Informacje dotyczące gwarancji

Moja Gwarancja

Rozszerzenie gwarancji

Uwaga: Informacje dotyczące okresu gwarancji na produkt

Okres gwarancji różni się w zależności od regionu. W celu weryfikacji warunków gwarancji zakupionego produktu prosimy o kontakt z naszymi lokalnymi biurami.

Ogólna polityka MSI dotycząca gwarancji na produkt 

*Materiały zamieszczone na tej internetowej stronie mają charakter wyłącznie informacyjny. MSI dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tu informacje były poprawne i aktualne, niemniej mogą wystąpić niezamierzone, przypadkowe nieścisłości techniczne lub rozbieżności ze stanem faktycznym czy błędy typograficzne, za które serdecznie przepraszamy. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian i poprawek w dowolnym momencie bez uprzedzenia.
 

Laptop

 

 

Uwagi  
Zgodnie z numerem seryjnym/kodem kreskowym nadanym przez oryginalnego producenta, notebooki objęte są 12-miesięczną gwarancją producenta sprzętu.
Notebooków / Netbooków Wind nie są obejmuje gwarancja 0 martwych pikseli na defekty matrycy LCD.
Notebook traktowany jako całe urządzenie Zgodnie z numerem seryjnym/kodem kreskowym nadanym przez oryginalnego producenta, jest on objęty 12-miesięczną gwarancją serwisową, licząc od daty jego produkcji.
Części i podzespoły sprzętowe płyta główna, procesor, pamięć, wyświetlacz LCD, dysk twardy Zgodnie z numerem seryjnym/kodem kreskowym nadanym przez oryginalnego producenta, są one objęte 12-miesięczną gwarancją serwisową, licząc od daty ich produkcji.
Akumulator (skategoryzowany, jako element podlegający zużyciu) Zewnętrzny zasilacz Zgodnie z numerem seryjnym/kodem kreskowym nadanym przez oryginalnego producenta, , jest on objęty 12-miesięczną gwarancją serwisową, licząc od daty jego produkcji.
Oprogramowanie Zainstalowane fabrycznie oprogramowanie (w tym dysk z oprogramowaniem) Zgodnie z numerem seryjnym/kodem kreskowym nadanym przez oryginalnego producenta, oprogramowanie, które nie zostało fabrycznie preinstalowane, nie jest objęte gwarancją produktu. Fabrycznie preinstalowane oprogramowanie objęte jest gwarancją zgodnie z umową licencyjną użytkownika końcowego (EULA) firmy Microsoft lub odpowiednimi licencjami na takie oprogramowanie. MSI nie ponosi odpowiedzialności za żadne oprogramowanie zainstalowane przez klienta i nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne awarie lub szkody spowodowane przez zainstalowane przez klienta oprogramowanie. W wypadku wystąpienia problemów z zainstalowanym samodzielnie oprogramowaniem, klient powinien bezpośrednio skontaktować się z odpowiednim sprzedawcą oprogramowania.
Oprogramowanie dołączone do notebooka (dane, płyta CD z oprogramowaniem lub inny nośnik) Zgodnie z numerem seryjnym/kodem kreskowym nadanym przez oryginalnego producenta, oprogramowanie, które zostało fabrycznie preinstalowane, objęte jest miesięczną gwarancją produktu, licząc od daty produkcji sprzętu.
Z gwarancji wyłączone jest nieprawidłowe użytkowanie lub uszkodzenie, które spowodowane zostało przez klienta, objęte gwarancją płyty CD z oprogramowaniem produktu mogą zostać wymienione, pod warunkiem, że klient zwróci oryginalną, uszkodzoną płytę CD do jednego z autoryzowany centrów serwisowych MSI.
Netbooki Wind: 1 rok gwarancji, z dostępną opcją przedłużenia gwarancji do 2 lat.

Wyłączenia gwarancyjne

 1. Następujące okoliczności wyłączone są z zakresu gwarancji
 2. Uszkodzenia produktu spowodowane zostały katastrofą, uderzeniem pioruna, wadliwą instalacją elektryczną i czynnikami środowiskowymi.
 3. Zniszczona została etykieta lub naklejka produktu (przeróbki, poprawki i fałszerstwa etykiety bądź naklejki producenta, brak numeru seryjnego, numer seryjny jest nieczytelny lub nieprawidłowy). Wszystkie numery seryjne są rejestrowane i monitorowane na potrzeby usług gwarancyjnych.
 4. Nieautoryzowana wymiana części na inne niż te produkowane lub dostarczane przez MSI, modyfikacje lub przeróbki sprzętu, usunięcie części w produkcie lub wyjęcie z niego podzespołów.
 5. Uszkodzenia spowodowane nieprawidłową obsługą, przenoszeniem i przechowywaniem sprzętu przez użytkownika lub nieprzestrzeganiem przez niego instrukcji obsługi, w tym, ale nie tylko, niewłaściwe przechowywanie, w wyniku czego produkt zamoczył się lub uległ zawilgoceniu, uległ korozji, upadł, został ściśnięty lub wystawiony na działanie nieodpowiednich warunków środowiskowych – temperatury lub wilgotności.
 6. Wewnętrzne lub zewnętrzne materiały eksploatacyjne, będące częścią samego produktu, takie jak baterie, słuchawki itp.
 7. Akcesoria lub opakowania, takie jak pudełka, instrukcje obsługi itp.

Jak odczytać oryginalny kod kreskowy producenta


( Nazwa modelu znajduje się na spodniej części notebooka )
-GS30
GS30

Trzy kroki zmierzające do usunięcia usterki

Jeśli napotkasz jakikolwiek problem związany z użytkowaniem produktu, sugerujemy, abyś zapoznał się z następującymi krokami, które pozwolą na szybkie rozwiązanie problemu:

 

Uwaga: Informacje dotyczące terminu gwarancji na produkt

Okres gwarancji różni się w zależności od regionu. W celu weryfikacji warunków gwarancji zakupionego produktu prosimy o kontakt z naszymi lokalnymi biurami.

Ogólna polityka MSI dotycząca gwarancji na produkt 

*Materiały zamieszczone na tej internetowej stronie mają charakter wyłącznie informacyjny. MSI dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tu informacje były poprawne i aktualne, niemniej mogą wystąpić niezamierzone, przypadkowe nieścisłości techniczne lub rozbieżności ze stanem faktycznym czy błędy typograficzne, za które serdecznie przepraszamy. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian i poprawek w dowolnym momencie bez uprzedzenia.
 

Tablety

Okres gwarancji Uwagi
W zależności od kraju Zgodnie z numerem seryjnym/kodem kreskowym nadanym przez oryginalnego producenta, tablet jest objęty 12-miesięczną gwarancją serwisową, licząc od daty jego produkcji.
(Tabletów nie obejmuje gwarancja 0 martwych pikseli na defekty matrycy LCD)
Tablet traktowany jako cale urządzenie Zgodnie z numerem seryjnym/kodem kreskowym nadanym przez oryginalnego producenta, urządzenie objęte jest 12-miesięczną gwarancją serwisową, licząc od daty jego produkcji.
Części i podzespoły sprzętowe płyta główna, procesor, pamięć, wyświetlacz LCD, napęd SSD Zgodnie z numerem seryjnym/kodem kreskowym nadanym przez oryginalnego producenta, części objęte są 12-miesięczną gwarancją serwisową, licząc od daty ich produkcji.
Akumulator
(skategoryzowany, jako element podlegający zużyciu)
Zgodnie z numerem seryjnym/kodem kreskowym nadanym przez oryginalnego producenta, jest on objęty 6-miesięczną gwarancją serwisową, licząc od daty jego produkcji.
Oprogramowanie i akcesoria Oprogramowanie dostarczone wraz z tabletem Zgodnie z numerem seryjnym/kodem kreskowym nadanym przez oryginalnego producenta, udzielana jest 1-miesięczna gwarancja na wymianę wadliwej części/oprogramowania, licząc od daty jej produkcji.
Akcesoria
(opcjonalnie – stacja dokująca)
Zgodnie z numerem seryjnym/kodem kreskowym nadanym przez oryginalnego producenta, udzielana jest 12-miesięczna gwarancja na wymianę wadliwej części lub elementu, licząc od daty jego produkcji.

Wyłączenia gwarancyjne

 1. Następujące okoliczności wyłączone są z zakresu gwarancji
 2. Uszkodzenia produktu spowodowane zostały katastrofą, uderzeniem pioruna, wadliwą instalacją elektryczną i czynnikami środowiskowymi.
 3. Zniszczona została etykieta lub naklejka produktu (przeróbki, poprawki i fałszerstwa etykiety bądź naklejki producenta, brak numeru seryjnego, numer seryjny jest nieczytelny lub nieprawidłowy). Wszystkie numery seryjne są rejestrowane i monitorowane na potrzeby usług gwarancyjnych.
 4. Nieautoryzowana wymiana części na inne niż te produkowane lub dostarczane przez MSI, modyfikacje lub przeróbki sprzętu, usunięcie części w produkcie lub wyjęcie z niego podzespołów.
 5. Uszkodzenia spowodowane nieprawidłową obsługą, przenoszeniem i przechowywaniem sprzętu przez użytkownika lub nieprzestrzeganiem przez niego instrukcji obsługi, w tym, ale nie tylko, niewłaściwe przechowywanie, w wyniku czego produkt zamoczył się lub uległ zawilgoceniu, uległ korozji, upadł, został ściśnięty lub wystawiony na działanie nieodpowiednich warunków środowiskowych – temperatury lub wilgotności.
 6. Wewnętrzne lub zewnętrzne materiały eksploatacyjne, będące częścią samego produktu, takie jak baterie, słuchawki itp.
 7. Akcesoria lub opakowania, takie jak pudełka, instrukcje obsługi itp.

Jak odczytać oryginalny kod kreskowy producenta

Przykład: 42SXXXXXX
(42 oznacza datę produkcji, tu według systemu oznaczeń MSI jest to luty 2004 r.)

Uwaga: Informacje dotyczące terminu gwarancji na produkt

Okres gwarancji różni się w zależności od regionu. W celu weryfikacji warunków gwarancji zakupionego produktu prosimy o kontakt z naszymi lokalnymi biurami.

Ogólna polityka MSI dotycząca gwarancji na produkt 

*Materiały zamieszczone na tej internetowej stronie mają charakter wyłącznie informacyjny. MSI dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tu informacje były poprawne i aktualne, niemniej mogą wystąpić niezamierzone, przypadkowe nieścisłości techniczne lub rozbieżności ze stanem faktycznym czy błędy typograficzne, za które serdecznie przepraszamy. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian i poprawek w dowolnym momencie bez uprzedzenia.
 

Polityka serwisowa dotycząca Desktopów/Barebone’ów – wszystkie regiony z wyjątkiem Europy

Pozycja serwisowa Warunki    
W ramach gwarancji (IW) Warunki System 12 miesięcy
Koszty transportu W obie strony: Dystrybutor pokrywa koszty wysyłki do MSI, MSI pokrywa koszty wysyłki do dystrybutora
Czas trwania naprawy w serwisie (TAT) 14 dni roboczych (na miejscu)
Naprawa poza gwarancją (OOW)
Awaria z winy klienta (CID)
Warunki Serwis po upłynięciu 24-miesięcznego okresu gwarancyjnegoe
Koszty naprawy Robocizna + koszty materiałów + koszty transportu
Koszty transportu Koszty transportu w obie strony pokrywane są przez dystrybutora.

Wszystkie okresy gwarancyjne ustalane są na podstawie kodu określającego datę produkcji.
Klient wysyła uszkodzone części lub produkty do wyznaczonego centrum serwisowego.
(Słowniczek: IW = In Warranty (w ramach gwarancji), OOW = Out of Warranty (poza gwarancją), CID = Customer Induce Damage (uszkodzenie powstało z winy klienta), NTF = No Trouble Found (usterki nie znaleziono), TAT = Turn Around Time (czas zwrotu))
**Użytkownicy końcowi mogą kontaktować się bezpośrednio z dystrybutorem i dystrybutorem MSI-ERC
**W pierwszej kolejności dystrybutor powinien przeprowadzić testy produktu dostarczonego przez klienta i zwrócić uszkodzoną płytę główną lub zasilacz do MSI. MSI udziela gwarancji tylko na płytę główną i zasilacz.

Polityka serwisowa dotycząca Desktopów/Barebone’ów – na terenie Europy

Pozycja serwisowa Warunki    
W ramach gwarancji (IW) Warunki System 24 miesiące
Koszty transportu W obie strony: Dystrybutor pokrywa koszty wysyłki do MSI, MSI pokrywa koszty wysyłki do dystrybutora
Czas trwania naprawy w serwisie (TAT) 14 dni roboczych (na miejscu)
Naprawa poza gwarancją (OOW)
Awaria z winy klienta (CID)
Warunki Serwis po upłynięciu 24-miesięcznego okresu gwarancyjnego
Koszty naprawy Robocizna + koszty materiałów + koszty transportu
Koszty transportu Koszty transportu w obie strony pokrywane są przez dystrybutora.

Wszystkie okresy gwarancyjne ustalane są na podstawie kodu określającego datę produkcji.
Klient wysyła uszkodzone części lub produkty do wyznaczonego centrum serwisowego.
(Słowniczek: IW = In Warranty (w ramach gwarancji), OOW = Out of Warranty (poza gwarancją), CID = Customer Induce Damage (uszkodzenie powstało z winy klienta), NTF = No Trouble Found (usterki nie znaleziono), TAT = Turn Around Time (czas zwrotu))
**Użytkownicy końcowi mogą kontaktować się bezpośrednio z dystrybutorem i dystrybutorem MSI-ERC
**W pierwszej kolejności dystrybutor powinien przeprowadzić testy produktu dostarczonego przez klienta i zwrócić uszkodzoną płytę główną lub zasilacz do MSI. MSI udziela gwarancji tylko na płytę główną i zasilacz.

Wyłączenia gwarancyjne

 1. Następujące okoliczności wyłączone są z zakresu gwarancji
 2. Uszkodzenia produktu spowodowane zostały katastrofą, uderzeniem pioruna, wadliwą instalacją elektryczną i czynnikami środowiskowymi.
 3. Zniszczona została etykieta lub naklejka produktu (przeróbki, poprawki i fałszerstwa etykiety bądź naklejki producenta, brak numeru seryjnego, numer seryjny jest nieczytelny lub nieprawidłowy). Wszystkie numery seryjne są rejestrowane i monitorowane na potrzeby usług gwarancyjnych.
 4. Nieautoryzowana wymiana części na inne niż te produkowane lub dostarczane przez MSI, modyfikacje lub przeróbki sprzętu, usunięcie części w produkcie lub wyjęcie z niego podzespołów.
 5. Uszkodzenia spowodowane nieprawidłową obsługą, przenoszeniem i przechowywaniem sprzętu przez użytkownika lub nieprzestrzeganiem przez niego instrukcji obsługi, w tym, ale nie tylko, niewłaściwe przechowywanie, w wyniku czego produkt zamoczył się lub uległ zawilgoceniu, uległ korozji, upadł, został ściśnięty lub wystawiony na działanie nieodpowiednich warunków środowiskowych – temperatury lub wilgotności.
 6. Wewnętrzne lub zewnętrzne materiały eksploatacyjne, będące częścią samego produktu, takie jak baterie, słuchawki itp.
 7. Akcesoria lub opakowania, takie jak pudełka, instrukcje obsługi itp.

Jak odczytać oryginalny kod kreskowy producenta

(42 oznacza datę produkcji, tu według systemu oznaczeń MSI, jest to luty 2004 r.)

 


(Numer seryjny (S/N) znajduje się z tyłu urządzenia – na dole )

Uwaga: Informacje dotyczące terminu gwarancji na produkt

Okres gwarancji różni się w zależności od regionu. W celu weryfikacji warunków gwarancji zakupionego produktu prosimy o kontakt z naszymi lokalnymi biurami.

Ogólna polityka MSI dotycząca gwarancji na produkt 

*Materiały zamieszczone na tej internetowej stronie mają charakter wyłącznie informacyjny. MSI dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tu informacje były poprawne i aktualne, niemniej mogą wystąpić niezamierzone, przypadkowe nieścisłości techniczne lub rozbieżności ze stanem faktycznym czy błędy typograficzne, za które serdecznie przepraszamy. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian i poprawek w dowolnym momencie bez uprzedzenia.
 

Serwery

Okres gwarancji Uwagi
W zależności od kraju Zgodnie z numerem seryjnym/kodem kreskowym nadanym przez oryginalnego producenta, serwery produkowane od dnia 1 lipca 2003 r. serwisowane są przez ich oryginalnego producenta. Serwery zakupione przed 1 lipca 2003 r. objęte są roczną gwarancją.

Wyłączenia gwarancyjne

 1. Następujące okoliczności wyłączone są z zakresu gwarancji
 2. Uszkodzenia produktu spowodowane zostały katastrofą, uderzeniem pioruna, wadliwą instalacją elektryczną i czynnikami środowiskowymi.
 3. Zniszczona została etykieta lub naklejka produktu (przeróbki, poprawki i fałszerstwa etykiety bądź naklejki producenta, brak numeru seryjnego, numer seryjny jest nieczytelny lub nieprawidłowy). Wszystkie numery seryjne są rejestrowane i monitorowane na potrzeby usług gwarancyjnych.
 4. Nieautoryzowana wymiana części na inne niż te produkowane lub dostarczane przez MSI, modyfikacje lub przeróbki sprzętu, usunięcie części w produkcie lub wyjęcie z niego podzespołów.
 5. Uszkodzenia spowodowane nieprawidłową obsługą, przenoszeniem i przechowywaniem sprzętu przez użytkownika lub nieprzestrzeganiem przez niego instrukcji obsługi, w tym, ale nie tylko, niewłaściwe przechowywanie, w wyniku czego produkt zamoczył się lub uległ zawilgoceniu, uległ korozji, upadł, został ściśnięty lub wystawiony na działanie nieodpowiednich warunków środowiskowych – temperatury lub wilgotności.
 6. Wewnętrzne lub zewnętrzne materiały eksploatacyjne, będące częścią samego produktu, takie jak baterie, słuchawki itp.
 7. Akcesoria lub opakowania, takie jak pudełka, instrukcje obsługi itp.

Jak odczytać oryginalny kod kreskowy producenta

Przykład 1. 865PE NEO2-PLS 0402XXXXXX.
(865PE NEO2-PLS odnosi się do nazwy produktu,0402 oznacza rok i miesiąc produkcji, tu: dwie pierwsze cyfry to rok 2004, kolejne 2 cyfry oznaczają miesiąc, tu: luty)

Przykład 2. 42SXXXXXX
(42 oznacza datę produkcji, tu według systemu oznaczeń MSI, jest to luty 2004 r.)

Uwaga: Informacje dotyczące terminu gwarancji na produkt

Okres gwarancji różni się w zależności od regionu. W celu weryfikacji warunków gwarancji zakupionego produktu prosimy o kontakt z naszymi lokalnymi biurami.

Ogólna polityka MSI dotycząca gwarancji na produkt

*Materiały zamieszczone na tej internetowej stronie mają charakter wyłącznie informacyjny. MSI dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tu
us