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian i poprawek w dowolnym momencie bez uprzedzenia.

Polityka serwisowa dotycząca desktopów/barebone’ów – wszystkie regiony z wyjątkiem Europy

Pozycja serwisowa Warunki    
IW W ramach gwarancji Warunki Warunki 12 miesięcy
Koszty transportu Obie strony: Dystrybutor pokrywa koszty wysyłki do MSI, MSI pokrywa koszty wysyłki do dystrybutora
Czas trwania naprawy w serwisie (TAT) 14 dni roboczych (na miejscu)
OOW Naprawa poza gwarancją
CID Awaria z winy klienta
Warunki Serwis po upłynięciu 24-miesięcznego okresu gwarancyjnego
Koszty naprawy Robocizna + koszty materiałów + koszty transportu
Koszty transportu Koszty transportu w obie strony pokrywane są przez dystrybutora.

Wszystkie okresy gwarancyjne ustalane są na podstawie kodu określającego datę produkcji.
Klient wysyła uszkodzone części lub produkty do wyznaczonego centrum serwisowego.
( Słowniczek: IW = In Warranty (w ramach gwarancji), OOW = Out of Warranty (poza gwarancją), CID = Customer Induce Damage (uszkodzenie powstało z winy klienta), NTF = No Trouble Found (usterki nie znaleziono), TAT = Turn Around Time (czas zwrotu))
**Użytkownicy końcowi mogą kontaktować się z dystrybutorem i dystrybutorem MSI-ERC bezpośrednio
**W pierwszej kolejności dystrybutor powinien przeprowadzić testy produktu dostarczonego przez klienta i zwrócić uszkodzoną płytę główną lub zasilacz do MSI. MSI udziela gwarancji tylko na płytę główną i zasilacz.

Polityka serwisowa dotycząca desktopów/barebone’ów – na terenie Europy

Pozycja serwisowa Warunki    
IW W ramach gwarancji Warunki Warunki 24 miesięcy
Koszty transportu Obie strony: Dystrybutor pokrywa koszty wysyłki do MSI, MSI pokrywa koszty wysyłki do dystrybutora
Czas trwania naprawy w serwisie (TAT) 14 dni roboczych (na miejscu)
OOW Naprawa poza gwarancją
CID Awaria z winy klienta
Warunki Serwis po upłynięciu 24-miesięcznego okresu gwarancyjnego
Koszty naprawy Robocizna + koszty materiałów + koszty transportu
Koszty transportu Koszty transportu w obie strony pokrywane są przez dystrybutora.

Wszystkie okresy gwarancyjne ustalane są na podstawie kodu określającego datę produkcji.
Klient wysyła uszkodzone części lub produkty do wyznaczonego centrum serwisowego.
( Słowniczek: IW = In Warranty (w ramach gwarancji), OOW = Out of Warranty (poza gwarancją), CID = Customer Induce Damage (uszkodzenie powstało z winy klienta), NTF = No Trouble Found (usterki nie znaleziono), TAT = Turn Around Time (czas zwrotu))
**Użytkownicy końcowi mogą kontaktować się z dystrybutorem i dystrybutorem MSI-ERC bezpośrednio
**W pierwszej kolejności dystrybutor powinien przeprowadzić testy produktu dostarczonego przez klienta i zwrócić uszkodzoną płytę główną lub zasilacz do MSI. MSI udziela gwarancji tylko na płytę główną i zasilacz.

Wyłączenia gwarancyjne

 1. Następujące okoliczności wyłączone są z zakresu gwarancji
 2. Uszkodzenia produktu spowodowane zostały katastrofą, uderzeniem pioruna, wadliwą instalacją elektryczną i czynnikami środowiskowymi.
 3. Zniszczona etykieta lub naklejka produktu (przeróbki, poprawki i fałszerstwa etykiety bądź naklejki producenta, brak numeru seryjnego, numer seryjny jest nieczytelny lub nieprawidłowy). Wszystkie numery seryjne są rejestrowane i monitorowane na potrzeby usług gwarancyjnych.
 4. Nieautoryzowana wymiana części na inne niż te produkowane lub dostarczane przez MSI, modyfikacje lub przeróbki sprzętu, usunięcie części w produkcie lub z niego.
 5. Uszkodzenia spowodowane nieprawidłową obsługą, przenoszeniem i przechowywaniem sprzętu przez użytkownika lub nieprzestrzeganiem przez niego instrukcji obsługi, w tym, ale nie tylko, niewłaściwe przechowywanie, w wyniku czego produkt zamoczył się lub uległ zawilgoceniu, uległ korozji, upadł, został ściśnięty lub wystawiony na działanie nieodpowiedniej temperatury/wilgotności środowiska.
 6. Wewnętrzne lub zewnętrzne materiały eksploatacyjne, będące częścią samego produktu, takie jak baterie, słuchawki itp.
 7. Akcesoria lub opakowania, takie jak pudełka, instrukcje obsługi itp.

Jak odczytać oryginalny kod kreskowy producenta

Przykład: 42SXXXXXX
(42 oznacza datę produkcji, tu według systemu oznaczeń MSI, luty 2004 r.)


(Numer seryjny (S/N) znajduje się z tyłu urządzenia – na dole )

Uwaga: Informacje dotyczące terminu gwarancji na produkt

Okres gwarancji różni się w zależności od regionu. W celu weryfikacji warunków gwarancji zakupionego produktu prosimy o kontakt z naszymi lokalnymi biurami.

Ogólna polityka gwarancyjna na produkt MSI

* Materiały zamieszczone na tej stronie internetowej mają charakter wyłącznie informacyjny. MSI dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tu informacje były poprawne i aktualne, niemniej mogą wystąpić niezamierzone, przypadkowe nieścisłości techniczne lub rozbieżności ze stanem faktycznym czy błędy typograficzne, za które serdecznie przepraszamy. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian i poprawek w dowolnym momencie bez uprzedzenia.

Serwery

Okres gwarancji Uwagi
W zależności od kraju Zgodnie z numerem seryjnym/kodem kreskowym nadanym przez oryginalnego producenta, serwery produkowane od dnia 1 lipca 2003 r. serwisowane są przez ich oryginalnego producenta. Serwery zakupione przed 1 lipca 2003 r. objęte są roczną gwarancją.

Wyłączenia gwarancyjne

 1. Następujące okoliczności wyłączone są z zakresu gwarancji
 2. Uszkodzenia produktu spowodowane zostały katastrofą, uderzeniem pioruna, wadliwą instalacją elektryczną i czynnikami środowiskowymi.
 3. Zniszczona etykieta lub naklejka produktu (przeróbki, poprawki i fałszerstwa etykiety bądź naklejki producenta, brak numeru seryjnego, numer seryjny jest nieczytelny lub nieprawidłowy). Wszystkie numery seryjne są rejestrowane i monitorowane na potrzeby usług gwarancyjnych.
 4. Nieautoryzowana wymiana części na inne niż te produkowane lub dostarczane przez MSI, modyfikacje lub przeróbki sprzętu, usunięcie części w produkcie lub z niego.
 5. Uszkodzenia spowodowane nieprawidłową obsługą, przenoszeniem i przechowywaniem sprzętu przez użytkownika lub nieprzestrzeganiem przez niego instrukcji obsługi, w tym, ale nie tylko, niewłaściwe przechowywanie, w wyniku czego produkt zamoczył się lub uległ zawilgoceniu, uległ korozji, upadł, został ściśnięty lub wystawiony na działanie nieodpowiedniej temperatury/wilgotności środowiska.
 6. Wewnętrzne lub zewnętrzne materiały eksploatacyjne, będące częścią samego produktu, takie jak baterie, słuchawki itp.
 7. Akcesoria lub opakowania, takie jak pudełka, instrukcje obsługi itp.

Jak odczytać oryginalny kod kreskowy producenta

Przykład 1. 865PE NEO2-PLS 0402XXXXXX.
(865PE NEO2-PLS odnosi się do nazwy produktu,0402 oznacza rok i miesiąc produkcji, tu: dwie pierwsze cyfry to rok 2004, kolejne 2 cyfry oznaczają miesiąc, tu: luty)

Przykład 2. 42SXXXXXX
(42 oznacza datę produkcji, tu według systemu oznaczeń MSI, luty 2004 r.)

Uwaga: Informacje dotyczące terminu gwarancji na produkt

Okres gwarancji różni się w zależności od regionu. W celu weryfikacji warunków gwarancji zakupionego produktu prosimy o kontakt z naszymi lokalnymi biurami.

Ogólna polityka gwarancyjna na produkt MSI

* Materiały zamieszczone na tej stronie internetowej mają charakter wyłącznie informacyjny. MSI dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tu informacje były poprawne i aktualne, niemniej mogą wystąpić niezamierzone, przypadkowe nieścisłości techniczne lub rozbieżności ze stanem faktycznym czy błędy typograficzne, za które serdecznie przepraszamy. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian i poprawek w dowolnym momencie bez uprzedzenia.

Multimedia

Okres gwarancji Uwagi
W zależności od kraju W poszczególnych krajach warunki i termin gwarancji mogą się różnić. Prosimy o kontakt ze sklepem, w którym dokonano zakupu lub z naszymi lokalnymi biurami.

Wyłączenia gwarancyjne

Następujące okoliczności wyłączone są z zakresu gwarancji

 1. Następujące okoliczności wyłączone są z zakresu gwarancji
 2. Uszkodzenia produktu spowodowane zostały katastrofą, uderzeniem pioruna, wadliwą instalacją elektryczną i czynnikami środowiskowymi.
 3. Zniszczona etykieta lub naklejka produktu (przeróbki, poprawki i fałszerstwa etykiety bądź naklejki producenta, brak numeru seryjnego, numer seryjny jest nieczytelny lub nieprawidłowy). Wszystkie numery seryjne są rejestrowane i monitorowane na potrzeby usług gwarancyjnych.
 4. Nieautoryzowana wymiana części na inne niż te produkowane lub dostarczane przez MSI, modyfikacje lub przeróbki sprzętu, usunięcie części w produkcie lub z niego.
 5. Uszkodzenia spowodowane nieprawidłową obsługą, przenoszeniem i przechowywaniem sprzętu przez użytkownika lub nieprzestrzeganiem przez niego instrukcji obsługi, w tym, ale nie tylko, niewłaściwe przechowywanie, w wyniku czego produkt zamoczył się lub uległ zawilgoceniu, uległ korozji, upadł, został ściśnięty lub wystawiony na działanie nieodpowiedniej temperatury/wilgotności środowiska.
 6. Wewnętrzne lub zewnętrzne materiały eksploatacyjne, będące częścią samego produktu, takie jak baterie, słuchawki itp.
 7. Akcesoria lub opakowania, takie jak pudełka, instrukcje obsługi itp.

Jak odczytać oryginalny kod kreskowy producenta

Przykład. S120401130EB5 10412 XXXXXX.
(S120401130EB5 odnosi się do nazwy produktu, 10 oznacza wersję, cyfry 412 oznaczają rok i miesiąc produkcji, w tym wypadku rok 2014. Kolejne 2 cyfry oznaczają, w którym tygodniu roku sprzęt został wyprodukowany)

 
 
us