Drużyno, przygotuj się do tego,
że zgotujemy im piekło
od 07 marca do 30 czerwca 2017 r.

Drużyno, przygotuj się do tego,

że zgotujemy im piekło

 • CAMO DESIGN
 • MSI pioneers the gaming industry, Intro the world’s 1st Camo designed Gaming Products
 • Unique Camo pattern made by delicate craftsmanship
Złap okazję i skorzystaj z ograniczonej w czasie oferty promocyjnej, zanim ona się skończy! Kup wybrane produkty z serii MSI Camo Squad i odbierz grę Tom Clancy's Ghost Recon® Wildlands lub przepustkę sezonową do niej za darmo!!
Mało tego, MSI dodatkowo oferuje ekskluzywne prezenty. Pokaż swój wyjątkowy, polowy styl moro podczas gry i w codziennym życiu!
Okres trwania promocji
od 07 marca do 30 czerwca 2017 r.

Notebook dla graczy

GE62VR 7RF Camo Squad Limited Edition GTX1060

GE62 7RE Camo Squad Limited Edition GTX1050 Ti

Pakiet z grami

Gra Ghost Recon
Przepustka sezonowa do gry Ghost Recon

Pakiet z prezentami

Plecak, bidon sportowy,
nieśmiertelnik i podkładka pod mysz

Gamingowa płyta główna

Z270 CAMO SQUAD Limited Edition

Pakiet z grami

Gra Ghost Recon

Gamingowy desktop

Trident 3 Camo Squad Limited Edition

Pakiet z grami

Gra Ghost Recon

Pakiet z prezentami

Plecak, kontroler do gier firmy SteelSeries

Karta graficzna do gier

GeForce GTX 1060 Camo Squad Limited Edition 6G

Pakiet z grami

Przepustka sezonowa do gry Ghost Recon
* Numer seryjny przepustki sezonowej (season pass) nie aktywuje pełnej zawartości gry Ghost Recon® Wildlands
#CamoSquad

© 2017 Ubisoft Entertainment. Wszelkie prawa zastrzeżone. Tom Clancy, Ghost Recon, ikona żołnierza, Ubisoft oraz logo Ubisoft są zastrzeżonymi na terenie USA i/lub innych krajów znakami towarowymi i handlowymi firmy Ubisoft Entertainment.Pakiety OEM są licencjonowane przez Software Symbiosis Pte Ltd.

Zasady i warunki promocji:

 1. Urządzenia z serii Camo Squad oraz dołączony do nich pakiet promocyjny gier nazywany w dalszej części „Promocją”, oferowany i dostarczany jest przez firmę Micro-Star International Co., Ltd., która określana jest dalej jako „MSI”. Niniejsze zasady i warunki promocji, nazywane w dalszej części „Regulaminem”, mają zastosowanie do wszystkich uczestników promocji, określanych dalej jako „Uczestnicy”.
 2. Zgodnie z Regulaminem, klient, który zakupi określone produkty firmy MSI z serii Camo Squad, ma prawo do otrzymania gry Ghost Recon® Wildlands (określanej dalej, jako „Gra”) i/lub numeru seryjnego do przepustki sezonowej Ghost Recon Season Pass (określanej dalej jako „Przepustka Sezonowa”), pod warunkiem, że wypełni formularz rejestracyjny i zarejestruje produkty określone niniejszym Regulaminem.
 3. Lista uczestniczących w promocji produktów z serii Camo Squad oraz zestawie, którą grę lub pakiet promocyjny gier bądź też prezentów otrzymać można kupując i rejestrując dany produkt:
  Produkty z serii Camo Squad
  Pakiet z grami

  Notebook dla graczy

  GE62VR 7RF Camo Squad GTX1060
  GE62 7RE Camo Squad GTX1050 Ti
  Gra Ghost Recon oraz Przepustka Sezonowa Ghost Recon Season Pass

  Gamingowy desktop

  Trident 3 Camo Squad
  Gra Ghost Recon

  Gamingowa płyta główna

  Z270 Camo Squad
  Gra Ghost Recon

  Karta graficzna do gier

  GeForce GTX 1060 Camo Squad 6G
  Przepustka Sezonowa Ghost Recon Season Pass
 4. Pełna zawartość Gry i zawartość Przepustki Sezonowej aktywowane są przez różne zestawy numerów seryjnych. Numer seryjny do Gry aktywuje tylko i wyłącznie pełną zawartość gry Ghost Recon® Wildlands, z wyłączeniem jakiejkolwiek treści związanych z Przepustką Sezonową Season Pass. I odwrotnie, numery seryjne Przepustki Sezonowej nie aktywują pełnej zawartości gry Ghost Recon® Wildlands.
 5. Gra oraz Przepustka Sezonowa, które dołączane są do pakietu promocyjnego nie są dostępne na terenie Chińskiej Republiki Ludowej (nazywanej dalej „Chinami”). Każdy klient, który kupi uczestniczące w Promocji produkty firmy MSI z serii Camo Squad w Chinach, zgodnie z niniejszym Regulaminem, nie kwalifikuje się do otrzymania jakiejkolwiek Gry lub Przepustki Sezonowej.
 6. Klienci, którzy nabyli sprzęt określony w niniejszym Regulaminie, uprawniający do wzięcia udziału w Promocji, jeżeli chcą w niej uczestniczyć, powinni wejść na stronę rejestracyjną, zgodnie z warunkami określonymi w tym Regulaminie, i wypełnić formularz rejestracyjny, aby dołączyć do tej Promocji. Do każdego formularza rejestracyjnego należy dołączyć fakturę zakupu.
 7. Każda faktura zakupu może być użyta tylko do jednej rejestracji. Powtórne rejestracje zostaną anulowane i uznane za nieważne.
 8. Po potwierdzeniu przez firmę MSI formularza rejestracyjnego i faktury zakupu, MSI wyśle odpowiednią Grę i/lub numer seryjny Przepustki Sezonowej do Uczestników.
 9. Okres rejestracji on-line zakupionych Promocyjnych produktów trwa od 1 marca 2017 r. do 30 czerwca 2017. Wszelkie rejestracje dokonane poza tym wyznaczonym terminem, uznaje się za nieważne.
 10. Uczestnicy zobowiązani są do zachowania oryginalnej kopii dowodu zakupu, faktury lub innych podobnych bądź równoważnych dokumentów, które potwierdzają zakup.
 11. MSI zastrzega sobie prawo do zastąpienia promocyjnej Gry i numeru seryjnego Przepustki Sezonowej innym, podobnym zamiennikiem lub innym produktem o podobnej wartości bez uprzedniego powiadomienia.
 12. Wszystkie dostarczone przez Uczestnika informacje będą wykorzystywane wyłącznie na potrzeby tej Promocji i nie będą użyte w żadnym innym celu. Dodatkowa zgoda udzielona przez Uczestnika oznacza, że dostarczone przez niego informacje będą przechowywane do przyszłych celów marketingowych.
 13. Pracownicy firmy MSI, dystrybutorzy, partnerzy biznesowi oraz członkowie ich najbliższej rodziny nie mogą brać udziału w tej Promocji.
 14. Firma MSI zastrzega sobie prawo według własnego uznania do zmiany, usuwania lub dodawania zawartości niniejszego Regulaminu bez powiadomienia.
 15. Przez uczestnictwo w tej Promocji, w tym poprzez przedłożenie wymaganych informacji, Uczestnicy wyrażają zgodę na to, że postanowienia niniejszego Regulaminu są wiążące.
 16. Agencje ratingowe, takie jak ESRB, OFLC, PEGI, USK, oraz ich zagraniczni odpowiednicy, mogą oceniać grę Ghost Recon® Wildlands, w zależności od regionu, w odmienny sposób. Uczestnik ponosi wyłączną odpowiedzialność za zapewnienie zgodności z obowiązującymi wytycznymi ocen oraz wszelkimi innymi zasadami i przepisami dotyczącymi jego/jej regionu.
top
us