Informacje dotyczące gwarancji

Moja Gwarancja

Rozszerzenie gwarancji

Uwaga: Informacje dotyczące okresu gwarancji na produkt

Okres gwarancji różni się w zależności od regionu. W celu weryfikacji warunków gwarancji zakupionego produktu prosimy o kontakt z naszymi lokalnymi biurami.

Ogólna polityka MSI dotycząca gwarancji na produkt 

*Materiały zamieszczone na tej internetowej stronie mają charakter wyłącznie informacyjny. MSI dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tu informacje były poprawne i aktualne, niemniej mogą wystąpić niezamierzone, przypadkowe nieścisłości techniczne lub rozbieżności ze stanem faktycznym czy błędy typograficzne, za które serdecznie przepraszamy. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian i poprawek w dowolnym momencie bez uprzedzenia.
 

Laptop

 

 

Uwagi  
Zgodnie z numerem seryjnym/kodem kreskowym nadanym przez oryginalnego producenta, notebooki objęte są 12-miesięczną gwarancją producenta sprzętu.
Notebooków / Netbooków Wind nie są obejmuje gwarancja 0 martwych pikseli na defekty matrycy LCD.
Notebook traktowany jako całe urządzenie Zgodnie z numerem seryjnym/kodem kreskowym nadanym przez oryginalnego producenta, jest on objęty 12-miesięczną gwarancją serwisową, licząc od daty jego produkcji.
Części i podzespoły sprzętowe płyta główna, procesor, pamięć, wyświetlacz LCD, dysk twardy Zgodnie z numerem seryjnym/kodem kreskowym nadanym przez oryginalnego producenta, są one objęte 12-miesięczną gwarancją serwisową, licząc od daty ich produkcji.
Akumulator (skategoryzowany, jako element podlegający zużyciu) Zewnętrzny zasilacz Zgodnie z numerem seryjnym/kodem kreskowym nadanym przez oryginalnego producenta, , jest on objęty 12-miesięczną gwarancją serwisową, licząc od daty jego produkcji.
Oprogramowanie Zainstalowane fabrycznie oprogramowanie (w tym dysk z oprogramowaniem) Zgodnie z numerem seryjnym/kodem kreskowym nadanym przez oryginalnego producenta, oprogramowanie, które nie zostało fabrycznie preinstalowane, nie jest objęte gwarancją produktu. Fabrycznie preinstalowane oprogramowanie objęte jest gwarancją zgodnie z umową licencyjną użytkownika końcowego (EULA) firmy Microsoft lub odpowiednimi licencjami na takie oprogramowanie. MSI nie ponosi odpowiedzialności za żadne oprogramowanie zainstalowane przez klienta i nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne awarie lub szkody spowodowane przez zainstalowane przez klienta oprogramowanie. W wypadku wystąpienia problemów z zainstalowanym samodzielnie oprogramowaniem, klient powinien bezpośrednio skontaktować się z odpowiednim sprzedawcą oprogramowania.
Oprogramowanie dołączone do notebooka (dane, płyta CD z oprogramowaniem lub inny nośnik) Zgodnie z numerem seryjnym/kodem kreskowym nadanym przez oryginalnego producenta, oprogramowanie, które zostało fabrycznie preinstalowane, objęte jest miesięczną gwarancją produktu, licząc od daty produkcji sprzętu.
Z gwarancji wyłączone jest nieprawidłowe użytkowanie lub uszkodzenie, które spowodowane zostało przez klienta, objęte gwarancją płyty CD z oprogramowaniem produktu mogą zostać wymienione, pod warunkiem, że klient zwróci oryginalną, uszkodzoną płytę CD do jednego z autoryzowany centrów serwisowych MSI.
Netbooki Wind: 1 rok gwarancji, z dostępną opcją przedłużenia gwarancji do 2 lat.

Wyłączenia gwarancyjne

 1. Następujące okoliczności wyłączone są z zakresu gwarancji
 2. Uszkodzenia produktu spowodowane zostały katastrofą, uderzeniem pioruna, wadliwą instalacją elektryczną i czynnikami środowiskowymi.
 3. Zniszczona została etykieta lub naklejka produktu (przeróbki, poprawki i fałszerstwa etykiety bądź naklejki producenta, brak numeru seryjnego, numer seryjny jest nieczytelny lub nieprawidłowy). Wszystkie numery seryjne są rejestrowane i monitorowane na potrzeby usług gwarancyjnych.
 4. Nieautoryzowana wymiana części na inne niż te produkowane lub dostarczane przez MSI, modyfikacje lub przeróbki sprzętu, usunięcie części w produkcie lub wyjęcie z niego podzespołów.
 5. Uszkodzenia spowodowane nieprawidłową obsługą, przenoszeniem i przechowywaniem sprzętu przez użytkownika lub nieprzestrzeganiem przez niego instrukcji obsługi, w tym, ale nie tylko, niewłaściwe przechowywanie, w wyniku czego produkt zamoczył się lub uległ zawilgoceniu, uległ korozji, upadł, został ściśnięty lub wystawiony na działanie nieodpowiednich warunków środowiskowych – temperatury lub wilgotności.
 6. Wewnętrzne lub zewnętrzne materiały eksploatacyjne, będące częścią samego produktu, takie jak baterie, słuchawki itp.
 7. Akcesoria lub opakowania, takie jak pudełka, instrukcje obsługi itp.

Jak odczytać oryginalny kod kreskowy producenta


( Nazwa modelu znajduje się na spodniej części notebooka )
-GS30
GS30

Trzy kroki zmierzające do usunięcia usterki

Jeśli napotkasz jakikolwiek problem związany z użytkowaniem produktu, sugerujemy, abyś zapoznał się z następującymi krokami, które pozwolą na szybkie rozwiązanie problemu:

 

Attention: Remarks Of Product Warranty Term

The warranty term differs from one region to another. If you would like to verify the warranty term of the product bought, please kindly contact our local offices.

MSI General Product Warranty Policy 

*The information provided on this website is for information only. MSI seeks to provide accurate and timely information, nevertheless, there may be inadvertent technical or factual inaccuracies and typographical errors, for which we apologize. We reserve the right to make changes and corrections at any time without notice.
 

Tablet

Warranty Term Remarks
Depending on Territory In accordance with original manufacturer's products serial number/barcode, Tablet products are warranted for 12 months hardware by original manufacturer.
( Tablet product won't guaranty all using 0 pixel LCD panel )
Complete Set of Tablet In accordance with original manufacturer's products serial number/barcode, it is warranted for 12 months repair service from its manufacture date.
Hardware parts Motherboard, CPU, Memory, LCD, SSD. In accordance with original manufacturer's products serial number/barcode, it is warranted for 12 months repair service from its manufacture date.
Battery
(categorized as Consumable )
In accordance with original manufacturer's products serial number/barcode, it is warranted for 6 months repair service from its manufacture date.
Software & Accessory Software included with the Tablet In accordance with original manufacturer's products serial number/barcode, it is warranted for 1 month faulty parts replacement from its manufacture date.
Accessory
(option~ Docking)
In accordance with original manufacturer's products serial number/barcode, it is warranted for 12 months faulty parts replacement from its manufacture date.

Warranty Exclusions

 1. The following circumstances excluded from warranty coverage
 2. Product damage caused by catastrophes, thunder stroke, faulty electric power and environmental factors.
 3. Defacing of product labeling (label alterations and falsifying, serial number missing, serial number no longer discernible, serial number invalid). All serial numbers are recorded and tracked for warranty purposes
 4. Unauthorized changes of non MSI parts, modifications or alterations , parts removal in or to the products
 5. Damage caused by operator error or operator fails to comply user manual instruction, such as , but not limited to improper storage resulting in product get wet, corrosion, fell off, squeezed or exposed to inadequate temperature/humid environment.
 6. Internal or external consumable items of the product itself such as battery, earphone, etc.
 7. Accessories or packing material such as boxes, user manual, etc

To Discern the Original Manufacturer Barcode

Example: 42SXXXXXX
(42 represents its manufacture date as February'2004 by MSI)

Attention: Remarks Of Product Warranty Term

The warranty term differs from one region to another. If you would like to verify the warranty term of the product bought, please kindly contact our local offices.

MSI General Product Warranty Policy 

*The information provided on this website is for information only. MSI seeks to provide accurate and timely information, nevertheless, there may be inadvertent technical or factual inaccuracies and typographical errors, for which we apologize. We reserve the right to make changes and corrections at any time without notice.
 

DT/Barebone Service Policy- For all regions except Europe

Service Item Condition    
IW ( In Warranty) Condition System 12 months
Transportation Cost Both side: Disty covers shipping to MSI, MSI covers shipping to disty.
TAT(repairing time in service) 14 working days (in house)
OOW (Out of Warranty)
CID (Customer Induce Damage)
Condition After 24months warranty service
Repair Cost Labor Fee + Material Cost + Transportation Cost
Transportation Cost Both way transportation charges should be covered by disty themselves.

All warranty period is based on manufacturing date code.
Customer will send defect parts to designated service center.
( Glossary: IW = In Warranty, OOW = Out of Warranty, CID = Customer Induce Damage, NTF = No Trouble Found, TAT = Turn Around Time)
**End-users can contact disty and disty contact MSI-ERC directly
**Disty should test end-users product first and return the defect mainboard or power supply to MSI. MSI only give warranty for mainboard and power supply.

DT/Barebone Service Policy- For Europe

Service Item Condition    
IW ( In Warranty) Condition System 24 months
Transportation Cost Both side: Disty covers shipping to MSI, MSI covers shipping to disty.
TAT(repairing time in service) 14 working days (in house)
OOW (Out of Warranty)
CID (Customer Induce Damage)
Condition After 24months warranty service
Repair Cost Labor Fee + Material Cost + Transportation Cost
Transportation Cost Both way transportation charges should be covered by disty themselves.

All warranty period is based on manufacturing date code.
Customer will send defect parts to designated service center.
( Glossary: IW = In Warranty, OOW = Out of Warranty, CID = Customer Induce Damage, NTF = No Trouble Found, TAT = Turn Around Time)
**End-users can contact disty and disty contact MSI-ERC directly
**Disty should test end-users product first and return the defect mainboard or power supply to MSI. MSI only give warranty for mainboard and power supply.

Warranty Exclusions

 1. The following circumstances excluded from warranty coverage
 2. Product damage caused by catastrophes, thunder stroke, faulty electric power and environmental factors.
 3. Defacing of product labeling (label alterations and falsifying, serial number missing, serial number no longer discernible, serial number invalid). All serial numbers are recorded and tracked for warranty purposes
 4. Unauthorized changes of non MSI parts, modifications or alterations , parts removal in or to the products
 5. Damage caused by operator error or operator fails to comply user manual instruction, such as , but not limited to improper storage resulting in product get wet, corrosion, fell off, squeezed or exposed to inadequate temperature/humid environment.
 6. Internal or external consumable items of the product itself such as battery, earphone, etc.
 7. Accessories or packing material such as boxes, user manual ,etc

To Discern the Original Manufacturer Barcode

(42 represents its manufacture date as February'2004 by MSI)

 


( S/N can be found on the back of the unit - on the bottom )

Attention: Remarks Of Product Warranty Term

The warranty term differs from one region to another. If you would like to verify the warranty term of the product bought, please kindly contact our local offices.

MSI General Product Warranty Policy 

*The information provided on this website is for information only. MSI seeks to provide accurate and timely information, nevertheless, there may be inadvertent technical or factual inaccuracies and typographical errors, for which we apologize. We reserve the right to make changes and corrections at any time without notice.
 

Server

Warranty Term Remarks
Depending on territory In accordance with original manufacturer's products serial number/barcode, servers manufactured from July 01 2003 onwards are by original manufacturer, where as Servers purchased before July 01 2003, are warranted for 1 year.

Warranty Exclusions

 1. The following circumstances excluded from warranty coverage
 2. Product damage caused by catastrophes, thunder stroke, faulty electric power and environmental factors.
 3. Defacing of product labeling (label alterations and falsifying, serial number missing, serial number no longer discernible, serial number invalid). All serial numbers are recorded and tracked for warranty purposes
 4. Unauthorized changes of non MSI parts, modifications or alterations , parts removal in or to the products
 5. Damage caused by operator error or operator fails to comply user manual instruction, such as , but not limited to improper storage resulting in product get wet, corrosion, fell off, squeezed or exposed to inadequate temperature/humid environment.
 6. Internal or external consumable items of the product itself such as battery, earphone, etc.
 7. Accessories or packing material such as boxes, user manual ,etc

To Discern the Original Manufacturer Barcode

Example 1. 865PE NEO2-PLS 0402XXXXXX.
(865PE NEO2-PLS refer to product name,0402 represents manufacture year as 2004, subsequent 2 digits represent manufacture month as February)

Example2. 42SXXXXXX
(42 represents its manufacture date as February'2004 by MSI)

Attention: Remarks Of Product Warranty Term

The warranty term differs from one region to another. If you would like to verify the warranty term of the product bought, please kindly contact our local offices.

MSI General Product Warranty Policy

*The information provided on this website is for information only. MSI seeks to provide accurate and timely information, nevertheless, there may be inadvertent technical or factual inaccuracies and typographical errors, for which we apologize. We reserve the right to make changes and corrections at any time, without notice.
 

Gear

Warranty Term Remarks
Depending on territory Regional differences may apply. Please enquire with the original shops or our local offices.

Warranty Exclusions

The following circumstances excluded from warranty coverage

 1. The following circumstances excluded from warranty coverage
 2. Product damage caused by catastrophes, thunder stroke, faulty electric power and environmental factors.
 3. Defacing of product labeling (label alterations and falsifying, serial number missing, serial number no longer discernible, serial number invalid). All serial numbers are recorded and tracked for warranty purposes
 4. Unauthorized changes of non MSI parts, modifications or alterations, parts removal in or to the products
 5. Damage caused by operator error or operator fails to comply user manual instruction, such as, but not limited to improper storage resulting in product get wet, corrosion, fell off, squeezed or exposed to inadequate temperature/humid environment.
 6. Internal or external consumable items of the product itself such as battery, etc.
 7. Packing material such as boxes, user manual, etc.

To Discern the Original Manufacturer Barcode

Example: S120401130EB5 10412 XXXXXX.
(S120401130EB5 refer to product part number, 10 represents edition, 412 represents manufacture year as 2014, subsequent 2 digits represent manufacture week of the year)

Attention: Remarks Of Product Warranty Term

The warranty term differs from one region to another. If you would like to verify the warranty term of the product bought, please kindly contact our local offices.

MSI General Product Warranty Policy

*The information provided on this website is for information only. MSI seeks to provide accurate and timely information, nevertheless, there may be inadvertent technical or factual inaccuracies and typographical errors, for which we apologize. We reserve the right to make changes and corrections at any time, without notice.
 

Case

Warranty Term Remarks
Depending on territory Regional differences may apply. Please enquire with the original shops or our local offices.

Warranty Exclusions

The following circumstances excluded from warranty coverage

 1. The following circumstances excluded from warranty coverage
 2. Product damage caused by catastrophes, thunder stroke, faulty electric power and environmental factors.
 3. Defacing of product labeling (label alterations and falsifying, serial number missing, serial number no longer discernible, serial number invalid). All serial numbers are recorded and tracked for warranty purposes
 4. Unauthorized changes of non MSI parts, modifications or alterations , parts removal in or to the products
 5. Damage caused by operator error or operator fails to comply user manual instruction, such as , but not limited to improper storage resulting in product get wet, corrosion, fell off, squeezed or exposed to inadequate temperature/humid environment.
 6. Internal or external consumable items of the product itself such as battery, earphone, etc.
 7. Accessories or packing material such as boxes, user manual ,etc
 
 
us