Program Rozszerzenia Gwarancji MSI

Skorzystaj z dodatkowej gwarancji MSI. W trosce o najwyższą jakość usług oraz zadowolenia klientów przedstawiamy usługę premium jaką jest możliwość zakupu rozszerzonej gwarancji. Ciesz się naszymi produktami wiedząc, że są objęte dodatkową gwarancją producenta.
Aby skorzystać z dodatkowej gwarancji zachęcamy do zakupu pakietu rozszerzenia gwarancji - zapoznaj się ze szczegółami naszej oferty poniżej.

Program rozszerzenia gwarancji dotyczy następujących produktów:

 • Notebooków
 • Desktopów
 • Komputerów All-In-One

Co zyskujesz:

 • 1 rok lub 2 lata dodatkowej gwarancji po wygaśnięciu standardowej gwarancji producenta
 • Bezpośrednie wsparcie MSI
 • Wysoki priorytet naprawy

Warunki rozszerzenia gwarancji:

 • Rozszerzenie gwarancji musi zostać zakupione w ciągu 6 miesięcy od daty zakupu urządzenia
 • Dostępne są dwie opcje rozszerzenia gwarancji: 1 rok lub 2 lata

Jak dokonać zakupu rozszerzenia gwarancji?

Aby dokonać zakupu rozszerzenia gwarancji należy wysłać zgłoszenie na następujący adres e-mail:
we@msi.com
Zgłoszenie powinno zawierać następujące informacje:

 1. Imię i nazwisko
 2. Adres (ulica, numer domu/lokalu)
 3. Kod pocztowy
 4. Miasto
 5. Kraj
 6. Numer telefonu
 7. Adres e-mail
 8. Numer seryjny urządzenia
 9. Wybrana opcja przedłużenia gwarancji: 1 rok lub 2 lata
 10. Dowód zakupu: faktura lub paragon

Zasady korzystania z rozszerzonej gwarancji

 • Rozszerzenie można nabyć przed upływem 6 miesięcy od daty zakupu sprzętu, po przedstawieniu faktury lub paragonu.
 • Okres rozszerzenia gwarancji rozpoczyna się wraz z wygaśnięciem standardowej gwarancji producenta.
 • Naprawy dokonane podczas okresu rozszerzonej gwarancji nie przedłużają jej o czas pobytu sprzętu w serwisie.
 • E-mail ze zgłoszeniem chęci zakupu rozszerzonej gwarancji jest ważny tylko jeśli przesłane dane są kompletne i poprawne ("Jak dokonać zakupu?").
 • Po zakupie MSI wyśle na adres e-mail dokument potwierdzający rozszerzenie gwarancji.
 • Okres rozszerzonej gwarancji jest ważny od momentu wygaśnięcie standardowej gwarancji producenta i trwa jeden rok lub dwa lata. Gwarancja obejmuje usterki powstałe podczas użytkowania sprzętu w normalnych warunkach oraz zgodnie z przeznaczeniem. MSI może odmówić wykonania naprawy w ramach standardowego lub przedłużonego okresu gwarancji lub obciążyć klienta kosztami naprawy (koszt części, robocizny, transportu) jeśli:
  • klient nie posiada dokumentu potwierdzającego zakup rozszerzonej gwarancji;
  • produkt jako całość lub jego poszczególne części nie są objęte gwarancją;
  • uszkodzenie powstało na skutek użytkowania niezgodnie z zaleceniami producenta zawartymi w instrukcji obsługi produktu, nieprawidłowego przechowywania lub przewożenia;
  • uszkodzenie powstało w wyniku instalacji, naprawy, modyfikacji sprzętu przez osoby trzecie lub w punktach nieautoryzowanych przez MSI;
  • uszkodzenie powstało w wyniku stosowania komponentów innych producentów lub o innych parametrach niż zalecane przez firmę MSI
  • numer seryjny urządzenia jest nieczytelny lub został usunięty
  • uszkodzenie powstało w wyniku wypadku losowego lub w wyniku działania człowieka (uszkodzenia mechaniczne jak uderzenie, upadek, zadrapania, zarysowanie itp.) lub czynników zewnętrznych i ich skutków (wilgoć, zalanie, wysoka temperatura, wyładowania atmosferyczne, skoki napięcia, korozja itp.);
  • uszkodzenie powstało w wyniku instalacji wadliwego lub nielegalnego oprogramowania (w tym wirusów komputerowych);
  • urządzenie posiada zadrapania, pęknięcia, wycieki, czy inne uszkodzenia mechaniczne dotyczące wyświetlacza LCD;
  • uszkodzenie powstało na skutek działania innych zdarzeń losowych (pożar, powódź, trzęsienie ziemi, zamieszki itp.)
 • Baterie notebookowe / AIO PC i inne darmowe akcesoria wchodzące w skład zestawów (myszki, klawiatury, słuchawki itp.) są uważane za elementy ulegające zużyciu i nie są objęte programem przedłużonej gwarancji.
 • Rozszerzenie gwarancji jest sprzedawane w wybranych krajach europejskich.
 • Rozszerzenie gwarancji jest ważne na terenie Europy.
 • Rozszerzenie gwarancji jest ważne tylko i wyłącznie na terenie kraju, w którym został zakupiony sprzęt.
 • Rozszerzenie gwarancji może obejmować dodatkowe świadczenia serwisowe. Jednakże takie ustalenia zależą wyłącznie od kraju, w którym zakupiono rozszerzoną gwarancję i mogą się między sobą różnić w zależności od kraju.
 • MSI staje się dysponentem wymienionych części i nie podlegają one zwrotowi.

Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej:
https://pl.msi.com/page/service-location-new

us