Kup gamingowy produkt firmy MSI i skorzystaj z szansy,
aby wygrać ekskluzywną podróż związaną z filmem Assassin’s Creed!

W momencie zakupu wybranych gamingowych produktów firmy MSI, można wziąć udział w losowaniu „MSI X Assassin Creed Movie” i skorzystać z szansy pozwalającej wygrać podróż życia do Londynu, Japonii, czy zdobyć wiele innych wspaniałych nagrody MSI!

Kup gamingowy produkt firmy MSI
i skorzystaj z szansy,
aby wygrać ekskluzywną podróż związaną z filmem Assassin’s Creed!

W momencie zakupu wybranych gamingowych produktów firmy MSI, można wziąć udział w losowaniu „MSI X Assassin Creed Movie” i skorzystać z szansy pozwalającej wygrać podróż życia do Londynu, Japonii, czy zdobyć wiele innych wspaniałych nagrody MSI!

 

Czas trwania: od 1 grudnia 2016 do północy 15 stycznia 2017 r.

Zasady: od 1 grudnia do 31 grudnia 2016 roku, klienci, którzy zakupią wybrane gamingowe produkty MSI będą uprawnieni wzięcia udziału w losowaniu „MSI X Assassin’s Creed Movie”.

Produkty biorące udział w promocji


Gamingowe notebooki
 • seria GE, GS, GT

Płyty główne dla graczy
 • X99A GODLIKE GAMING CARBON
 • X99A GODLIKE GAMING
 • X99A GAMING 9 ACK
 • X99A XPOWER GAMING TITANIUM
 • X99A GAMING PRO CARBON
 • X99A GAMING 7
 • X99A MPOWER
 • X99A TOMAHAWK
 • Z170A GAMING M9 ACK
 • Z170A XPOWER GAMING TITANIUM
 • Z170A MPOWER GAMING TITANIUM
 • Z170A GAMING M7
 • Z170A GAMING M5
 • Z170A GAMING M3
 • Z170I GAMING PRO AC
 • Z170A GAMING PRO CARBON
 • Z170A KRAIT GAMING 3X
 • Z170 KRAIT GAMING
 • Z170A TOMAHAWK AC
 • Z170A TOMAHAWK
 • Z170M MORTAR
 

Komputery stacjonarne do gier
 • Aegis Ti
 • Aegis X
 • Aegis
 • Trident
 • Nightblade X2
 • Nightblade X2B
 • Nightblade MI2
 • Nightblade MI2C
 • Codex

Gamingowe karty graficzne
 • GeForce® GTX 1080 GAMING Z 8G
 • GeForce® GTX 1080 GAMING X 8G
 • GeForce® GTX 1080 GAMING 8G
 • GeForce® GTX 1080 SEA HAWK EK X
 • GeForce® GTX 1080 SEA HAWK X
 • GeForce® GTX 1080 SEA HAWK
 • GeForce® GTX 1070 GAMING Z 8G
 • GeForce® GTX 1070 GAMING X 8G
 • GeForce® GTX 1070 GAMING 8G
 • GeForce® GTX 1070 SEA HAWK EK X
 • GeForce® GTX 1070 SEA HAWK X
 • GeForce® GTX 1070 SEA HAWK
 • GeForce® GTX 1060 GAMING X 6G
 • GeForce® GTX 1060 GAMING 6G
 • GeForce® GTX 1060 GAMING X 3G
 • GeForce® GTX 1060 GAMING 3G
 • GeForce® GTX 1050 Ti GAMING X 4G
 • GeForce® GTX 1050 Ti GAMING 4G
 • GeForce® GTX 1050 GAMING X 2G
 • GeForce® GTX 1050 GAMING 2G

Zasady i warunki promocji:

 

Pierwsza i druga nagroda – kryteria kwalifikujące do podróży

 • Przynajmniej jedna z podróżujących osób musi być w wieku powyżej 18 lat.
 • Zakwaterowanie przewidziane jest dla 2 dorosłych osób w pokoju dwuosobowym; wymagana jest ważna karta kredytowa lub debetowa, która niezbędna będzie do zabezpieczenia kaucji przy zameldowaniu w hotelu.
 • Nagroda nie obejmuje podróży do i z lotniska w kraju, w którym mieszka zwycięzca , kosztów własnych, kosztów dodatkowych w hotelu i nieprzewidzianych wydatków lub kosztów żywności i napojów, chyba że podano inaczej.
 • Wszystkie elementy nagrody są uzależnione od ich dostępności.
 • Jeśli będą niedostępne, zamiast przewidzianych atrakcji i produktów mogą zostać zaoferowane pozycje o podobnym charakterze i wartości.
 • Po potwierdzeniu, nagroda nie może zostać zamieniona lub anulowana.
 • Nagroda nie podlega zwrotowi i jest nieprzenaszalna.
 • Nie ma możliwości zamiany nagrody na gotówkę.
 • Wszyscy podróżni muszą legitymować się paszportem, który jest ważny w dniu podróży przez co najmniej 6 miesięcy.
 • Zwycięzca i goście są odpowiedzialni za uzyskanie wszystkich niezbędnych wiz oraz polis ubezpieczeniowych.
 • Termin podróży nie może wypadać w Boże Narodzenie, Nowy Rok i święta w kraju odlotu lub przylotu.
 • Nagroda jest ważna przez okres 12 miesięcy od daty powiadomienia o wygranej, a wszystkie podróże związane z nagrodą muszą również zakończyć się w przed upływem tego terminu.
 • Uczestnicy, którzy chcą wziąć czynny udział w popisach kaskaderskich muszą być w dobrej kondycji fizycznej odznaczać się dobrym stanem zdrowia.
 • Wskazówki podczas zamkniętych popisów kaskaderskich będą udzielane w języku angielskim. Szkolenie również będzie prowadzone w języku angielskim. Wszelkie istotne informacje o stanie zdrowia muszą być ujawnione. Zalecany minimalny wiek to 16 lat, ale popisy kaskaderskie mogą zostać dostosowane do możliwości uczestnika.
 • Pinewood Studios to działające studio filmowe i skorzystanie z jego pomieszczeń możliwe jest w zależności od ich dostępności. W przypadku, gdy studia Pinewood Studios nie będą dostępne, przewidziane zajęcia zostaną zorganizowane w London Film Studio.
 • Wszystkie aktywności w Londynie będą się odbywać w języku angielskim.
 • Koszty związane z posiłkami, napojami i drinkami w Tokio, w restauracji „assassin” przewidziano do wysokości 200 USD / JPY19,000; rachunek w barze gier wideo przewidziano do kwoty 100 USD / ¥ 13,000, minimalny wiek osoby pijącej alkohol wynosi 18 lat. Do potwierdzenia wieku może być wymagane okazanie odpowiednich dokumentów.
 • Aby wziąć udział w organizowanym w Tokio szkoleniu walki mieczem, uczestnicy powinni odznaczać się dobrym zdrowiem i kondycją fizyczną. Długość trwania lekcji zależy od dostępności Mistrza Tetsuro Shimaguchi. Jeśli będzie on niedostępny dla zwycięzców nagrody, wówczas lekcja poprowadzona zostanie przez jednego z jego członków Kamui.
 

Rejestracja online uprawniająca do wzięcia udziału w losowaniu MSI X Assassin’s Creed Movie

 • Od 1 grudnia 2016 do 15 stycznia 2017 roku, klienci, którzy zakupią wybrane produkty gamingowe MSI będą uprawnieni do wzięcia udziału w losowaniu „MSI X Assassin’s Creed Movie”. Na stronie docelowej promocji proszę sprawdzić listę uprawniających do wzięcia udziału w losowaniu modeli produktów.
 • Losowanie “MSI X Assassin’s Creed Movie” dostępne jest tylko w wybranych krajach, w tym w: Australii, Francji, Niemczech, Indonezji, Malezji, Holandii, Filipinach, Polsce, Rosji, Korei Południowej, Hiszpanii, Tajwanie, Tajlandii, Wielkiej Brytanii, Wietnamie.
 • Aby wziąć udział w losowaniu, uprawnieni klienci są zobowiązani do wypełnienia dostępnego online formularza rejestracyjnego.
 • Biorące udział w promocji produkty MSI muszą zostać zakupione w kraju, który został wymieniony na powyższej liście wybranych krajów uprawniających do losowania. Klienci, którzy zakupią produkty MSI poza wybranymi, wymienionymi krajami nie mogą brać udziału w losowaniu.
 • Każdy klient ma prawo do złożenia tylko jednego wniosku. Powtórne zgłoszenie zostanie unieważnione.
 • Okres rejestracji online uprawniającej do wzięcia udziału w losowaniu “MSI X Assassin’s Creed Movie” trwa od 1 grudnia 2016 do 22 stycznia 2017 roku.
 • Zwycięzcy zostaną wylosowani w dniu 31 stycznia 2017 roku, a lista osób nagrodzonych ogłoszona zostanie na internetowej stronie promocji przed dniem 4 lutego 2017 r.
 • Uczestnicy zobowiązani są do zachowania oryginalnej kopii paragonu lub faktury (dowód zakupu) do weryfikacji odbioru nagród. Prawo do odbioru nagrody zostaje cofnięte, jeżeli zwycięzca nie może przedstawić odpowiedniego pokwitowania potwierdzającego zakup.
 • Zwycięzcy o wygranej zostaną powiadomieni drogą e-mailową do dnia 1 lutego 2017 roku. Zwycięzcy muszą odpowiedzieć na powiadomienie w terminie do siedmiu (7) dni od daty wysłania zawiadomienia. Po tym terminie zwycięzca zostanie zdyskwalifikowany. Jeśli e-mail uczestnika został podany nieprawidłowo, lub nie jest on dostępny, przez co MSI nie może w należyty sposób dostarczyć zawiadomienia do zwycięzcy, uczestnik zostanie zdyskwalifikowany. W takiej sytuacji nie przewidziano dodatkowych nagród lub przyznania rekompensat. MSI zastrzega sobie prawo do rozporządzania wszystkimi nieodebranymi nagrodami w dowolny sposób jaki uzna za stosowne.
 • MSI nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek opóźnienia, mylne doręczenia, utraty lub niepowodzenia w dostawie zwycięskiego zawiadomienia ze względu na mechaniczne, techniczne, elektroniczne, komunikacyjne, telefoniczne, komputerowe, sprzętowe, internetowe błędy i usterki oprogramowania bądź jakiegokolwiek inne awarie. W takiej sytuacji, zwycięzca bezwarunkowo zrzeka się swojego prawa do nagrody i wszelkich związanych z nim odszkodowań.
 • Pierwsza nagroda musi być zrealizowana w ciągu 6 (sześciu) miesięcy od dnia, w którym zwycięzca zostanie ogłoszony. Ewentualne koszty dodatkowe związane z wykupem biletów lotniczych i pakietów podróżnych nie zostały uwzględnione. Wykup pakietów podróżnych nie podlega żadnym warunkom emitenta, w tym wymienionym powyżej.
 • Nagrody są niezbywalne i nie wymienialne na gotówkę lub inne przedmioty i mogą być dostarczane w zależności od dostępności. Wartość poszczególnych nagród może być różna.
 • MSI zastrzega sobie prawo do zastąpienia jakichkolwiek nagród z listy, innymi o podobnej wartości bez uprzedniego powiadomienia.
 • MSI nie ponosi odpowiedzialności wobec jakiejkolwiek nagrody, a także nie ponosi zobowiązań i żadnej odpowiedzialności wobec żadnej osoby za jakiekolwiek straty, niezadowolenie lub szkody wynikające z jego / jej wykorzystania nagrody. Zwycięzca nagrody nie może wnosić żadnych roszczeń wobec MSI.
 • Wszelkie podane przez uczestników informacje zostaną wykorzystane wyłącznie do celów tej promocji i nie będą używane w żadnym innym celu. Jeżeli uczestnicy promocji wyraża na to zgodę, informacje mogą być przechowywane na potrzeby przyszłych celów marketingowych.
 • Pracownicy firmy MSI, dystrybutorzy, partnerzy biznesowi i ich krewni nie mogą brać udziału w tej promocji.
 • MSI zastrzega sobie prawo, według własnego uznania do zmiany, usuwać lub dodawania każdego z niniejszych warunków bez uprzedzenia.
 • W przypadku jakiegokolwiek sporu dotyczącego losowania, decyzja MSI będzie ostateczna i wiążąca.
 • Poprzez udział w tej promocji, w tym wraz z dostarczeniem wymaganych informacji, uczestnicy wyrażają zgodę na przestrzeganie niniejszych warunków.
©2016 Twentieth Century Fox Film Corporation oraz Ubisoft Motion Pictures Assassin’s Creed. Wszelkie prawa zastrzeżone.
us