STWORZENI
DLA SIEBIE

Jaki klimat preferujesz podczas przeglądania stron internetowych lub grania w gry? Rozwiąż krótki quiz, aby lepiej poznać samego siebie.

ROZWIĄŻ QUIZ

QUIZ

1. Jak często sam budujesz, składasz lub tworzysz różne rzeczy?
np. meble, urządzenia itp.
2. Co lubisz robić w weekendy?
3. Jaką aranżację pomieszczenia lubisz?
4. Które ze stwierdzeń bardziej pasuje do Ciebie?
5. Gdybyś miał wybierać, który materiał wolisz?
Zorganizowany

Z Twoich odpowiedzi wynika, że jesteś osobą zorganizowaną. Twoim szczęśliwym kolorem jest biały. Gdy przebywasz w białym otoczeniu lub otoczony jesteś białymi przedmiotami, to czujesz się zrelaksowanym. Zerknij na podzespoły, które pozwolą Ci zbudować spersonalizowany komputer. Zwiększ swoją produktywność.

10% ludzi należy do tej samej grupy co Ty.

Niezależny

Z Twoich odpowiedzi wynika, że wtedy, kiedy chcesz być sam, to nie chcesz żeby inni Ci przeszkadzali. Twój szczęśliwy kolor to czarny. Kiedy przebywasz w otoczeniu udekorowanym czernią lub czarnymi przedmiotami, to czujesz się skoncentrowany. Zerknij na podzespoły, które pozwolą Ci zbudować spersonalizowany komputer. Zwiększ swoją produktywność.

40% ludzi należy do tej samej grupy co Ty.

Gracz zespołowy

Z Twoich odpowiedzi wynika, że jesteś osobą, która lubi towarzystwo przyjaciół i rodziny. Kolory, które mogą przynieść Ci szczęście to niebieski i fioletowy. Kiedy przebywasz w otoczeniu udekorowanym kolorowymi przedmiotami, czujesz się pełen energii. Zerknij na podzespoły, które pozwolą Ci zbudować spersonalizowany komputer. Zwiększ swoją produktywność.

35% ludzi należy do tej samej grupy co Ty.

Stateczny

Z Twoich odpowiedzi wynika, że jesteś osobą, która nie lubi dużych zmian w swoim życiu. Kolor, który może przynieść Ci szczęście, to żółty. Kiedy przebywasz w otoczeniu udekorowanym kolorowymi przedmiotami, czujesz się swobodnie. Zerknij na podzespoły, które pozwolą Ci zbudować spersonalizowany komputer. Zwiększ swoją produktywność.

15% ludzi należy do tej samej grupy co Ty.

1
2
3
4
5

OPINIE MEDIÓW

Najlepsza płyta główna mATX Intel B660

Firma MSI zdominowała grupę płyt głównych z serii B660. Jest to o tyle fajne, że poważnie podchodzą do wydajności VRM.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
Najlepsza płyta główna B660

Ma wszystko to, czego potrzebujesz, by w pełni wykorzystać możliwości procesora Alder Lake taktowanego zegarem o częstotliwości przewidzianej przez producenta.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
Najlepsza płyta główna Intel B660

MAG B660M oferuje dobrą wydajność, podstawowy zestaw funkcji i charakteryzuje się przyjemnym, dwukolorowym wyglądem.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
NOWE PRODUKTY

OBSERWUJ NAS, ABY ŚLEDZIĆ NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

x
Regulamin i Warunki Promocji

Czas trwania promocji i rejestracja. W dniach od 1 czerwca do 31 lipca 2022 roku (UTC+8) wszystkie osoby (określane dalej jako: „Ty”, „Twój”, lub poprzez inny równoważny zwrot), zainteresowane udziałem w Wydarzeniu, mogą zarejestrować się i wziąć udział w promocji „Meant For Each Other”, nazywanej dalej „Wydarzeniem”. Aby móc wziąć udział w Wydarzeniu, należy spełnić następujące warunki:

 • Aby wziąć udział w tym wydarzeniu, musisz mieć ukończone 18 lat.
 • Odwiedź stronę internetową wydarzenia znajdującą się pod adresem: https://www.msi.com/Landing/meant-for-each-other.
 • Aby wykonać wymagane do wzięcia udziału w Promocji czynności, postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. Dokończ rejestrację w ramach Wydarzenia, wpisując swoje imię i nazwisko, adres e-mail oraz obywatelstwo, w pola, w których jest to wymagane. Wykonanie wszystkich czynności w czasie trwania Wydarzenia uprawnia do wzięcia udziału w losowaniu nagród dostępnych w ramach niniejszego Wydarzenia. Każdy uczestnik może zarejestrować się i wziąć udział w tym Wydarzeniu tylko raz, niezależnie od tego w jaki sposób do niego dołączył.
 • MSI losowo wyłoni dwudziestu (20) zwycięzców z puli uprawnionych do wzięcia udziału w losowaniu uczestników w dniu 10 sierpnia 2022 roku i ogłosi zwycięzców losowania na stronie internetowej Wydarzenia. Zwycięzcy zostaną powiadomieni o swojej wygranej pocztą elektroniczną dostarczoną na adres e-mail, który podany został przez nich podczas rejestracji zgłoszenia udziału uczestnika w Wydarzeniu. Potencjalny zwycięzca musi zaakceptować odbiór nagrody za pośrednictwem poczty elektronicznej zgodnie z instrukcjami MSI w ciągu 7 dni od dostarczenia powiadomienia. Każde powiadomienie, na które uczestnik Wydarzenia nie odpowie w ciągu 7 dni od jego otrzymania lub które zostanie zwrócone jako niedostarczone, może skutkować utratą nagrody. Potencjalny zwycięzca nagrody może być zobowiązany również do podpisania i odesłania oświadczenia o kwalifikowalności i zwolnieniu z odpowiedzialności, a także Zgody na Publikację (zwanych łącznie „Dokumentami odbioru nagrody”). Jeśli zwycięzca nie odpowie w określonym terminie, roszczenie do nagrody wygasa. W takim przypadku MSI będzie uprawnione do przeprowadzenia losowania zastępczego w celu wyłonienia nowego potencjalnego zwycięzcy.
 • Nagrody. Każdy zwycięzca otrzyma kod doładowujący do portfela w serwisie Steam o wartości 20 USD. Wartości kodów do portfela w serwisie Steam przedstawione na stronie internetowej mają charakter jedynie poglądowy; rzeczywista ich wartość będzie się różnić ze względu na automatyczne przeliczenie ich wartości na lokalną walutę w oparciu o kurs wymiany walut obowiązujący w dniu odbioru. Wszystkie nagrody są niezbywalne, nie mogą być zastąpione ani wymienione na gotówkę lub inne towary. Jeżeli nagroda stanie się niedostępna z powodu okoliczności pozostających poza uzasadnionym nadzorem ze strony MSI, MSI może, według własnego uznania, dostosować zawartość nagrody poprzez zastąpienie jej innym produktem o równoważnej wartości.
 • Uczestnicy z USA mogą wziąć udział w tym Wydarzeniu i uzyskać szansę na wygranie nagrody w losowaniu, pisząc prośbę do MSI USA i wysyłając ją do Działu Marketingu MSI pod adresem 901 Canada Court, City of Industry, CA 91748. Twoja pisemna prośba, aby mogła być zaakceptowana, musi być czytelna i musi zawierać takie dane jak: Twoje pełne imię i nazwisko oraz ważny i prawidłowy adres pocztowy w USA (a nie numer skrytki pocztowej, P.O. BOX), numer telefonu oraz dowolny adres e-mail. Pozwoli to firmie MSI na weryfikację uczestnika. Każdy uczestnik może wysłać tylko jedno zgłoszenie. MSI wykorzysta również dane kontaktowe podane w zgłoszeniu, aby w razie konieczności skontaktować się z uczestnikiem.
 • Kraje biorące udział w promocji: Japonia, Korea, Tajwan, Kanada, Stany Zjednoczone, Czechy, Słowacja, Węgry, Austria, Niemcy, Szwajcaria, Portugalia, Hiszpania, Irlandia, Wielka Brytania, Belgia, Dania, Finlandia, Luksemburg, Holandia, Norwegia, Szwecja, Estonia, Łotwa, Litwa, Bułgaria, Cypr, Grecja, Rumunia, Serbia, Turcja, Bahrajn, Egipt, Irak, Kuwejt, Oman, Katar, Arabia Saudyjska, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Izrael, Liban, Palestyna, Jordania, Republika Południowej Afryki, Australia, Nowa Zelandia, Indonezja, Indie, Malezja, Bangladesz, Sri Lanka, Pakistan, Nepal, Filipiny, Singapur, Wietnam, Kambodża.
 • Dokonane automatycznie bądź przez zrobotyzowany system zgłoszenia indywidualnych uczestników lub organizacji zostaną zdyskwalifikowane. Zgłoszenie musi być dokonane osobiście przez Uczestnika Wydarzenia. Jakakolwiek próba uzyskania przez uczestnika więcej niż określonej liczby zgłoszeń przy użyciu różnych adresów e-mail, różnych tożsamości, rejestracji, loginów lub innych metod spowoduje unieważnienie wpisu uczestnika i może skutkować natychmiastową dyskwalifikacją. Aby wziąć udział w Promocji, wszystkie zgłoszenia muszą być zarejestrowane przed końcem okresu trwania Wydarzenia.
Polityka prywatności

Podczas procesu rejestracji, niezbędnego do wzięcia udziału Uczestnika w Wydarzeniu, a także podczas rejestracji produktu możemy poprosić Uczestnika o podanie informacji, które mogą, w stosownych wypadkach, obejmować takie dane, jak: e-mail, imię i nazwisko, numer seryjny produktu, kod uprawniający do wzięcia udziału w promocji, informacje o zakupie oraz inne dobrowolne podane przez Uczestnika informacje. Ponadto możemy pośrednio zbierać informacje dotyczące Uczestnika za pośrednictwem plików cookie lub wbudowanych w stronę internetową narzędzi analitycznych. Gromadzone przez nas informacje będą wykorzystywane w następujący sposób: w celu przeprowadzenia niniejszego Wydarzenia, w celu zweryfikowania Państwa uprawnień do wzięcia udziału w Wydarzeniu (kwalifikowalności), w celu skontaktowania się z Państwem tak, abyśmy mieli możliwość wysłania do Państwa nagród, przechowywania zarejestrowanych danych dotyczących produktów tak długo, jak długo istnieje między nami ciągła relacja (np. w przypadku korzystania przez Państwa z naszych usług, takich jak gwarancja, subskrypcja newslettera, bezpośrednia wysyłka maili i informacji marketingowych eDM, itp.) oraz wyłącznie wewnętrznych badań rynkowych w celu opracowywania lepszych produktów i usług. Państwa dane nie będą udostępniane stronom trzecim, z wyjątkiem: (i) zewnętrznych firm będących dostawcami naszych usług i stron internetowych umożliwiających przeprowadzenie przez nasz niniejszego Wydarzenia; oraz (ii) podczas zgłaszania lub reagowania na faktyczne lub podejrzewane naruszenie obowiązujących przepisów prawnych wobec organów prawnych i regulacyjnych, takich jak sądy lub policja, w zakresie, w jakim jest to konieczne.

Ze względu na międzynarodowy charakter naszej działalności, przekazujemy informacje w ramach grupy MSI oraz stronom trzecim, o których mowa powyżej, w związku z celem określonym w niniejszym Regulaminie i Warunkach promocji. W związku z tym możemy przekazywać informacje do krajów, w których mogą obowiązywać inne przepisy prawa i wymogi w zakresie ochrony danych, niż te obowiązujące w kraju, w którym znajduje się Uczestnik.

Więcej informacji na temat sposobu wykorzystywania i przetwarzania danych osobowych Użytkownika znaleźć można w Polityce Prywatności MSI, dostępnej pod adresem: https://pl.msi.com/page/privacy-policy. Polityka Prywatności MSI stanowi część niniejszych Warunków i przez odniesienie jest niniejszym włączona ze wszelkimi skutkami i z pełną mocą.

Licencja Uczestnika

W odniesieniu do wszelkich materiałów, które Uczestnik może nam dostarczyć w związku z tym Wydarzeniem, w tym, bez ograniczeń, zdjęć, filmów wideo, recenzji, treści, komentarzy, opinii i innych materiałów pisemnych, w zależności od przypadku (zwanych łącznie „Materiałami Dostarczonymi”), Uczestnik niniejszym udziela firmie MSI i jej rozrzuconym po całym świecie spółkom zależnym oraz podmiotom stowarzyszonym, bezterminowej, nieodwołalnej, wolnej od opłat, w pełni opłaconej, ogólnoświatowej, podlegającej sublicencjonowaniu, licencji na użytkowanie, reprodukcję, kopiowanie, rozpowszechnianie i dystrybucję, tworzenie dzieł pochodnych, publiczne wyświetlanie i prezentowanie, wykonywanie oraz wykorzystywanie Materiałów Dostarczonych w sposób zgodny z prawem i na zasadach ustalonych przez MSI oraz podlegający Polityce Prywatności MSI.

Oświadczenia uczestników i gwarancje.

Uczestnik niniejszym oświadcza i gwarantuje, że:

 • Podane przez Użytkownika informacje są dokładne i prawdziwe;
 • Masz całkowite przyzwolenie, zdolność, uprawnienia i prawo do zapisania się i wzięcia udziału w tym Wydarzeniu oraz do udzielenia wymaganych licencji, złożenia oświadczeń i gwarancji zgodnie z niniejszym Regulaminem i Warunkami promocji;
 • Uczestnik uzyskał i zachowuje prawo do wszelkich stosownych zezwoleń, zgody, pozwoleń, licencji i zwolnień niezbędnych do udzielenia wymienionych powyżej licencji firmie MSI i jej spółkom zależnym; oraz
 • Zgłaszając się do udziału w tym Wydarzeniu, Uczestnik przestrzegał wszystkich obowiązujących przepisów prawa.
Odszkodowania ze strony uczestników

Uczestnik ma obowiązek bronić, zabezpieczyć i zwalnia z odpowiedzialności firmę MSI, jej podmioty zależne oraz następców prawnych, cesjonariuszy, dyrektorów i agentów od wszelkich zobowiązań, szkód, wyroków, kosztów, wydatków i honorariów (w tym uzasadnionych honorariów adwokackich) wynikających z wszelkich roszczeń, dochodzeń, postępowań sądowych lub innych działań prawnych lub administracyjnych podejmowanych przez osoby trzecie, wynikających z faktycznego lub domniemanego naruszenia przez Uczestnika wszelkich postanowień, oświadczeń, gwarancji i zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu i Warunków promocji.

Potwierdzenie uczestnictwa i wyrażenie zgody

Niniejszym potwierdzasz i zgadzasz się, że:

 • MSI zastrzega sobie wyłączne i uznaniowe prawo:
  • do ustalenia, w sposób ostateczny i rozstrzygający, czy uczestnik w dobrej wierze spełnił wymagania związane z Wydarzeniem. Dla przykładu, bez ograniczania jakichkolwiek innych warunków, MSI może zdyskwalifikować Uczestników: a) jeśli rejestracja na Wydarzenie lub zgłoszenie produktu są niekompletne, b) jeżeli nie są spełnione wymagania dotyczące kwalifikowalności do Wydarzenia, takie jak terminowa rejestracja, odpowiednia linia produktów lub ograniczenia regionalne; c) jeżeli dostarczone dokumenty zostały zmienione, sfałszowane, oszukane, niewłaściwe dostarczone lub uznane za nieważne; d) jeżeli za pomocą automatycznych kodów, skryptów, wtyczek lub innych środków przeprowadzono lub zakończono rejestrację na Wydarzenie; e) jeżeli uczestnik nie posiada zdolności prawnej do zarejestrowania się i uczestniczenia w Wydarzeniu, lub f) jeżeli popełniono lub rzekomo popełniono przestępstwo lub nielegalne działania w celu zapisania się na to Wydarzenie;
  • do zastąpienia nagrody przedmiotami o podobnej wartości, po uprzednim powiadomieniu o tym fakcie uczestnika, w przypadku, gdy pierwotnie oferowane przez MSI promocyjne nagrody nie są już dostępne w magazynie firmy MSI;
  • do zmiany brzmienia, usunięcia lub dodania któregokolwiek z punktów niniejszego Regulaminu i Warunków Promocji, jeśli istnieje do tego ważny powód rozumiany jako:
   - regulujących zasady organizowania i prowadzenia tego typu Wydarzeń, jeśli zmiana ta ma wpływ na prawa i obowiązki MSI oraz uczestników Wydarzenia;
   - konieczność przedłużenia lub skrócenia czasu trwania Wydarzenia;
   - konieczność zmiany sposobu przeprowadzania Wydarzenia z przyczyn technicznych, technologicznych, handlowych lub komercyjnych;
   w przypadku wprowadzenia jakiejkolwiek tego typu zmiany, zmieniony Regulamin i Warunki Promocji zostaną opublikowane przez MSI na stronie Wydarzenia. Aby uniknąć jakichkolwiek wątpliwości i nieporozumień, informujemy, że zmiany Regulaminu i Warunków Promocji nie mają wpływu na złożone wcześniej zamówienia lub oferty realizowane na warunkach obowiązujących przed zaistniałą zmianą;
 • MSI nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec jakiejkolwiek osoby za jakiekolwiek straty, niezadowolenie lub szkody wynikające z przyznania nagrody i jej wykorzystanie. Zwycięzcy nie mogą wysuwać żadnych roszczeń wobec MSI;
 • MSI nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za wszelkie opóźnienia, błędy związane z dostawą nagrody, utratę nagrody lub niepowodzenie w dostarczeniu zwycięskiego powiadomienia do Użytkownika wynikające z błędów mechanicznych, technicznych, elektronicznych, komunikacyjnych, telefonicznych, komputerowych, sprzętowych, internetowych lub programowych, wadliwego działania lub jakiegokolwiek rodzaju awarii. W takim przypadku zwycięzca bezwarunkowo zrzeka się prawa do nagrody i związanego z nią odszkodowania.
Wyłączenie gwarancji MSI.

NAGRODA(Y) MSI JEST/SĄ PRZYZNAWANA(E) „TAK JAK SĄ”, BEZ JAKIEJKOLWIEK WYRAŹNEJ LUB DOROZUMIANEJ GWARANCJI JAKIEGOKOLWIEK RODZAJU, W TYM GWARANCJI OBOWIĄZUJĄCEJ W HANDLU, NIENARUSZALNOŚCI LUB PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU.

Ograniczenie odpowiedzialności.

W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO, MSI NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI WOBEC UŻYTKOWNIKA Z TYTUŁU JAKIEGOKOLWIEK ROSZCZENIA (NIEZALEŻNIE OD ODPOWIEDZIALNOŚCI WYNIKAJĄCEJ Z ZASAD UMOWY, GWARANCJI, ZANIEDBANIA LUB INNEGO CZYNU NIEDOZWOLONEGO, NARUSZENIA JAKICHKOLWIEK OBOWIĄZKÓW USTAWOWYCH LUB W INNY SPOSÓB) ZA JAKIEKOLWIEK SZCZEGÓLNE, WAŻKIE, WYNIKAJĄCE Z ZAUFANIA, POŚREDNIE, PRZYPADKOWE, PODLEGAJĄCE PRAWU KARNEMU LUB PRZYKŁADOWE SZKODY, ZARÓWNO PRZEWIDYWALNE, JAK I NIE, W TYM MIĘDZY INNYMI ZA UTRACONE ZYSKI, PRZYCHODY, WARTOŚĆ FIRMY LUB KOSZTY WYMIANY.

Inne postanowienia.

Niniejszy Regulamin i Warunki promocji podlegają prawu Tajwanu i są interpretowane zgodnie z jego zasadami, niezależnie od możliwości wystąpienia konfliktów w normach i przepisach prawnych, a wszelkie spory wynikające z Wydarzenia i niniejszego Regulaminu i Warunków promocji będą rozstrzygane przez Sąd Okręgowy Tajpej w Tajpej na Tajwanie. Każde postanowienie unieważnione przez właściwy sąd zostanie skreślone, a pozostałe punkty Regulaminu i Warunków promocji pozostaną w pełnej mocy. Niewykonanie przez MSI jakichkolwiek praw wynikających z niniejszego Regulaminu i Warunków promocji nie będzie uznawane za zrzeczenie się praw. MSI nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek niewykonanie zobowiązania z powodu okoliczności pozostających poza jego uzasadnioną kontrolą. Niniejsze postanowienia Regulaminu i Warunków promocji nie będą cedowane, ani w żaden inny sposób przenoszone przez Użytkownika na osoby trzecie; wszelkie nieautoryzowane cesje są nieważne. Niniejszy Regulamin i Warunki promocji stanowią całość porozumienia pomiędzy stronami w odniesieniu do Wydarzenia i zastępują wszelkie wcześniejsze umowy, komunikaty, oświadczenia lub dyskusje czy inne ustne ustalenia.

□ W pełni rozumiem treść Regulaminu i Warunków promocji i zgadzam się z nim.

□ Jeśli chcesz zapisać się do newslettera MSI i otrzymywać od nas najnowsze wiadomości i informacje o aktualizacjach, proszę zaznaczyć to pole. Klikając tutaj, wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez [Micro-Star International Co., LTD.] w celu przesyłania Ci informacji o produktach, usługach i nadchodzących wydarzeniach [MSI]. Proszę pamiętać, że w każdej chwili mogą Państwo zrezygnować z otrzymywania biuletynów MSI. Wystarczy kliknąć tutaj: https://account.msi.com/unsubscribe.