MSI SOUND TUNE – CZYSTE BRZMIENIE. INTELIGENTNE DOSTRAJANIE.
MSI SOUND TUNE – CZYSTE BRZMIENIE. INTELIGENTNE DOSTRAJANIE.
turn off separate line turn on
Naciśnij na powyższy rysunek, aby usłyszeć różnicę
line

Redukcja szumów bazująca na sztucznej inteligencji, do treningu której wykorzystano głęboką sieć neuronową (DNN – Deep Neural Network). Model generowany jest na podstawie ponad 500 milionów danych, symulując sposób działania ludzkiego mózgu. Kiedy słychać dźwięk, model automatycznie rozpoznaje i oddziela z szumu tła dźwięk ludzkiego głosu, odfiltrowując w ten sposób cały, niepożądany hałas. Funkcja ta w znaczącym stopniu poprawia jakość komunikacji głosowej.

Talking without noise

Dla „Mikrofonu (MSI Sound Tune)” – Mówienie bez zakłóceń

Usuń szumy tła rejestrowane przez mikrofon po to, aby inni uczestnicy rozmowy mogli wyraźnie usłyszeć Twój głos

Listening without noise

Dla „Głośników (MSI Sound Tune)” – Słuchanie bez szumów

Usuń szumy tła z przychodzącego sygnału audio po to, abyś zawsze mógł wyraźnie słyszeć głos swoich rozmówców

Ludzki mózg może bez najmniejszego problemu zidentyfikować, czy dany dźwięk to głos człowieka, czy nie, nawet jeśli jest to nieznany osobie słuchającej język. Aparat słuchowy człowieka może się również skoncentrować się na dźwiękach mowy i zignorować cały otaczający go hałas. Funkcja MSI Sound Tune bazuje właśnie na tej koncepcji po to, aby przełamać ograniczenia tradycyjnych metod redukcji szumu. Tradycyjna redukcja szumu przyjmuje zastany hałas jako poziom odniesienia do jego redukcji. Niestety, metoda ta nie sprawdza się w wypadku, gdy poziom hałasu jest niestabilny i szum zmienia się w czasie. Z taką sytuacją mamy do czynienia na przykład, gdy szum generowany jest przez osobę piszącą na klawiaturze, hałas pochodzi z placu budowy czy są to dźwięki ludzi rozmawiających w kawiarni. Zdarza się, że czasami hałas może przewyższać nawet swoim natężeniem głos, który rejestrujemy. Dzieje się tak dlatego, że tradycyjna technologia redukcji szumów bazuje na analizie sygnałów przy użyciu zaszytych na stałe w programie algorytmów. Dlatego w ten sposób można tłumić jedynie hałas charakteryzujący się stabilnym poziomem lub gdy współczynnik sygnału do szumu jest stosunkowo wysoki. Z drugiej strony funkcja MSI Sound Tune może wyodrębnić ludzki głos ze skomplikowanego, niejednorodnego środowiska szumów, pozwalając tym samym użytkownikowi na płynne prowadzenie rozmów, niezależnie od tego gdzie się znajduje, i gwarantuje, że komunikacja głosowa jest zawsze klarowna i wyraźna.

schematic diagram

Narzędzie MSI Sound Tune Utility

line

Dostępne modele

Laptopy
 • GT76 Titan DT 10SGS
 • GT76 Titan DT 10SFS
 • GT76 Titan 10SF
 • GT76 Titan 10SG
 • GT75 Titan 10SF
 • GT75 Titan 10SG
 • GS66 Stealth 10SG
 • GS66 Stealth 10SF
 • GS66 Stealth 10SE
 • GS66 Stealth 10SD
 • GS75 Stealth 10SGS
 • GS75 Stealth 10SFS
 • GS75 Stealth 10SF
 • GS75 Stealth 10SES
 • GS75 Stealth 10SE
 • GS75 Stealth 10SD
 • GS75 Stealth 10SCS
 • GE66 Raider 10SGS
 • GE66 Raider 10SFS
 • GE66 Raider 10SF
 • GE66 Raider 10SE
 • GE75 Raider 10SGS
 • GE75 Raider 10SFS
 • GE75 Raider 10SF
 • GE75 Raider 10SE
 • GE76 Raider 10SGS
 • GE76 Raider 10SFS
 • GE76 Raider 10SF
 • GE76 Raider 10SE
 • GE66 Dragonshield 10SGS
 • GE66 Dragonshield 10SFS
 • GE66 Dragonshield 10SF
 • GE66 Dragonshield 10SE
 • Creator 17M A10SCS
 • Creator 17M A10SD
 • Creator 15M A10SCS
 • Creator 15M A10SD
 • Creator 17 A10SGS
 • Creator 17 A10SFS
 • Creator 17 A10SF
 • Creator 17 A10SE
 • Creator 17 A10SD
 • Creator 17 A10SCS
 • Creator 15 A10SGS
 • Creator 15 A10SFS
 • Creator 15 A10SF
 • Creator 15 A10SE
 • Creator 15 A10SD
 • Creator 15 A10SCS
 • Creator 15 A10SGST
 • Creator 15 A10SFST
 • Creator 15 A10SFT
 • Creator 15 A10SET
 • Creator 15 A10SDT
 • Creator 15 A10SCST
 • Creator 15 A10SEV
 • GT63 Titan 10SG
 • GT63 Titan 10SF
 • Prestige 15 A10SC
 • Prestige 15 A10RC
 • Prestige 15 A10M
 • Prestige 14 A10SC
 • Prestige 14 A10RB
 • Prestige 14 A10M
Desktopy i komputery All-In-One
 • MEG Z490 Trident X
 • Creator Z490 P100X
 • MEG Z490 Aegis Ti5
 • MEG Z490 Infinite X